വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപു​സ്‌ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ആമുഖ​വീ​ഡി​യോ​കൾ

ഇയ്യോ​ബ്‌—ആമുഖം

ഇയ്യോ​ബ്‌—ആമുഖം

ബൈബി​ളി​ലെ ഇയ്യോബ്‌ എന്ന പുസ്‌ത​ക​ത്തിന്‍റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം. അഖിലാ​ണ്ഡ​പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം എന്ന വിവാ​ദ​വി​ഷ​യ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച് ഉൾക്കാ​ഴ്‌ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിവരണം.