വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2017 ജനുവരി 

ജനുവരി 16-22

യശയ്യ 34-37

ജനുവരി 16-22
 • ഗീതം 31, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • ഹിസ്‌കിയുടെ വിശ്വാത്തിന്‌ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു:(10 മിനി.)

  • യശ 36:1, 4-10, 15, 18-20—അസീറിക്കാർ യഹോവയെ നിന്ദിക്കുയും യഹോയുടെ ജനത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുയും ചെയ്‌തു (ip-1 386-388 ¶7-14)

  • യശ 37:1, 2, 14-20—ഹിസ്‌കിയ യഹോയിൽ ആശ്രയിച്ചു (ip-1 389-391 ¶15-17)

  • യശ 37:33-38—യഹോവ തന്‍റെ ജനത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു (ip-1 391-394 ¶18-22)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • യശ 35:8—“വിശുദ്ധവഴി” എന്താണ്‌, അതിൽ നടക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയത്‌ ആരാണ്‌? (w08 5/15 26 ¶4; 27 ¶1)

  • യശ 36:2, 3, 22—ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശെബ്‌നെ ഒരു നല്ല മാതൃയായിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ? (w07 1/15 9 ¶1)

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) യശ. 36:1-12

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ആദ്യസന്ദർശനം: (2 മിനി. വരെ) മത്ത 24:3, 7, 14—സത്യം പഠിപ്പിക്കുക—മടക്കസന്ദർശത്തിന്‌ അടിത്തയിടുക.

 • മടക്കസന്ദർശനം: (4 മിനി. വരെ) 2തിമ 3:1-5—സത്യം പഠിപ്പിക്കുക—JW.ORG സന്ദർശിക്കാനുള്ള കാർഡ്‌ കൊടുക്കുക.

 • ബൈബിൾപഠനം: (6 മിനി. വരെ) bh 32 ¶11-12—വിദ്യാർഥിയെ മീറ്റിങ്ങിന്‌ ക്ഷണിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം