വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപു​സ്‌ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ആമുഖ​വീ​ഡി​യോ​കൾ

എസ്ഥേർ—ആമുഖം

എസ്ഥേർ—ആമുഖം

എസ്ഥേർ പുസ്‌തകത്തിൻറെ പശ്ചാത്തലം, സംഭവങ്ങൾ, അതിൻറെ മൂല്യം എന്നിവ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒരു ആകമാ​ന​വീ​ക്ഷ​ണം നേടുക. എസ്ഥേർ ദൈവ​ജ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ധീരമായ നിലപാ​ടു സ്വീക​രി​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാണ്‌ ഈ പുസ്‌ത​ക​ത്തി​ലു​ള്ളത്‌.