വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)  |  2014 ഏപ്രില്‍ 

മോശയുടെ വി​ശ്വാ​സം അനുകരിക്കുക

മോശയുടെ വി​ശ്വാ​സം അനുകരിക്കുക

“വി​ശ്വാ​സത്താൽ മോശ താൻ വളർന്ന​പ്പോൾ ഫറവോന്‍റെ പു​ത്രി​യുടെ മകൻ എന്നു വിളി​ക്ക​പ്പെടാൻ വി​സമ്മതി​ച്ചു.”—എബ്രാ. 11:24.

1, 2. (എ) നാൽപ്പ​താം വയസ്സിൽ മോശ എന്തു തീരു​മാ​നമാ​ണ്‌കൈക്കൊ​ണ്ടത്‌, (ലേഖ​നാരം​ഭത്തി​ലെ ചിത്രം കാണുക.) (ബി) ദൈവജനത്തോടൊപ്പം കഷ്ടം സഹിക്കാൻ മോശ തീരു​മാ​നി​ച്ചത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ട്?

ഈജിപ്‌റ്റിന്‍റെ വശ്യ​ത​യും അത്‌ തനിക്കു വെ​ച്ചുനീ​ട്ടിയ മോഹന​വാഗ്‌ദാന​ങ്ങളും മോ​ശയ്‌ക്ക് നല്ലവണ്ണം അറി​യാമാ​യി​രുന്നു. ധനി​കരു​ടെ മണി​മേട​കളും അവയുടെ വി​ശാല​മായ അക​ത്തളങ്ങ​ളും അവൻ കണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എന്തിന്‌, കൊ​ട്ടാ​രത്തിൽ വളർന്നു​വന്ന രാജകു​ടും​ബാം​ഗമാ​യി​രുന്നു അവൻ. “അവന്‌ ഈജി​പ്‌റ്റു​കാ​രുടെ സകല ജ്ഞാ​നത്തി​ലും ബോധനം ലഭിച്ചു.” (പ്രവൃ. 7:22) സുകു​മാ​രകല​കളും ജ്യോ​തിശ്ശാ​സ്‌ത്രവും ഗണി​ത​വും ഇതര ശാസ്‌ത്രവി​ജ്ഞാ​നവും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടി​രി​ക്കാം. ഒരു സാധാരണ ഈജി​പ്‌റ്റുകാ​രന്‌ സ്വപ്‌നം​കാ​ണാൻ മാത്രം സാധി​ക്കു​മായി​രുന്ന സമ്പത്തും അധി​കാ​രവും സ്ഥാന​മാന​ങ്ങളും അവന്‍റെ എത്തു​പാടി​ലായി​രുന്നു.

2 ഇങ്ങനെ​യൊ​ക്കെയാ​ണെങ്കി​ലും, 40-‍ാ‍ം വയസ്സിൽ തികച്ചും നാ​ടകീ​യമായ ഒരു തീ​രുമാ​നം മോശകൈക്കൊ​ണ്ടു. തങ്ങളുടെ ദത്തുപുത്രന്‍റെ ആ തീ​രുമാ​നം ഈ​ജിപ്‌ഷ്യൻ രാജ​കു​ടും​ബത്തെ അമ്പരപ്പി​ച്ചുക​ളഞ്ഞി​ട്ടുണ്ടാ​വണം. മോശ കൊ​ട്ടാ​രം വി​ട്ടി​റങ്ങി. ഈജി​പ്‌റ്റിലെ ഒരു സാമാന്യപൗരന്‍റെ ‘സാധാരണ’ജീവി​തത്തി​ലേ​ക്കു​പോലു​മാ​യിരു​ന്നില്ല അത്‌. അതി​നും​താഴെ അടിമ​കളോ​ടൊ​ത്തുള്ള ഒരു ജീവി​ത​ത്തി​ലേക്ക്! എന്തു​കൊണ്ടാ​യി​രുന്നു അത്‌? മോ​ശയ്‌ക്ക് യഥാർഥ വിശ്വാ​സമുണ്ടാ​യി​രുന്നു. (എബ്രായർ 11:24-26 വായിക്കുക.) വി​ശ്വാ​സത്താൽ തന്‍റെ അനു​ഭവപ​രിസ​രത്തുള്ള ഭൗതി​കലോ​കത്തി​നും അപ്പു​റ​ത്തേക്ക് നോക്കാൻ മോ​ശയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞു. അവൻ ഒരു ആത്മീയവ്യ​ക്തിയാ​യി​രുന്നു. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ, ‘അദൃശ്യനായവനിൽ’ അവൻ വി​ശ്വസി​ച്ചു. അതെ, യഹോ​വയി​ലും അവന്‍റെ വാ​ഗ്‌ദാ​നങ്ങൾ നിറ​വേറു​മെന്ന കാ​ര്യത്തി​ലും അവന്‌ അടി​യു​റച്ച വിശ്വാ​സമുണ്ടാ​യി​രുന്നു.—എബ്രാ. 11:27.

3. ഈ ലേഖനം ഏതു മൂന്നു ചോ​ദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകും?

3 നാമും അക്ഷരീ​യക​ണ്ണുകൾക്ക് ദൃശ്യവേദ്യമായതിനും അപ്പു​റ​ത്തേക്ക് നോ​ക്കിക്കാ​ണേണ്ട ആവ​ശ്യമു​ണ്ട്. അതെ, ‘വി​ശ്വാ​സം പ്രകട​മാക്കു​ന്നവ​രുടെ കൂട്ടത്തി​ലാ​യിരി​ക്കണം’ നാം. (എബ്രാ. 10:38, 39) നമ്മുടെ വി​ശ്വാ​സം ബലി​ഷ്‌ഠമാ​ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ, എബ്രായർ 11:24-26-ൽ മോ​ശയെ​ക്കുറി​ച്ച് രേഖപ്പെ​ടുത്തി​യിരി​ക്കുന്ന  കാര്യങ്ങൾ നമു​ക്കി​പ്പോൾ അടുത്തു പരി​ശോ​ധി​ക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യവെ, പിൻവ​രുന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്ര​മി​ക്കുക: ജഡി​കാഭി​ലാ​ഷങ്ങൾ പരി​ത്യജി​ക്കാൻ വി​ശ്വാ​സം എന്ന ഗുണം മോശയെ പ്രേ​രിപ്പി​ച്ചത്‌ എങ്ങനെ? അധി​ക്ഷേപം സഹി​ക്കേണ്ടി​വന്ന​പ്പോൾ തന്‍റെ സേവ​നപ​ദവി​കളെ വി​ലമതി​ക്കാൻ വി​ശ്വാ​സം എങ്ങ​നെയാ​ണ്‌ അവനെ സഹാ​യി​ച്ചത്‌? മോശ എന്തു​കൊ​ണ്ടാണ്‌ മു​ന്നി​ലുള്ള ‘പ്ര​തിഫ​ലത്തിൽ ദൃഷ്ടിപതിപ്പിച്ചത്‌’?

അവൻ ജഡി​കാഭി​ലാ​ഷങ്ങൾ പരിത്യജിച്ചു

4. ‘പാപത്തിന്‍റെ സുഖത്തെ’ സം​ബന്ധി​ച്ച് മോശ എന്തു തിരി​ച്ചറി​ഞ്ഞി​രുന്നു?

4 ‘പാപത്തിന്‍റെ സുഖം’ ക്ഷണി​ക​വും താത്‌കാ​ലിക​വും ആണെന്ന സത്യം വിശ്വാസത്തിന്‍റെ വി​വേചന​ക്കണ്ണാൽ മോശ തി​രിച്ച​റിഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷേ മറ്റനേകർ ഇങ്ങനെ ചിന്തി​ച്ചി​ട്ടുണ്ടാ​കാം: ‘വി​ഗ്രഹാരാ​ധനയി​ലും ആഭി​ചാ​രത്തി​ലും ആമഗ്ന​മായി​ട്ടും ഈ​ജിപ്‌റ്റ്‌ ഒരു ലോ​കശ​ക്തിയാ​യി ഉദി​ച്ചുയർന്നിരി​ക്കുന്നു. അ​തേസ​മയം യ​ഹോവ​യുടെ ജന​മാ​കട്ടെ അടി​ച്ചമർത്തപ്പെട്ട അടി​മക​ളായി കഴി​യു​ന്നു!’ എന്നി​രുന്നാ​ലും,ദൈവത്തി​ന്‌ കാ​ര്യങ്ങ​ളുടെ ഗതി തിരി​ച്ചു​വി​ടാൻ കഴി​യു​മെന്ന് മോ​ശയ്‌ക്ക് അറി​യാമാ​യി​രുന്നു. സുഖ​ലോ​ലുപ​തയിൽ ആറാ​ടു​ന്നവർ തഴച്ചു​വള​രുന്ന​തായി തോ​ന്നിയാ​ലും ദുഷ്ടന്മാർ പെ​ട്ടെന്നു​തന്നെ പട്ടു​പോ​കു​മെന്നുള്ള വി​ശ്വാ​സം മോശയ്‌ക്കുണ്ടാ​യി​രുന്നു. തത്‌ഫല​മായി, “പാപത്തിന്‍റെ ക്ഷണി​ക​സുഖ”ത്തിൽ അവൻ ഒരി​ക്ക​ലും ആകൃഷ്ടനായിത്തീർന്നില്ല.

5. “പാപത്തിന്‍റെ ക്ഷണി​കസു​ഖത്തെ” തള്ളി​ക്കള​യാൻ നമ്മെ എന്തു സഹാ​യി​ക്കും?

5 “പാപത്തിന്‍റെ ക്ഷണി​കസു​ഖത്തെ” നി​രസി​ക്കാൻ നമ്മെ എന്തു സഹാ​യി​ക്കും? പാപത്തിന്‍റെ സുഖാ​നു​ഭൂതി താത്‌ക്ഷണി​കമാ​ണെന്ന് ഒരി​ക്ക​ലും മറ​ക്കരു​ത്‌. “ലോ​ക​വും അതിന്‍റെ മോ​ഹ​വും നീങ്ങി​പ്പോകു​ന്നു” എന്ന വസ്‌തുത വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ദീർഘദൃഷ്ടിയാൽ നോ​ക്കിക്കാ​ണുക. (1 യോഹ. 2:15-17) അനു​താ​പമി​ല്ലാത്ത പാ​പിക​ളുടെ ഭാവി​യെ​ക്കുറി​ച്ച് ചിന്തി​ച്ചു​നോ​ക്കുക. ‘നി​ശ്ചയമാ​യും അവർ വഴു​വഴു​പ്പിൽ നിൽക്കുക​യാണ്‌.’ ഒടുവിൽ “അവർ മെരുൾച​കളാൽ (“കൊടും​ഭീ​തി​കളാൽ,” ഓശാന) അശേഷം മുടിഞ്ഞു”പോ​കു​ന്നു. (സങ്കീ. 73:18, 19) അതു​കൊ​ണ്ട്, പാപ​പൂർണമായ നടത്തയിൽ ഏർപ്പെടാ​നുള്ള പ്ര​ലോ​ഭനം ഉണ്ടാ​കു​മ്പോൾ നിങ്ങ​ളോ​ടു​തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോ​ദി​ക്കുക: ‘എന്‍റെ ഭാവി എങ്ങനെയാ​യിക്കാ​ണാ​നാണ്‌ ഞാൻ ആഗ്ര​ഹിക്കു​ന്നത്‌?’

6. (എ) മോശ “ഫറവോന്‍റെ പു​ത്രി​യുടെ മകൻ എന്നു വിളി​ക്ക​പ്പെടാൻ വിസമ്മതി”ച്ചത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ട്? (ബി) മോശ ശരിയായ തീരു​മാ​നമാ​ണ്‌കൈക്കൊ​ണ്ടത്‌ എന്നു നിങ്ങൾ കരു​തുന്നു​ണ്ടോ, എന്തു​കൊ​ണ്ട്?

6 ശരിയായ ജീവിതവൃത്തി തിര​ഞ്ഞെടു​ക്കുന്ന കാ​ര്യത്തി​ലും മോ​ശയു​ടെ വി​ശ്വാ​സം അവന്‌ വഴി​കാ​ട്ടിയാ​യി. “വി​ശ്വാ​സത്താൽ മോശ താൻ വളർന്ന​പ്പോൾ ഫറവോന്‍റെ പു​ത്രി​യുടെ മകൻ എന്നു വിളി​ക്ക​പ്പെടാൻ വി​സമ്മതി​ച്ചു.” (എബ്രാ. 11:24) ‘അര​മനയി​ലെ ഒരു അം​ഗമാ​യി തുടർന്നു​കൊണ്ടു​തന്നെ ദൈവത്തെ സേ​വി​ക്കാം, എന്നിട്ട് തനിക്കുള്ള ധനവും സ്ഥാന​മാന​ങ്ങളും ഉപ​യോ​ഗിച്ച് തന്‍റെ ഇസ്രാ​യേല്യ​സ​ഹോദ​രങ്ങളെ സഹാ​യി​ക്കാം’ എ​ന്നൊ​ന്നും മോശ കണക്കു​കൂ​ട്ടി​യില്ല. മറിച്ച്, മോശ പൂർണ ഹൃദയത്തോടും മന​സ്സോ​ടും ശക്തി​യോ​ടും കൂടെ യ​ഹോ​വയെ സേ​വി​ക്കാൻ നിശ്ചയി​ച്ചു​റച്ചി​രുന്നു. (ആവ. 6:5) മോ​ശയു​ടെ ആ ശരിയായ തീ​രുമാ​നം അനവധി ഹൃദയവേദനകളിൽനിന്ന് അവനെ സം​രക്ഷി​ച്ചു. അവൻ പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ഈജി​പ്‌റ്റിലെ നി​ക്ഷേപ​ങ്ങളിൽ സിം​ഹഭാ​ഗവും ഇ​സ്രാ​യേൽ ജനതതന്നെ അധികംവൈകാ​തെ കൊ​ള്ളയ​ടിച്ചു. (പുറ. 12:35, 36) യഹോവ ഫറവോന്‍റെ ഗർവമ​ടക്കി; അവനെ ന്യാ​യം​വിധി​ച്ച് നിർമൂല​മാക്കി. (സങ്കീ. 136:15) അ​തേസ​മയം ദൈവം മോശയെ സം​രക്ഷി​ച്ചു; ഒരു വലിയ ജന​തയെ​ത്തന്നെ സുരക്ഷിത സങ്കേ​തത്തി​ലേക്ക് നയിക്കാൻ അവനെ ഉപ​യോ​ഗിച്ചു. അതെ, അവന്‍റെ ജീവിതം അർഥ​പൂർണ​മായി​രുന്നു.

7. (എ) മത്തായി 6:19-21 അനു​സരി​ച്ച് കേവലം സമീപഭാ​വി​യെക്കു​റിച്ചു മാത്രം ചി​ന്തിക്കാ​തെ നാം അതിനും അപ്പു​റ​ത്തേക്ക് നോ​ക്കേ​ണ്ടത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ട്? (ബി) ആത്മീയ-ഭൗതിക നി​ക്ഷേ​പങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യ​ത്യാ​സം എടു​ത്തുകാ​ണി​ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം വി​വരി​ക്കുക.

7 യ​ഹോ​വയെ സേ​വി​ക്കുന്ന ചെറു​പ്രാ​യത്തി​ലുള്ള ഒരാ​ളാ​ണ്‌ നി​ങ്ങളെ​ങ്കിൽ, ജീവിതവൃത്തി തിര​ഞ്ഞെടു​ക്കുന്ന കാ​ര്യ​ത്തിൽ വിശ്വാ​സ​ത്തിന്‌ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹാ​യിക്കാ​നാ​കും? ഭാ​വിക്കാ​യി ആസൂ​ത്രണം ചെയ്‌തു​കൊ​ണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വി​വേകപൂർവം പ്രവർത്തി​ക്കാനാ​കും. എന്നാൽ, ദൈവത്തിന്‍റെ വാഗ്‌ദാ​നങ്ങളി​ലുള്ള നി​ങ്ങളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം നിങ്ങളെ എന്തി​നാ​ണ്‌ പ്രേ​രിപ്പി​ക്കു​ന്നത്‌? താത്‌കാലിക ഭാവിക്കാ​യി ഭൗതി​കനി​ക്ഷേ​പങ്ങൾ സ്വരൂ​പി​ക്കാ​നോ, അതോ നിത്യഭാവി ലാക്കാക്കി എന്നും നി​ലനിൽക്കുന്ന നിക്ഷേപം സ്വരൂ​പി​ക്കാ​നോ? (മത്തായി 6:19-21 വായിക്കുക.) സോഫി എന്നു പേരുള്ള പ്രതി​ഭാ​ധന​യായ ഒരു ബാലെ നർത്തകി ഈ ചോ​ദ്യ​ത്തെ അഭി​മുഖീ​കരി​ച്ചു. അമേരി​ക്കയി​ലു​ടനീ​ളമുള്ള ബാലെ കമ്പനികൾ അവൾക്ക് സ്‌കോളർഷിപ്പു​കളും സമ്മോഹന സ്ഥാന​മാന​ങ്ങളും വെ​ച്ചുനീ​ട്ടി. “ആളു​കളു​ടെ ആരാ​ധനാ​പാ​ത്രം ആകാ​നാ​യത്‌ കോ​രിത്ത​രിപ്പി​ക്കുന്ന ഒരു അനു​ഭവമാ​യി​രുന്നു. എന്‍റെ കൂ​ട്ടുകാ​രെ വെച്ചു​നോ​ക്കി​യാൽ ‘ഞാൻ എ​ന്തൊ​ക്കെയോ ആണ്‌’ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അത്‌ എന്നി​ലുള​വാക്കി” എന്ന് അവൾ സമ്മതി​ച്ചു​പറയു​ന്നു. “എന്നിട്ടും സന്തോഷം എനിക്ക് അന്യ​മാ​യിരു​ന്നു.” അങ്ങനെ​യിരി​ക്കെ​യാണ്‌ യുവജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു—ജീവിതംകൊണ്ടു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? (ഇംഗ്ലീഷ്‌) എന്ന വീ​ഡി​യോ സോഫി കണ്ടത്‌. അവൾ പറയുന്നു: “യഹോ​വയ്‌ക്കുള്ള എന്‍റെ പൂർണഹൃദയത്തോടെയുള്ള ആരാധന പണയം​വാങ്ങി​യി​ട്ടാണ്‌ ഈ ലോകം എനിക്കു വിജ​യകി​രീട​വും ആരാധകവൃന്ദങ്ങളുടെ അംഗീ​കാ​രവും സമ്മാനി​ച്ചി​രിക്കു​ന്നത്‌ എന്ന് ഞാൻ തി​രിച്ച​റിഞ്ഞു. ഞാൻദൈവ​ത്തോട്‌ ഉത്‌കട​മായി പ്രാർഥി​ച്ചു. ഒടുവിൽ നൃത്തവേദിയോട്‌ എന്നെ​ന്നേ​ക്കുമാ​യി വി​ടപ​റഞ്ഞു.” അതൊരു എടുത്തു​ചാ​ട്ടമാ​യിരു​ന്നോ? അവൾ പറയുന്നു: “പഴ​യജീ​വിതം  എന്നിൽ യാ​തൊ​രു ഗൃഹാതുരസ്‌മരണകളും ഉണർത്തു​ന്നില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ നൂറ്‌ ശതമാനം സന്തു​ഷ്ടയാ​ണ്‌. ഞാൻ എന്‍റെ ഭർത്താ​വി​നോ​ടൊപ്പം പയ​നിയ​റിങ്‌ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്ര​ശസ്‌തരല്ല; ഭൗതി​കസു​ഖസൗ​കര്യ​ങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കില്ല. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾക്ക് യ​ഹോവ​യുണ്ട്, ബൈ​ബിൾവിദ്യാർഥിക​ളുണ്ട്, ആത്മീയ ദിശാ​ബോ​ധമു​ണ്ട്, ലാ​ക്കുക​ളുണ്ട്. എനിക്ക് യാ​തൊ​രു ഇച്ഛാ​ഭം​ഗമോ നഷ്ട​ബോ​ധമോ തോ​ന്നു​ന്നില്ല.”

8. ജീവിതം എങ്ങനെ വിനി​യോ​ഗി​ക്കണം എന്ന് തീരു​മാ​നി​ക്കാൻ ഏതു ബൈബിൾ ബുദ്ധി​യു​പ​ദേശം നിങ്ങളെ സഹാ​യി​ക്കും?

8 നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മെ​ച്ചമാ​യത്‌ എന്താ​ണെന്ന് യ​ഹോവ​യ്‌ക്ക് അറിയാം. മോശ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “നിന്‍റെദൈവ​മായ യ​ഹോ​വയെ ഭയ​പ്പെടു​കയും അവന്‍റെ എല്ലാ​വഴി​കളി​ലും നടക്കയും അവനെ സ്‌നേഹി​ക്കയും നിന്‍റെദൈവ​മായ യ​ഹോ​വയെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണമ​നസ്സോ​ടും​കൂടെ സേ​വിക്ക​യും ഞാൻ ഇന്നു നി​ന്നോ​ടു ആജ്ഞാ​പി​ക്കുന്ന യ​ഹോവ​യുടെ കല്‌പന​കളും ചട്ടങ്ങളും നിന്‍റെ ന​ന്മെക്കാ​യി പ്രമാ​ണി​ക്കയും വേണം എന്നല്ലാതെ നിന്‍റെദൈവ​മായ യഹോവ നി​ന്നോ​ടു ചോ​ദിക്കു​ന്നതു എന്ത്?” (ആവ. 10:12, 13) യ​ഹോ​വയെ “പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണമ​നസ്സോ​ടും​കൂടെ” സ്‌നേഹി​ക്കാ​നും സേ​വിക്കാ​നും നിങ്ങളെ പ്രാ​പ്‌തരാ​ക്കുന്ന തര​ത്തി​ലുള്ള ഒരു ജീവിതവൃത്തി ചെറു​പ്പത്തി​ലേ​തന്നെ തിര​ഞ്ഞെടു​ക്കുക. അത്തരം ഒരു ഗതി പിന്തു​ടരു​ന്നത്‌ ‘നി​ങ്ങളു​ടെ നന്മയിൽ’ കലാ​ശിക്കു​മെന്ന കാ​ര്യ​ത്തിൽ തെല്ലും സം​ശയം​വേണ്ട.

അവൻ തന്‍റെ സേവ​നപദ​വികൾ വിലമതിച്ചു

9. തനിക്കു ലഭിച്ച നിയമനം നിർവഹി​ക്കു​ന്നത്‌ മോ​ശയ്‌ക്ക് ബുദ്ധി​മു​ട്ടായി​രു​ന്നിരി​ക്കാൻ ഇട​യു​ള്ളത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ട്, വിശ​ദീ​കരി​ക്കുക.

9 “ദൈവത്തിന്‍റെ അഭി​ഷി​ക്തനെന്ന നിലയിൽ സഹി​ക്കേണ്ടി​യി​രുന്ന നിന്ദയെ ഈജി​പ്‌റ്റിലെ നി​ക്ഷേപ​ങ്ങളെ​ക്കാൾ മഹ​ത്തര​മായ ധനമായി (മോശ) കണക്കാക്കി.” (എബ്രാ. 11:26) ഇസ്രാ​യേ​ല്യരെ ഈജി​പ്‌റ്റിൽനിന്ന് വി​ടുവി​ക്കാൻ യഹോവ തി​രഞ്ഞെ​ടുത്തു എന്നുള്ള അർഥത്തിൽ “ക്രി​സ്‌തു” അഥവാ ‘അഭി​ഷി​ക്തൻ’ എന്ന നിലയിൽ മോശ നി​യുക്ത​നായി. ഈ ദൗത്യം നിർവഹി​ക്കുക ബുദ്ധി​മു​ട്ടേറി​യതും ‘നി​ന്ദാ​കരം’പോലും ആയി​രി​ക്കു​മെന്ന് മോ​ശയ്‌ക്ക് അറി​യാമാ​യി​രുന്നു. “നിന്നെ ഞങ്ങൾക്കു പ്ര​ഭു​വും ന്യാ​യാധി​പതി​യും ആക്കിയവൻ ആർ” എന്ന് ചോ​ദിച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഒരു ഇ​സ്രാ​യേല്യൻ മുമ്പ് മോ​ശയു​ടെ നേരെ തട്ടി​ക്കയറി​യി​രുന്നു. (പുറ. 2:13, 14) പിന്നീട്‌ മോ​ശ​തന്നെ യഹോ​വ​യോട്‌ ഇങ്ങനെ ചോ​ദി​ച്ചു: “എന്‍റെ വാക്ക് . . . ഫറവോൻ എങ്ങനെ കേൾക്കും?” (പുറ. 6:12) നിന്ദ സഹി​ക്കാ​നും അധി​ക്ഷേപം തരണം​ചെയ്യാ​നും ഉള്ള തയ്യാ​റെടു​പ്പിൽ മോശ തന്‍റെ ആകു​ലത​കളും ആശ​ങ്കക​ളും എല്ലാം യ​ഹോവ​യുടെ മുമ്പിൽ ഉണർത്തി​ച്ചു. ഈ ദു​ഷ്‌ക​രമായ നിയമനം നി​റവേ​റ്റാൻ യഹോവ എങ്ങ​നെയാ​ണ്‌ മോശയെ പ്രാ​പ്‌ത​നാക്കി​യത്‌?

10. യഹോവ മോശയെ തന്‍റെ നിയമനം നിർവഹി​ക്കാൻ സജ്ജ​നാക്കി​യത്‌ എങ്ങനെ?

10 ഒന്നാ​മതാ​യി, “ഞാൻ നി​ന്നോ​ടുകൂ​ടെ ഇരിക്കും” എന്ന് യഹോവ മോ​ശയ്‌ക്ക് ഉറപ്പു​കൊടു​ത്തു. (പുറ. 3:12) രണ്ടാ​മതാ​യി, തന്‍റെ നാമത്തിന്‍റെ ഒരു അർഥതലം വ്യക്ത​മാക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് യഹോവ മോ​ശയ്‌ക്കു ആത്മ​ധൈ​ര്യം പകർന്നു. അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ സ്വയം എന്താ​യിത്തീ​രാൻ തീരു​മാനി​ക്കുന്നു​വോ അതാ​യിത്തീ​രും.” * (പുറ. 3:14, NW 2013 പതിപ്പ്) മൂ​ന്നാമ​തായി,ദൈവമാ​ണ്‌ മോശയെ അയച്ചത്‌ എന്നതിന്‌ അനി​ഷേധ്യ​മായ തെളിവു നൽകി​ക്കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്ര​വർത്തി​ക്കാൻ യഹോവ അവനെ പ്രാ​പ്‌ത​നാക്കി. (പുറ. 4:2-5) നാ​ലാമ​തായി, ദൈ​വദത്ത​നിയ​മനം നിർവഹി​ക്കുന്ന​തിൽ മോശയെ സഹാ​യിച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഒരു സഹ​കാരി​യും വക്താവും ആയി വർത്തി​ക്കാൻ യഹോവ അഹ​രോ​നെ അവന്‍റെ കൂടെ അയച്ചു. (പുറ. 4:14-16) താൻ നൽകുന്ന ഏതൊരു നി​യമന​വും നി​റവേ​റ്റാൻ ദൈവം തന്‍റെ ദാസരെ എല്ലാ​യ്‌പോ​ഴും സമർഥരാ​ക്കും എന്ന് അനു​ഭവ​ത്തിലൂ​ടെ മോ​ശയ്‌ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെട്ടി​രുന്നു. അതു​കൊ​ണ്ടാണ്‌, തന്‍റെ ജീവി​തസാ​യാ​ഹ്നത്തിൽ പിൻഗാമി​യായ യോ​ശു​വയോ​ട്‌ തികഞ്ഞ വിശ്വാ​സത്തോ​ടെ മോ​ശയ്‌ക്ക് ഇ​പ്രകാ​രം പറയാൻ സാ​ധി​ച്ചത്‌: “യഹോവ തന്നേ നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കുന്നു; അവൻ നി​ന്നോ​ടു കൂടെ ഇരിക്കും; നിന്നെ കൈ​വി​ടുക​യില്ല, ഉപേ​ക്ഷി​ക്കയു​മില്ല; നീ പേ​ടിക്ക​രുതു, ഭ്രമി​ക്കയു​മരു​തു.”—ആവ. 31:8.

11. മോശ തന്‍റെ നി​യമ​നത്തെ അത്യന്തം വി​ലമതി​ച്ചത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ട്?

11 യ​ഹോവ​യുടെ ശക്തമായ പിന്തു​ണയു​ണ്ടായി​രുന്ന മോശ, വെ​ല്ലുവി​ളി നിറഞ്ഞ തന്‍റെ നി​യമ​നത്തെ “ഈജി​പ്‌റ്റിലെ നി​ക്ഷേപ​ങ്ങളെ​ക്കാൾ മഹ​ത്തര​മായ ധനമായി” വീക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അത്യന്തം വി​ലമതി​ച്ചു. സർവശക്ത​നായ ദൈവത്തെ സേവി​ക്കു​ന്നതും നി​സ്സാര​നായ ഫറ​വോ​നെ സേവി​ക്കു​ന്നതും തമ്മിൽ താര​തമ്യ​പ്പെടു​ത്താൻപോ​ലും കഴി​യു​മോ? യ​ഹോവ​യുടെ അഭി​ഷിക്തനാ​യിരി​ക്കുക (അഥവാ ക്രിസ്‌തുവാ​യിരി​ക്കുക) എന്ന ഉത്‌കൃഷ്ടമായ പദ​വി​യോട്‌ തുലനം ചെ​യ്യു​മ്പോൾ ഈജി​പ്‌റ്റിലെ ഒരു രാജ​കുമാ​രന്‌ എന്തു വില​യാണു​ള്ളത്‌? മോ​ശയു​ടെ വില​മതി​പ്പുനി​റഞ്ഞ മനോ​ഭാ​വത്തി​ന്‌ തീർച്ചയാ​യും പ്ര​തി​ഫലം ലഭിച്ചു. ഇസ്രാ​യേ​ല്യരെ വാഗ്‌ദത്ത​ദേശ​ത്തേക്ക് നയിക്കവെ “ഭയങ്കര കാര്യ”ങ്ങൾ പ്ര​വർത്തി​ക്കാൻ തന്നെ പ്രാ​പ്‌തനാ​ക്കിയ യഹോ​വ​യുമാ​യി അവൻ അനിത​രസാ​ധാര​ണമായ ഒരു ആത്മബന്ധം ആസ്വ​ദി​ച്ചു.—ആവ. 34:10-12.

12. യഹോ​വയിൽനി​ന്നുള്ള ഏതു പദവി​ക​ളെയാ​ണ്‌ നാം വില​മതി​ക്കേ​ണ്ടത്‌?

12 സമാ​നമാ​യി, നമുക്കും ഒരു നി​യോ​ഗം ലഭി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്. യഹോവ തന്‍റെ പു​ത്രനി​ലൂടെ, അപ്പൊ​സ്‌തല​നായ പൗ​ലോസി​നെ​യും മറ്റു​ള്ളവ​രെയും നിയ​മിച്ച​തു​പോലെ ഒരു ശു​ശ്രൂഷ​യ്‌ക്കാ​യി നമ്മെയും നി​യോഗി​ച്ചിരി​ക്കുന്നു.  (1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 1:12-14 വായിക്കുക.) സുവാർത്ത ഘോ​ഷിക്കാ​നുള്ള പദവി നമു​ക്കോ​രോ​രുത്തർക്കു​മുണ്ട്. (മത്താ. 24:14; 28:19, 20) ചിലർ മുഴുസ​മയശു​ശ്രൂ​ഷക​രായി സേ​വിക്കു​ന്നു. സ്‌നാന​മേറ്റ പക്വ​ത​യുള്ള സ​ഹോദ​രന്മാർ ശു​ശ്രൂഷാ​ദാസന്മാ​രും മൂ​പ്പന്മാ​രും എന്ന നിലയിൽ മറ്റു​ള്ള​വരെ സേ​വിക്കു​ന്നു. എന്നി​രുന്നാ​ലും, അവി​ശ്വാ​സിക​ളായ കുടും​ബാം​ഗ​ങ്ങളും മറ്റു​ള്ളവ​രും ഈ പദ​വിക​ളുടെ മൂല്യത്തെ തുച്ഛീ​കരി​ക്കു​കയോ നി​ങ്ങളു​ടെ ആത്മാർപ്പണ മനഃ​സ്ഥി​തിയെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളു​ക​യോ ചെ​യ്‌തേക്കാം. (മത്താ. 10:34-37) നി​ങ്ങളു​ടെ മനസ്സി​ടി​ക്കുന്ന​തിൽ അവർ വിജ​യിക്കു​ന്നെ​ങ്കിൽ, നി​ങ്ങളു​ടെ ത്യാഗങ്ങൾ തക്കമൂ​ല്യ​മുള്ള​താ​ണോ​യെന്നും ലഭി​ച്ചിരി​ക്കുന്ന നിയമനം നി​റവേ​റ്റാൻ നിങ്ങൾക്കാ​കു​മോ​യെന്നും ഒക്കെ ഒരുവേള നിങ്ങളും സംശയി​ച്ചു​തുട​ങ്ങി​യേക്കാം. അങ്ങനെ സംഭ​വിക്കു​ന്നെ​ങ്കിൽ, പിടി​ച്ചു​നിൽക്കാൻ വി​ശ്വാ​സം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹാ​യി​ക്കും?

13. ദിവ്യാ​ധി​പത്യ​നിയ​മനങ്ങൾ നി​റവേ​റ്റാൻ യഹോവ നമ്മെ സജ്ജ​രാക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ?

13 യ​ഹോവ​യുടെ പിന്തു​ണ​യ്‌ക്കാ​യി വിശ്വാ​സത്തോ​ടെ അവ​നോ​ടു അഭ​യയാ​ചന കഴിക്കുക. നി​ങ്ങളു​ടെ ഭയപ്പാ​ടു​കളും ഉത്‌കണ്‌ഠക​ളും അവ​നുമാ​യി പങ്കു​വെ​ക്കുക. നിങ്ങളെ നിയമി​ച്ചാക്കി​യി​രിക്കു​ന്നത്‌ അവ​നാണ​ല്ലോ, വിജ​യിക്കാ​നും അവൻതന്നെ നിങ്ങളെ സഹാ​യി​ക്കും. എങ്ങനെ? അവൻ മോശയെ സഹായിച്ച അതേ വിധ​ങ്ങളിൽത്തന്നെ. ഒന്നാ​മതാ​യി, യഹോവ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പു​നൽകുന്നു: “ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീ​കരി​ക്കും; ഞാൻ നിന്നെ സഹാ​യി​ക്കും; എന്‍റെ നീ​തി​യുള്ള വല​ങ്കൈ​കൊണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും.” (യെശ. 41:10) രണ്ടാ​മതാ​യി, അവന്‍റെ വാ​ഗ്‌ദാ​നങ്ങൾ വിശ്വാ​സ​യോഗ്യ​മാ​ണെന്ന് അവൻ നിങ്ങളെ ഓർമപ്പെ​ടുത്തു​ന്നു: “ഞാൻ പ്രസ്‌താ​വിച്ചി​രി​ക്കുന്നു; ഞാൻ നി​വർത്തി​ക്കും; ഞാൻ നിരൂ​പിച്ചി​രി​ക്കുന്നു; ഞാൻ അനു​ഷ്‌ഠി​ക്കും.” (യെശ. 46:11) മൂ​ന്നാമ​തായി, ശുശ്രൂഷ നി​വർത്തി​ക്കാൻ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് “അസാ​മാന്യ​ശക്തി” പകരുന്നു. (2 കൊരി. 4:7) നാ​ലാമ​തായി, നി​യമന​ത്തിൽ സഹി​ഷ്‌ണു​ത​യോടെ തുടരാൻ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കുന്നതി​നു​വേണ്ടി “അ​ന്യോ​ന്യം ആശ്വ​സിപ്പി​ക്കു​കയും ആത്മീ​യവർധന വരു​ത്തു​കയും” ചെയ്യുന്ന സത്യാ​രാ​ധകരു​ടെ ഒരു ആഗോള​സഹോ​ദരവർഗത്തെ കരു​ത​ലുള്ള നമ്മുടെ പിതാവ്‌ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. (1 തെസ്സ. 5:11) നി​ങ്ങളു​ടെ നി​യമ​നങ്ങൾ നിറ​പടി​യായി നി​വർത്തി​ക്കാൻ യഹോവ നിങ്ങളെ സജ്ജ​രാ​ക്കവെ, അവ​നി​ലുള്ള നി​ങ്ങളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം വർധി​ക്കും; അവന്‍റെ സേ​വന​ത്തിൽ നി​ങ്ങൾക്കുള്ള പദവികൾ ഭൗതി​കനി​ക്ഷേപ​ത്തെക്കാൾ മഹ​ത്തര​മായ ധനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ വില​മതി​ക്കാനി​ടയാ​കു​കയും ചെയ്യും.

