വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം  |  നമ്പര്‍  1 2017

ലോകമെങ്ങുമുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കു കാരണക്കാരൻ ദൈവമാണോ?

ബൈബിൾ എന്താണു പറയുന്നത്‌?

ബൈബിൾ എന്താണു പറയുന്നത്‌?

ദൈവമാണോ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദി?

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രാത്തിൽ. . .

  • അതെ

  • അല്ല

  • ഒരുപക്ഷേ

ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌

“ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനു ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല; തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർവശക്തന്‌ ആലോചിക്കാൻപോലും പറ്റില്ല.” (ഇയ്യോബ്‌ 34:10) നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും തിന്മയ്‌ക്കും ഉത്തരവാദി ഒരിക്കലും ദൈവമല്ല.

ബൈബിളിൽനിന്ന് നമ്മൾ കൂടുലായി പഠിക്കുന്നത്‌

  • ‘ഈ ലോകത്തിന്‍റെ ഭരണാധികാരിയായ’ പിശാചായ സാത്താനാണ്‌ കഷ്ടപ്പാടുളുടെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ.—യോഹന്നാൻ 14:30.

  • ആളുകളുടെ തെറ്റായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുളാണ്‌ തിന്മയ്‌ക്കും കഷ്ടപ്പാടിനും ഉള്ള മറ്റൊരു കാരണം.—യാക്കോബ്‌ 1:14, 15.

കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്നെങ്കിലും അവസാനിക്കുമോ?

ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌ കൂട്ടായ പരിശ്രത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്‍റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം എന്നാണ്‌. മറ്റു ചിലർക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങൾ പൂർണമായി മാറുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കോ?

ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌

കഷ്ടപ്പാടുകൾ ദൈവം തുടച്ചുനീക്കും. “മേലാൽ മരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല; ദുഃഖമോ നിലവിളിയോ വേദനയോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.”—വെളിപാട്‌ 21:3, 4.

ബൈബിളിൽനിന്ന് നമ്മൾ കൂടുലായി പഠിക്കുന്നത്‌

  • പിശാചായ സാത്താൻ വരുത്തിവെച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ തുടച്ചുനീക്കാൻ ദൈവം യേശുവിനെ ഉപയോഗിക്കും.—1 യോഹന്നാൻ 3:8.

  • നല്ലവരായ ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ എന്നേക്കും ജീവിക്കും.—സങ്കീർത്തനം 37:9-11, 29.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്ത്?

ദൈവം നിങ്ങളിൽ വ്യക്തിമായ താത്‌പര്യം എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവം എങ്ങനെയുള്ളനാണെന്നും അവനോട്‌ എങ്ങനെ അടുത്തു ചെല്ലാമെന്നും അറിയാൻ വായിക്കുക.