കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി 2016 ഒക്ടോബര്‍ 

ഒക്‌ടോബർ 24-30

സദൃശവാക്യങ്ങൾ 17-21

ഒക്‌ടോബർ 24-30
 • ഗീതം 76, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • മറ്റുള്ളരുമായി സമാധാത്തിലായിരിക്കുക:(10 മിനി.)

  • സദൃ. 19:11—മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ മുറിപ്പെടുത്തിയാൽ ശാന്തരായിരിക്കുക (w15 1/1 12-13)

  • സദൃ. 18:13, 17; 21:13—എല്ലാ വിശദാംങ്ങളും അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പുരുത്തുക (w11 8/15 30 ¶11-14)

  • സദൃ. 17:9—സ്‌നേപൂർവം തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക (w11 8/15 31 ¶17)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സദൃ. 17:5—നമ്മൾ വിനോദം ജ്ഞാനപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിന്‍റെ ഒരു കാരണം എന്താണ്‌? (w10 11/15 6 ¶17; w10 11/15 31 ¶15)

  • സദൃ. 20:25—പ്രേമന്ധത്തിനും വിവാത്തിനും ഈ വാക്യത്തിലെ തത്ത്വം ബാധകമാകുന്നത്‌ എങ്ങനെ? (w09 5/15 15-16 ¶12-13)

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് ശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) സദൃ. 18:14–19:10

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ആദ്യസന്ദർശനം: (2 മിനി. വരെ) മീറ്റിങ്ങിനുള്ള ക്ഷണക്കത്ത്‌ കൊടുക്കുക. (inv)

 • മടക്കസന്ദർശനം: (4 മിനി. വരെ) invരാജ്യഹാളിൽ എന്താണ്‌ നടക്കുന്നത്‌? എന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഉപസംരിക്കുക.

 • ബൈബിൾപഠനം: (6 മിനി. വരെ) lv 65 ¶14-15—യോഗത്തിനു വരുമ്പോൾ വസ്‌ത്രധാത്തിലും ചമയത്തിലും പുരോഗതി വരുത്തേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിയാൻ വിദ്യാർഥിയെ സഹായിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

 • ഗീതം 77

 • സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൈവരുത്തും: (15 മിനി.) ചർച്ച. സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൈവരുത്തും എന്ന വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പിൻവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക: സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം? സദൃശവാക്യങ്ങൾ 17:9, മത്തായി 5:23, 24 എന്നീ വാക്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തിമാക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും?

 • സഭാ ബൈബിൾപഠനം: (30 മിനി.) ia അധ്യാ. 11 ¶12-20, പേ.113-ലെ പുനരലോനം

 • പുനരലോവും അടുത്ത ആഴ്‌ചത്തെ പരിപാടിളുടെ പൂർവാലോവും (3 മിനി.)

 • ഗീതം 27, പ്രാർഥന