വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ആഗസ്റ്റ് 

ആഗസ്റ്റ് 1-7

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 87-91

ആഗസ്റ്റ് 1-7
 • ഗീതം 49, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • അത്യുന്നതന്‍റെ മറവിൽ വസിക്കുക:” (10 മിനി.)

  • സങ്കീ. 91:1, 2—യഹോയുടെ ‘മറവ്‌’ ആത്മീയസുക്ഷിത്വം നൽകുന്നു (w10 2/15 26-27 ¶10-11)

  • സങ്കീ. 91:3—ഒരു വേട്ടക്കാനെപ്പോലെ സാത്താൻ നമ്മളെ കെണിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു (w07 10/1 26-30 ¶1-18)

  • സങ്കീ. 91:9-14—യഹോവ നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ്‌ (w10 1/15 10-11 ¶13-14; w01 11/15 19-20 ¶13-19)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സങ്കീ. 89:34-37—ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഏത്‌ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചാണു പറയുന്നത്‌, അതിന്‍റെ ആശ്രയയോഗ്യത ഉറപ്പിക്കാൻ യഹോവ ഏതു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചത്‌? (w14 10/15 10 ¶14; w07 7/15 32 ¶3-4)

  • സങ്കീ. 90:10, 12—“ജ്ഞാനമുള്ളോരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം . . . നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ” നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? (w06 7/15 13 ¶4; w01 11/15 13 ¶19)

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണു പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്കു വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) സങ്കീ. 90:1-17

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ഈ മാസത്തെ അവതരണങ്ങൾ തയാറാകുക: (15 മിനി.) ചർച്ച. മാതൃകാത്തിന്‍റെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക, സവിശേതകൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. സ്വന്തമായി അവതരണം തയാറാകാൻ പ്രചാകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം