വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ജൂണ്‍ 

ജൂൺ 13-19

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 38-44

ജൂൺ 13-19
 • ഗീതം 4, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • രോഗയ്യയിലുള്ളവരെ യഹോവ താങ്ങും:” (10 മിനി.)

  • സങ്കീ. 41:1, 2—എളിയരോടു പരിഗണന കാണിക്കുന്നവർക്കു സന്തോഷം ലഭിക്കും (w15 12/15 24 ¶7; w92 1/1 14 ¶6)

  • സങ്കീ. 41:3—നീതിമാൻ രോഗിയായാൽ യഹോവ അവനെ താങ്ങും (w08 9/15 5 ¶12-13)

  • സങ്കീ. 41:12—ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ രോഗം സഹിച്ചുനിൽക്കാൻ സഹായിക്കും (w15 12/15 27 ¶18-19; w08 12/15 6 ¶15)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സങ്കീ. 39:1, 2—നമ്മുടെ സംസാരം എത്രത്തോളം സൂക്ഷിക്കണം? (w09 5/15 4 ¶6; w06 5/15 20 ¶12)

  • സങ്കീ. 41:9—ദാവീദിന്‍റെ സാഹചര്യം യേശു തനിക്കു ബാധകമാക്കിയത്‌ എങ്ങനെ? (w11 8/15 13 ¶5; w08 9/15 5 ¶11)

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായനയിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് വയൽശുശ്രൂഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) സങ്കീ. 42:6–43:5

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം