വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ജൂലൈ 

ജൂലൈ 25-31

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 79–86

ജൂലൈ 25-31
 • ഗീതം 138, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • നിങ്ങളുടെ ജീവിത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ്‌?:” (10 മിനി.)

  • സങ്കീ. 83:1-5—യഹോയുടെ നാമത്തിനും പരമാധികാത്തിനും ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം (w08 10/15 13 ¶7-8)

  • സങ്കീ. 83:16—നമ്മുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും സഹനശക്തിയും യഹോയ്‌ക്കു മഹത്ത്വം കരേറ്റും (w08 10/15 15 ¶16)

  • സങ്കീ. 83:17, 18—മുഴുപ്രഞ്ചത്തിലേക്കുംവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാപ്പെട്ട വ്യക്തി യഹോയാണ്‌ (w11 5/15 16 ¶1-2; w08 10/15 15-16 ¶17-18)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സങ്കീ. 79:9—ഈ വാക്യം നമ്മുടെ പ്രാർഥളെക്കുറിച്ച് എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? (w06 7/15 12 ¶5)

  • സങ്കീ. 86:5—ഏത്‌ അർഥത്തിലാണ്‌ യഹോവ ‘ക്ഷമിക്കുന്നനായിരിക്കുന്നത്‌?’ (w06 7/15 12 ¶9)

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) സങ്കീ. 85:8–86:17

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

 • ഗീതം 111

 • ദൈവത്തിന്‌ ഒരു പേരുണ്ടോ?: (15 മിനി.) jw.org-ലെ ദൈവത്തിന്‌ ഒരു പേരുണ്ടോ? എന്ന വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക. (പ്രസിദ്ധീണങ്ങൾ > വീഡിയോകൾ > കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ എന്നതിനു കീഴിൽ നോക്കുക.) എന്നിട്ട് പിൻവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക: അനൗപചാരിമായും പരസ്യമായും വീടുതോറും സാക്ഷീരിക്കുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്‌?

 • സഭാ ബൈബിൾപഠനം: (30 മിനി.) ia അധ്യാ. 5 ¶1-13

 • പുനരലോവും അടുത്ത ആഴ്‌ചയിലെ പരിപാടിളുടെ പൂർവാലോവും (3 മിനി.)

 • ഗീതം 90, പ്രാർഥന