വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം  |  2014 ഒക്ടോബര്‍ 

 ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാർ ചോദിക്കുന്നു . . .

ആരാണ്‌ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌?

ആരാണ്‌ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌?

തന്‍റെ ഏഴു വയസ്സുള്ള മകനോട്‌ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ മനസ്സിൽകാണുക. പിതാവ്‌ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “പണ്ടുപണ്ട് ദൈവം ഭൂമിയും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി. കൂടാതെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു.” ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചശേഷം കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു, “ഡാഡി, ആരാണ്‌ ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത്‌?”

“ദൈവത്തെ ആരും ഉണ്ടാക്കിതല്ല. അവൻ എല്ലായ്‌പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു.” ലളിതമായ ഈ ഉത്തരം കുട്ടിയെ തത്‌കാലം തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ, അവൻ വളർന്നുവേ ഈ ചോദ്യം അവനെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. ആരംഭമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി അസ്‌തിത്വത്തിലുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന ആശയം അവന്‌ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുപോലും ഒരു ആരംഭമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ‘അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം എവിടെനിന്നു വന്നു?’ അവൻ അതിശയിക്കുന്നു.

ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ്‌ അതിന്‌ ഉത്തരം നൽകുന്നത്‌? ദൃഷ്ടാന്തത്തിലുള്ള പിതാവ്‌ ഉത്തരം കൊടുത്തതുപോലെതന്നെ. മോശ ഇങ്ങനെ എഴുതി: “കർത്താവേ, . . . പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്നും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിന്നും മുമ്പേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വമായും ദൈവം ആകുന്നു.” (സങ്കീർത്തനം 90:1, 2) അതുപോലെ പ്രവാനായ യെശയ്യാവും ഇങ്ങനെ ഉദ്‌ഘോഷിച്ചു: “നിനക്കറിഞ്ഞുകൂയോ? നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? യഹോവ നിത്യദൈവം; ഭൂമിയുടെ അറുതിളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ തന്നേ.” (യെശയ്യാവു 40:28) അതുപോലെ, ദൈവം ‘സർവ്വകാത്തിന്നുമുമ്പ്’ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളതായി യൂദായുടെ ലേഖനവും പറയുന്നു.—യൂദാ 25.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ബൈബിൾവാക്യങ്ങൾ, യേശുവിന്‍റെ ശിഷ്യനായ പൗലോസ്‌ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം “നിത്യരാജാവാ”ണെന്ന് നമുക്കു കാണിച്ചുരുന്നു. (1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 1:17) നാം എത്രതന്നെ പുറകിലേക്കു ചിന്തിച്ചാലും ദൈവം എല്ലായ്‌പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ്‌ അത്‌ അർഥമാക്കുന്നത്‌. ഭാവിയിൽ എക്കാലവും അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുയും ചെയ്യും. (വെളിപാട്‌ 1:8) സർവശക്തന്‍റെ ഒരു അടിസ്ഥാവിശേയാണ്‌ അവന്‍റെ നിത്യമായ അസ്‌തിത്വം.

എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഈ ആശയം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത്‌? കാരണം, ഹ്രസ്വമായ ഒരു ജീവകാമേ നമുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുന്നെ സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഹോയുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമാണ്‌ നമ്മുടേത്‌. ദൈവം നിത്യം ജീവിക്കുന്നനാണ്‌, അവന്‌ ആയിരം വർഷം ഒരു ദിവസംപോലെയും. (2 പത്രോസ്‌ 3:8) ഉദാഹത്തിന്‌, 50 ദിവസം മാത്രം ജീവിക്കുന്ന പൂർണളർച്ചയെത്തിയ ഒരു പുൽച്ചാടിക്ക് 70-ഓ 80-ഓ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ജീവദൈർഘ്യം മനസ്സിലാക്കാനാകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല! മഹാസ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള താരതമ്യത്തിൽ ബൈബിൾ നമ്മെ ഒരു പുൽച്ചാടിയോട്‌ ഉപമിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ വിവേചിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രാപ്‌തി അവന്‍റേതിനോടുള്ള താരതമ്യത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്‌. (യെശയ്യാവു 40:22; 55:8, 9) അതുകൊണ്ട്, യഹോയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ചില കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കും എന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

ദൈവം എക്കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന ആശയം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും അത്‌ യുക്തിക്കു നിരക്കുന്നതാണ്‌. മറ്റ്‌ ആരെങ്കിലുമാണ്‌ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയായിരിക്കണം സ്രഷ്ടാവ്‌. എന്നാൽ, ‘സകലവും സൃഷ്ടിച്ചത്‌’ യഹോയാണ്‌ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. (വെളിപാട്‌ 4:11) ഒരുകാലത്ത്‌ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും നമുക്ക് അറിയാം. (ഉല്‌പത്തി 1:1, 2) അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അത്‌ എങ്ങനെ ഉളവായി? ഒരു സ്രഷ്ടാവ്‌ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ സൃഷ്ടി സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട്, തന്‍റെ ഏകജാനായ പുത്രനും ദൂതന്മാരും അടക്കമുള്ള ഏതൊരു ബുദ്ധിക്തിയുള്ള വ്യക്തിക്കും മുമ്പേ ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു. (ഇയ്യോബ്‌ 38:4, 7; കൊലോസ്യർ 1:15) വ്യക്തമായും, തുടക്കത്തിൽ ദൈവം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുളൂ. അവനെ സൃഷ്ടിക്കാനായി മറ്റാരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, അവനെ ആരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ല.

നമ്മുടെന്നെയും ഈ മുഴുപ്രഞ്ചത്തിന്‍റെയും അസ്‌തിത്വം, എക്കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്‍റെ അസ്‌തിത്വത്തിനു തെളിവു നൽകുന്നു. ഈ ബൃഹത്‌പ്രഞ്ചത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരുവൻ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്‌കരിച്ച ഒരുവൻ എല്ലാക്കാത്തും ഉണ്ടായിരുന്നേ മതിയാകൂ. മറ്റുള്ള സകലത്തിനും ജീവശ്വാസം പകരാൻ അവനേ കഴിയൂ.—ഇയ്യോബ്‌ 33:4. ▪ (w14-E 08/01)

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്ത്?

ദൈവം നിങ്ങളിൽ വ്യക്തിമായ താത്‌പര്യം എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവം എങ്ങനെയുള്ളനാണെന്നും അവനോട്‌ എങ്ങനെ അടുത്തു ചെല്ലാമെന്നും അറിയാൻ വായിക്കുക.

യഹോയോട്‌ അടുത്തു ചെല്ലുവിൻ

‘യഹോവ മഹാശക്തിയുള്ളവൻ’

യഹോവ അതിശക്തനാതിനാൽ നാം അവനെ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ? വേണം എന്നും വേണ്ട എന്നും ആണ്‌ ഉത്തരം.Should God’s power make us fear him? Both yes and no are correct answers.