വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 മാര്‍ച്ച് 

മാർച്ച് 7-13

എസ്ഥേർ 6-10

മാർച്ച് 7-13
 • ഗീതം 131, പ്രാർഥന

 • ആമുഖ പ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • “എസ്ഥേർ യഹോയ്‌ക്കുവേണ്ടിയും ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയും നിസ്വാർഥമായി പ്രവർത്തിച്ചു:” (10 മിനി.)

  • എസ്ഥേ 8:3, 4—എസ്ഥേർ സുരക്ഷിയായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി തന്‍റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കാൻ തയാറായി (ia 164, 165 ¶24-25; w86-E 3/15 25 ¶9)

  • എസ്ഥേ 8:5—എസ്ഥേർ അഹശ്വേരോശിനോട്‌ നയത്തോടെ സംസാരിച്ചു (w06 3/1 11 ¶8)

  • എസ്ഥേ 8:17—അനേകർ യഹൂദമതം സ്വീകരിച്ചു (w06 3/1 11 ¶3)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • എസ്ഥേ 8:1, 2—‘വൈകുന്നേരത്ത്‌ കവർച്ച പങ്കിടുമെന്ന്’ ബെന്യാമീനെക്കുറിച്ച് യാക്കോബ്‌ മരണക്കിക്കയിൽവെച്ച് നടത്തിയ പ്രവചനം സത്യമായി ഭവിച്ചത്‌ എങ്ങനെ? (ia 164 ചതുരം; w12-E 1/1 29 ചതുരം)

  • എസ്ഥേ 9:10, 15, 16—ഉത്തരവുപ്രകാരം കൊള്ളടിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും യഹൂദന്മാർ അതു ചെയ്യാതിരുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? (w06 3/1 11 ¶4)

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾ വായന: എസ്ഥേ 8:1-9 (4 മിനി. വരെ)

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

 • ഗീതം 118

 • “അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുക:” (15 മിനി.) ചർച്ച. മുമ്പൊരിക്കൽ, സ്‌മാത്തിന്‌ ഹാജരായ അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന്‌ മുൻകൈയെടുത്തതിന്‍റെ അനുഭവം വിവരിക്കാൻ പ്രചാകരെ ക്ഷണിക്കുക. നല്ല ഒരെണ്ണം പുനരരിപ്പിക്കുക.

 • സഭാ ബൈബിൾപഠനം: Smy കഥ 104 (30 മിനി.)

 • പുനരലോവും അടുത്ത ആഴ്‌ചയിലെ പരിപാടിളുടെ പൂർവാലോവും (3 മിനി.)

 • ഗീതം 147 (27), പ്രാർഥന