വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ജൂലൈ 

ജൂലൈ 4-10

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 60–68

ജൂലൈ 4-10
 • ഗീതം 104, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • പ്രാർഥന കേൾക്കുന്നനായ യഹോവയെ സ്‌തുതിക്കുക:” (10 മിനി.)

  • സങ്കീ. 61:1, 8—നിങ്ങൾ യഹോയ്‌ക്കു കൊടുക്കുന്ന വാക്ക് പ്രാർഥനാവിമാക്കുക (w99 9/15 9 ¶1-4)

  • സങ്കീ. 62:8—പ്രാർഥയിൽ ദൈവത്തിനു മുമ്പാകെ ഹൃദയം പകർന്നുകൊണ്ട് യഹോയിലുള്ള ആശ്രയം കാണിക്കുക (w15 4/15 25-26 ¶6-9)

  • സങ്കീ. 65:1, 2—ശരിയായ ഹൃദയനിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രാർഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്‌ യഹോവ (w15 4/15 22 ¶13-14; w10 4/15 5 ¶10; it-2-E 668 ¶2)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സങ്കീ. 63:3—യഹോയുടെ വിശ്വസ്‌തസ്‌നേഹം അഥവാ “ദയ” എങ്ങനെയാണു ജീവനെക്കാൾ നല്ലതായിരിക്കുന്നത്‌? (w06 6/1 11 ¶7)

  • സങ്കീ. 68:18—‘മനുഷ്യരോടു വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാഴ്‌ച’ എന്താണ്‌? (w06 6/1 10 ¶5)

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) സങ്കീ. 63:1–64:10

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ഈ മാസത്തെ അവതരണങ്ങൾ തയാറാകുക: (15 മിനി.) ചർച്ച. മാതൃകാത്തിന്‍റെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക, സവിശേതകൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. സ്വന്തമായി അവതരണം തയാറാകാൻ പ്രചാകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം