വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ജൂണ്‍ 

ജൂൺ 20-26

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 45-51

ജൂൺ 20-26
 • ഗീതം 67, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • തകർന്ന ഹൃദയത്തെ യഹോവ നിരസിക്കില്ല:” (10  മിനി.)

  • സങ്കീ. 51:1-4—യഹോയോടു പാപം ചെയ്‌തത്‌ ഓർത്ത്‌ ദാവീദിന്‌ അങ്ങേയറ്റം കുറ്റബോധം തോന്നി (w07 9/15 22-23 ¶8-9; w93-E 3/15 10-11¶9-13)

  • സങ്കീ. 51:7-9—സന്തോഷം വീണ്ടെടുക്കാൻ ദാവീദിന്‌ യഹോയിൽനിന്ന് ക്ഷമ കിട്ടണമായിരുന്നു (w07 9/15 23-24 ¶11-12; w93-E 3/15 12-13¶18-20)

  • സങ്കീ. 51:10-17—ആത്മാർഥമായി പശ്ചാത്തപിക്കുന്നരോട്‌ യഹോവ ക്ഷമിക്കുമെന്നു ദാവീദിന്‌ അറിയാമായിരുന്നു (w15 6/15 14 ¶6; w93-E 3/15 14-17¶4-16)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സങ്കീ. 45:4—ഏത്‌ അടിസ്ഥാത്യത്തിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നിലകൊള്ളണം? (w14 2/15 5 ¶11)

  • സങ്കീ. 48:12, 13—ഈ വാക്യങ്ങൾ നമുക്കുള്ള ഏതു കടമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു? (w15 7/15 9 ¶13)

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) സങ്കീ. 49:10–50:6

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം