വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്) 2014 മെയ് 

ശുശ്രൂഷയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ബോധ്യം വരുത്തുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന മൂന്ന് വിധങ്ങൾ ഈ ലക്കം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്‍റെ സംഘടനയോട്‌ പറ്റിനിൽക്കേണ്ടത്‌ അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

‘ദൈവത്തിന്‍റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാണ്‌ എന്‍റെ ആഹാരം’

ദാവീദ്‌ രാജാവ്‌, പൗലോസ്‌ അപ്പൊസ്‌തലൻ, യേശുക്രിസ്‌തു എന്നിവർ ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിൽ തത്‌പരരായിരുന്നു. സുവാർത്താപ്രസംഗം ശ്രമകരമായിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ, ശുശ്രൂഷയിലുള്ള ശുഷ്‌കാന്തി നിലനിറുത്താനോ പുതുക്കാനോ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും?

“ഓരോരുത്തരോടും യഥോചിതം സംസാരിക്കാൻ” നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും?

വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകവെ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഫലകരമായി ന്യായവാദം ചെയ്യാം? ബോധ്യംവരുത്തുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ അവലംബിക്കാവുന്ന മൂന്നു രീതികൾ.

ശുശ്രൂഷയിൽ സുവർണനിയമം പാലിക്കുക

ശുശ്രൂഷയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോരുത്തരോടും നാം എങ്ങനെ പെരുമാറണം? മത്തായി 7:12-ലെ യേശുവിന്‍റെ വാക്കുകൾ പ്രസംവേലയിൽ എന്തു പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്നു?

ജീവിതകഥ

അതെ, യഹോവ എന്നെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു!

ലജ്ജാശീലവും ആത്മവിശ്വാമില്ലായ്‌മയും തരണംചെയ്യാൻ യഹോവ സഹായിച്ചത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കെന്നത്ത്‌ ലിറ്റിൽ വിവരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശ്രമങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നു കാണുക.

യഹോവ സംഘാടനത്തിന്‍റെ ദൈവം

പുരാതനയിസ്രായേലിനെയും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്‌ത്യാനിളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള യഹോവയുടെ ദാസന്മാർ സംഘടിതരായിരിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ സംഘടനയോടൊത്ത്‌ മുന്നേറുന്നുവോ?

സാത്താന്‍റെ വ്യവസ്ഥിതി ഉടൻ അവസാനിക്കും. യഹോവ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഘടനയോട്‌ നാം വിശ്വസ്‌തമായി പറ്റിനിൽക്കേണ്ടത്‌ അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

FROM OUR ARCHIVES

‘കൊയ്‌ത്തുവേല ഇനിയും വളരെയുണ്ട്’

760,000-ത്തിലധികം യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ബ്രസീലിൽ സുവാർത്ത പ്രസംഗിക്കുന്നു. ബൈബിൾ വിദ്യാർഥികൾ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ കൊയ്‌ത്തുവേല ആരംഭിച്ചത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌?