വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 മാര്‍ച്ച് 

മാർച്ച് 14-20

ഇയ്യോബ്‌ 1–5

മാർച്ച് 14-20
 • ഗീതം 89, പ്രാർഥന

 • ആമുഖ പ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • “പരിശോയിൻകീഴിൽ ഇയ്യോബ്‌ നിർമലത കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു:” (10 മിനി.)

  • (ഇയ്യോബ്‌—ആമുഖം വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക.)

  • ഇയ്യോ 1:8-11—ഇയ്യോബിന്‍റെ നിർമയ്‌ക്കു പിന്നിലെ ആന്തരത്തെയാണ്‌ സാത്താൻ ചോദ്യം ചെയ്‌തത്‌ (w11 5/15 17 ¶6-8; w09 4/15 3 ¶3-4)

  • ഇയ്യോ 2:2-5—എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും നിർമലത സാത്താൻ ചോദ്യം ചെയ്‌തു (w09 4/15 4 ¶6)

 • ആത്മീയ മുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • ഇയ്യോ 1:6; 2:1—യഹോയുടെ മുമ്പാകെ ചെല്ലാൻ ആർക്കെല്ലാം അനുവാമുണ്ടായിരുന്നു? (w06 3/15 13 ¶6)

  • ഇയ്യോ 4:7, 18, 19—തെറ്റായ എന്തെല്ലാം ന്യായവാങ്ങളാണ്‌ എലീഫസ്‌ ഉന്നയിച്ചത്‌? (w14 3/15 13 ¶3; w05 9/15 26 ¶4-5; w95 2/15 27 ¶5-6)

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾ വായന: ഇയ്യോ 4:1-21 (4 മിനി വരെ.)

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

 • ഗീതം 88

 • സമപ്രാക്കാരുടെ സമ്മർദം ചെറുക്കുക!: (15 മിനി.) ചർച്ച. jw.org-ലെ സമപ്രാക്കാരുടെ സമ്മർദം ചെറുക്കുക! എന്ന വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക. (ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കൽ എന്നതിനു കീഴിൽ കൗമാക്കാർ എന്നതിൽ നോക്കുക.) അതിനു ശേഷം, പിൻവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക: കുട്ടികൾ സ്‌കൂളിൽ എന്തെല്ലാം സമ്മർദങ്ങൾ നേരിടുന്നു? പുറപ്പാട്‌ 23:2-ലെ തത്ത്വം അവർക്ക് എങ്ങനെ പ്രാവർത്തിമാക്കാം? സമപ്രാക്കാരുടെ സമ്മർദം ചെറുക്കാനും നിർമലത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും അവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന നാലു പടികൾ ഏവ? പ്രോത്സാഹനം പകരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ യുവജങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക.

 • സഭാ ബൈബിൾപഠനം: Smy കഥ 105, 106 (30 മിനി.)

 • പുനരലോവും അടുത്ത ആഴ്‌ചയിലെ പരിപാടിളുടെ പൂർവാലോവും (3 മിനി.)

 • ഗീതം 149 (17), പ്രാർഥന