വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ജൂണ്‍ 

ജൂൺ 27–ജൂലൈ 3

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 52-59

ജൂൺ 27–ജൂലൈ 3
 • ഗീതം 38, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • നിന്‍റെ ഭാരം യഹോയുടെമേൽ വെച്ചുകൊൾക:” (10  മിനി.)

  • സങ്കീ. 55:2, 4, 5, 16-18—വളരെ കഷ്ടതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ദാവീദ്‌ കടന്നുപോയി (w06 6/1 11 ¶3; w96 4/1 27 ¶2)

  • സങ്കീ. 55:12-14—ദാവീദിന്‍റെ മകനും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിശ്വസ്‌തസുഹൃത്തും ദാവീദിന്‌ എതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി (w06 6/1 11¶3; w96 4/1 29 ¶6)

  • സങ്കീ. 55:22—യഹോവ സഹായിക്കുമെന്നു ദാവീദിന്‌ ഉറച്ച വിശ്വാമുണ്ടായിരുന്നു (w08 3/15 13 ¶9; w06 6/1 11 ¶4; w99 3/15 22-23)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സങ്കീ. 56:8—“എന്‍റെ കണ്ണുനീർ നിന്‍റെ തുരുത്തിയിൽ ആക്കിവെക്കേണമേ” എന്ന പദപ്രയോത്തിന്‍റെ അർഥം എന്ത്? (cl 243-244 ¶9; w09-E 6/1 29¶1; w08-E 10/1 26¶3; w06 6/1 11; w05 8/1 24 ¶15)

  • സങ്കീ. 59:1, 2—ദാവീദിന്‍റെ അനുഭവം പ്രാർഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? (w08 3/15 14 ¶13)

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) സങ്കീ. 52:1–53:6

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ആദ്യസന്ദർശനം: (2 മിനി. വരെ) ഏതെങ്കിലും ഒരു ലഘുലേഖ നൽകുക. പുറകിലെ പേജിലെ കോഡിലേക്കു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുക.

 • മടക്കസന്ദർശനം: (4 മിനി. വരെ) ലഘുലേഖ സ്വീകരിച്ച ആൾക്കു മടക്കസന്ദർശനം നടത്തുന്നത്‌ അവതരിപ്പിക്കുക.

 • ബൈബിൾപഠനം: (6 മിനി. വരെ) സുവാർത്താ ലഘുപത്രിക (fg) പാഠം 3 ¶2-3. jw.org-ലെ, ബൈബിൾ സത്യമാണെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്താം? എന്ന വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപസംരിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

 • ഗീതം 56

 • പ്രാദേശികാശ്യങ്ങൾ: (7 മിനി.)

 • ദൈവം എന്‍റെ സഹായനാകുന്നു:” (8 മിനി.) ചർച്ച. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കൂടുതൽ സഹോങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സഹോങ്ങളുടെ വ്യക്തിമായ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും. (റോമ. 1:12) പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽനിന്ന് സഹായം ലഭിക്കാനായി ഗവേഷഹായി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രചാകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

 • സഭാ ബൈബിൾപഠനം: (30 മിനി.) ia അധ്യാ. 3 ¶1-13, പേ.  33-ലെ ചതുരം

 • പുനരലോവും അടുത്ത ആഴ്‌ചയിലെ പരിപാടിളുടെ പൂർവാലോവും (3 മിനി.)

 • ഗീതം 26, പ്രാർഥന