വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം  |  2014 ഒക്ടോബര്‍ 

ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

നാം പ്രാർഥിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

നമ്മുടെ ആകുലളെക്കുറിച്ച് യഹോയോടു മടി കൂടാതെ, നിരന്തരം സംസാരിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. (ലൂക്കോസ്‌ 18:1-7) നമ്മിൽ താത്‌പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വർഗീപിതാവ്‌ നമ്മെ പ്രാർഥിക്കാൻ ദയാപൂർവം ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ, ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നത്‌ ബുദ്ധിയായിരിക്കില്ലേ?—ഫിലിപ്പിയർ 4:6 വായിക്കുക.

സഹായം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമല്ല പ്രാർഥന. അത്‌ ദൈവത്തോട്‌ അടുത്തു ചെല്ലാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. (സങ്കീർത്തനം 8:3, 4) നമ്മുടെ വികാങ്ങൾ നിത്യേന ദൈവത്തെ അറിയിക്കുമ്പോൾ, നാം അവനുമായി ഒരു അടുത്ത സൗഹൃദം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു.—യാക്കോബ്‌ 4:8 വായിക്കുക.

നാം എങ്ങനെയാണ്‌ പ്രാർഥിക്കേണ്ടത്‌?

നാം പ്രാർഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുറ്റുന്ന പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനോ, കാണാതെ പഠിച്ച പ്രാർഥകൾ ആവർത്തിക്കാനോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേരീനില സ്വീകരിക്കാനും അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പകരം, നമ്മുടെ പ്രാർഥകൾ ഹൃദയത്തിൽനിന്നായിരിക്കാൻ യഹോവ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. (മത്തായി 6:7) ഉദാഹത്തിന്‌, പുരാതന ഇസ്രായേലിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹന്നാ അവളെ വളരെധികം വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംപ്രശ്‌നത്തെക്കുറിച്ചു പ്രാർഥിച്ചു. പിന്നീട്‌, ആ പ്രശ്‌നം സന്തോത്തിനു വഴിമാറിപ്പോൾ, ഹൃദയംമായ പ്രാർഥയിലൂടെ അവൾ യഹോയ്‌ക്കു നന്ദി പറഞ്ഞു.—1 ശമൂവേൽ 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1 വായിക്കുക.

എത്ര മഹത്തായ ഒരു പദവിയാണ്‌ നമുക്കുള്ളത്‌! നമ്മുടെ ആകുലളുമായി നമുക്ക് സ്രഷ്ടാവിനെ സമീപിക്കാനാകും. അവൻ നമുക്കായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്രതി നമുക്ക് അവനെ സ്‌തുതിക്കാനും അവനു നന്ദി പറയാനും കഴിയും. അതുകൊണ്ട്, നമുക്കുള്ള ഈ അമൂല്യവി നാം ഒരിക്കലും തള്ളിക്കരുത്‌.—സങ്കീർത്തനം 145:14-16 വായിക്കുക. (w14-E 07/01)

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

പ്രാർഥയിലൂടെ ദൈവത്തോട്‌ അടുത്തുചെല്ലു

നമ്മുടെ പ്രാർഥന ദൈവം കേൾക്കുമോ? ഇതിന്‌ ഉത്തരം കിട്ടാൻ പ്രാർഥയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.