വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 നവംബര്‍ 

നവംബർ 14-20

സഭാപ്രസംഗി 1-6

നവംബർ 14-20
 • ഗീതം 66, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • നിങ്ങളുടെ സകലപ്രത്‌നത്തിലും ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തുക:” (10 മിനി.)

  • (സഭാപ്രസംഗി—ആമുഖം, വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക.)

  • സഭാ. 3:12, 13—അധ്വാത്തിൽ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തുന്നത്‌ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള ദാനമാണ്‌ (w15-E 2/1 4–6)

  • സഭാ. 4:6—ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് സമനിയുള്ള വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുക (w15-E 2/1 6 ¶3-5)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സഭാ. 2:10, 11—വസ്‌തുളെക്കുറിച്ച് ശലോമോൻ എന്താണ്‌ മനസ്സിലാക്കിയത്‌? (w08 4/15 22 ¶9-10)

  • സഭാ. 3:16, 17—ലോകത്തിൽ നടമാടുന്ന അനീതികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കണം? (w06 11/1 14 ¶8)

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് ശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) സഭാ. 1:1-18

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ആദ്യസന്ദർശനം: (2 മിനി. വരെ) T-37—JW.ORG സന്ദർശിക്കാനുള്ള കാർഡ്‌ കൊടുത്തിട്ട് പോരുക.

 • മടക്കസന്ദർശനം: (4 മിനി. വരെ) T-37 ലഘുലേഖയെ ആധാരമാക്കി—മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കുക.

 • ബൈബിൾപഠനം: (6 മിനി. വരെ) bh 22-23 ¶11-12—ആ വ്യക്തിയെ യോഗത്തിനു ക്ഷണിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം