ജീവിത—സേവന യോഗ​ത്തി​നു​ള്ള പഠനസ​ഹാ​യി, യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആഴ്‌ച​തോ​റു​മു​ള്ള ബൈബിൾവാ​യ​നാ പരിപാ​ടി​ക്കും ആഴ്‌ച​തോ​റും നടത്തുന്ന യോഗ​ങ്ങൾക്കും ഉള്ള പട്ടിക​യും പഠിക്കാ​നു​ള്ള വിവര​ങ്ങ​ളും നൽകുന്നു.