വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം 2014 ഒക്ടോബര്‍  | നല്ലവർ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ദൈവമാണോ ഉത്തരവാദി? അതോ കർമഫമോ? തിന്മയിൽനിന്നും യാതനളിൽനിന്നും രക്ഷ നേടുക സാധ്യമോ?

COVER SUBJECT

ദുരിങ്ങൾ പെരുകുന്നു!

സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ നല്ലവരായ ആളുകളെ ദോഷങ്ങളിൽനിന്നു സംരക്ഷിക്കാത്തത്‌?

COVER SUBJECT

നല്ലവർ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു—എന്തുകൊണ്ട്?

മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കുള്ള മൂന്നു പ്രധാകാങ്ങളെക്കുറിച്ചു ബൈബിൾ പറയുന്നു.

COVER SUBJECT

ഈ ദുരിങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം എന്തു ചെയ്യും?

ദുരിങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു? അവിടെയായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ?

THE BIBLE CHANGES LIVES

കൈത്തോക്കില്ലാതെ ഞാൻ പുറത്ത്‌ ഇറങ്ങുമായിരുന്നില്ല

അനൺസിയാറ്റോ ലുഗാറ അക്രമാക്തമായ ഒരു ഗുണ്ടാസംഘാംമായിരുന്നു, രാജ്യഹാളിൽ ഒരു യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചത്‌, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതം മാറ്റിറിച്ചു.

കുട്ടികൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകേണ്ടത്‌ എങ്ങനെ?

ഫലകരമായ ശിക്ഷണത്തിന്‍റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചു ബൈബിൾ വിശദീരിക്കുന്നു.

OUR READERS ASK

ആരാണ്‌ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌?

ദൈവം എക്കാലവും അസ്‌തിത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നത്‌ സാമാന്യബോത്തിന്‌ നിരക്കുന്നതാണോ?

അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ കാണാനാകുമോ

“ഹൃദയദൃഷ്ടി” എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കമെന്ന് പഠിക്കുക

ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

സഹായം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമാണോ പ്രാർഥന?

കൂടുതല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സവിശേഷതകള്‍

പ്രാർഥിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? ദൈവം എന്‍റെ പ്രാർഥകൾക്ക് ഉത്തരം തരുമോ?

നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥകൾക്ക് ദൈവം ഉത്തരം തരുമോ എന്നത്‌ മുഖ്യമായും നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്‌.