“ലഭി​ക്കാനി​രുന്ന പ്രതി​ഫല​ത്തില​ത്രേ അവൻ ദൃഷ്ടിപതിപ്പിച്ചത്‌”

14. പ്ര​തി​ഫലം ലഭി​ക്കു​മെന്ന് മോ​ശയ്‌ക്ക് ഉറപ്പു​ണ്ടാ​യിരു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ട്?

14 മോശ ‘ലഭി​ക്കാനി​രുന്ന പ്രതിഫ​ലത്തിലാ​യി​രുന്നു ദൃഷ്ടിപതിപ്പിച്ചത്‌.’ (എബ്രാ. 11:26) അതെ, ഭാവി​യെ​ക്കുറി​ച്ച് തനിക്കുള്ള അറിവിന്‍റെ അടിസ്ഥാ​നത്തിലാ​യി​രുന്നു മോശ തന്‍റെ കാ​ഴ്‌ച​പ്പാട്‌ രൂപ​പ്പെടു​ത്തി​യത്‌. അവന്‍റെ അറിവ്‌ അന്ന് പരിമി​തമാ​യി​രുന്നു. എങ്കിലും, യ​ഹോവ​യ്‌ക്ക് മരി​ച്ച​വരെ ഉയിർപ്പി​ക്കാൻ കഴി​യു​മെന്ന് തന്‍റെ പൂർവപി​താ​വായ അബ്രാ​ഹാമി​നെ​പ്പോലെ മോ​ശയ്‌ക്കും ഉറച്ച വിശ്വാ​സമുണ്ടാ​യി​രുന്നു. (ലൂക്കോ. 20:37, 38; എബ്രാ. 11:17-19) 40 വർഷം അഭയാർഥിയാ​യി ജീ​വി​ച്ചും മറ്റൊരു 40 വർഷം മരു​ഭൂമി​യിൽ ചെ​ലവഴി​ച്ചും കൊണ്ട് താൻ ജീവിതം പാഴാ​ക്കി​യെന്ന് മോ​ശയ്‌ക്ക് ഒരി​ക്ക​ലും തോ​ന്നി​യില്ല. ഭാവി​യനു​ഗ്ര​ഹങ്ങ​ളെക്കു​റിച്ച് അവനു​ണ്ടാ​യി​രുന്ന സുനി​ശ്ചിത​പ്രത്യാ​ശ​യാണ്‌ അവനെ അതിനു സഹാ​യി​ച്ചത്‌. ദൈവത്തിന്‍റെ വാഗ്‌ദാ​നങ്ങളു​ടെ സാക്ഷാ​ത്‌കാരം സം​ബന്ധി​ച്ചുള്ള സകല വിശ​ദാം​ശങ്ങ​ളും അവന്‌ അറിയി​ല്ലായി​രു​ന്നെങ്കി​ലും കണ്ണാലെ കണ്ടി​ട്ടി​ല്ലാത്ത തന്‍റെ പ്ര​തി​ഫലം  വിശ്വാസത്തിന്‍റെ അകക്കണ്ണാൽ അവന്‌ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

15, 16. (എ) പ്ര​തിഫ​ലത്തിൽ നാം ദൃഷ്ടിപതിപ്പിക്കേണ്ടത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ട്? (ബി) ദൈവരാജ്യത്തിൻകീഴിൽ എന്തെല്ലാം അനു​ഗ്ര​ഹങ്ങൾ ആസ്വ​ദി​ക്കാനാ​ണ്‌ നിങ്ങൾ ആകാം​ക്ഷ​യോടെ കാത്തി​രി​ക്കു​ന്നത്‌?

15 ‘ലഭി​ക്കാനി​രി​ക്കുന്ന പ്ര​തിഫ​ലത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൃഷ്ടിപതിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?’ മോശ​യെ​പ്പോ​ലെതന്നെ, ദൈവി​കവാ​ഗ്‌ദാ​നങ്ങ​ളുടെ നിവൃത്തി സം​ബന്ധി​ച്ചുള്ള സകല വിശ​ദാം​ശങ്ങ​ളും ഇനിയും നമുക്ക് ലഭ്യ​മായി​ട്ടില്ല. ഉദാ​ഹരണ​ത്തിന്‌, മഹാ​കഷ്ട​ത്തിനാ​യി “നി​ശ്ചയി​ക്കപ്പെട്ട സമയം എപ്പോ​ഴാ​ണെന്നു (നമുക്ക്) അറിയില്ല.” (മർക്കോ. 13:32, 33) എങ്കിലും, വരാ​നിരി​ക്കുന്ന പറുദീ​സ​യെക്കു​റിച്ച് മോ​ശയ്‌ക്ക് അറിയാ​മാ​യിരു​ന്നതി​ലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമു​ക്കറി​യാം. വി​ശദാം​ശങ്ങൾ എല്ലാം ഇല്ലെ​ങ്കിൽപ്പോ​ലും, ദൈവ​രാജ്യ​ത്തിൻകീ​ഴിലെ ജീ​വിത​ത്തിൽ “ദൃഷ്ടിപതിപ്പി”ച്ച് അതി​നാ​യി അത്യാ​കാം​ക്ഷ​യോടെ കാ​ത്തിരി​ക്കാൻ മതിയായ ദിവ്യ​വാ​ഗ്‌ദാ​നങ്ങൾ നമു​ക്കു​ണ്ട്. പുതിയലോകത്തിന്‍റെ മി​ഴി​വുറ്റ ഒരു ഭാവ​നാചി​ത്രം മനസ്സിന്‍റെ കണ്ണാ​ടി​യിൽ കാത്തു​സൂ​ക്ഷിക്കു​ന്നത്‌ ഒന്നാമത്‌ രാജ്യം അ​ന്വേഷി​ക്കാൻ നമ്മെ പ്ര​ചോദി​പ്പി​ക്കും. അത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ടാണ്‌? ഇത്‌ ചി​ന്തി​ക്കുക: പറ​ഞ്ഞു​കേട്ട അറിവു​മാ​ത്രം​വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ബംഗ്ലാവ്‌ കാശു​കൊടു​ത്ത്‌ മേ​ടിക്കു​മോ? ഒരി​ക്കലു​മില്ല. സമാ​നമാ​യി, പ്രത്യാശ അവ്യ​ക്തമാ​ണെ​ങ്കിൽ നാം ആരും അതി​നാ​യി നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരി​ക്ക​ലും ഉഴി​ഞ്ഞു​വെക്കു​കയില്ല. അതു​കൊ​ണ്ട്, രാജ്യഭ​രണത്തിൻകീ​ഴിലെ ജീവിതത്തിന്‍റെ തെ​ളിമ​യാർന്ന ഒരു വർണചി​ത്രം വിശ്വാ​സമി​ഴി​കളാൽ നമുക്കു കാ​ണാനാ​കണം.

മോശയെപ്പോലുള്ള വിശ്വ​സ്‌ത​ദൈവദാ​സ​രോട്‌ മു​ഖാമു​ഖം സംസാ​രിക്കാ​നാകു​ന്നത്‌ എത്ര ആവേ​ശകരമാ​യിരി​ക്കും! (16-‍ാ‍ം ഖണ്ഡിക കാണുക)

16 മനോ​മു​കുര​ത്തിലെ ദൈവരാജ്യദൃശ്യം തെളി​വു​റ്റതാ​ക്കാൻ നിങ്ങൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നതായി സങ്കല്‌പി​ച്ചു​കൊണ്ട് പറു​ദീ​സയിൽ നി​ങ്ങളു​ടെ “ദൃഷ്ടിപതിപ്പി”ക്കുക. അതെ, നി​ങ്ങളു​ടെ ഭാ​വനാ​ശക്തി നന്നായി പ്രയോ​ജന​പ്പെടു​ത്തുക! ഉദാ​ഹരണ​ത്തിന്‌, ക്രി​സ്‌തീ​യപൂർവ ബൈബിൾ കഥാപാ​ത്രങ്ങ​ളെക്കു​റിച്ച് പഠി​ക്കു​മ്പോൾ അവരെ നി​ങ്ങളു​ടെ മനസ്സിന്‍റെ രംഗ​വേദി​യി​ലേക്ക് കൊ​ണ്ടു​വരിക. അവർ പു​നരു​ത്ഥാനം പ്രാ​പി​ച്ചുവ​രവെ, അവ​രോ​ട്‌ എ​ന്തെല്ലാ​മാണ്‌ നിങ്ങൾ ചോ​ദി​ച്ചറി​യാൻ ആഗ്ര​ഹിക്കു​ന്നത്‌ എന്നു ചി​ന്തി​ക്കുക. വ്യവ​സ്ഥി​തിയു​ടെ അന്ത്യ​നാ​ളുക​ളിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങ​നെയാ​ണ്‌ ജീവിതം ചെല​വിട്ട​തെന്ന് ആ ദൈ​വദാ​സനോ ദാ​സി​യോ നി​ങ്ങളോ​ട്‌ ചോ​ദിക്കു​ന്നതാ​യി സങ്ക​ല്‌പി​ക്കുക! നൂറ്റാ​ണ്ടുകൾക്കു​മുമ്പ് ജീ​വിച്ചി​രുന്ന നി​ങ്ങളു​ടെ പൂർവി​കരെ കണ്ടു​മുട്ടു​മ്പോ​ഴുള്ള ആവേ​ശനിർഭര​മായ നി​മി​ഷങ്ങൾ ഒന്ന് ഭാ​വന​യിൽ കണ്ടു​നോ​ക്കൂ! ദൈവം അവർക്കാ​യി ചെയ്‌തി​രി​ക്കുന്ന അതി​മഹ​ത്തായ കാര്യ​ങ്ങ​ളെക്കു​റിച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ പഠി​പ്പിക്കു​കയാ​ണ്‌. സ്വച്ഛ​സുന്ദ​രമായ ചുറ്റു​പാ​ടുക​ളിൽ സ്വച്ഛന്ദം വി​ഹരി​ക്കുന്ന ‘വന്യ’മൃഗങ്ങളെ അടുത്തു നിരീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും അവ​യെക്കു​റിച്ച് പഠി​ക്കാ​നും കഴിയുന്നതിന്‍റെ അവാ​ച്യ​മായ ആനന്ദം ഒന്ന് വിഭാ​വ​നചെ​യ്യുക. മാനുഷ​പൂർണ​തയി​ലേക്ക് അനു​ക്രമം പു​രോ​ഗമി​ക്കവെ, യഹോ​വ​യോട്‌ നിങ്ങൾക്ക് അധി​കമ​ധികം അടുത്തു​ചെല്ലാ​നാ​കുന്ന​തി​നെക്കു​റിച്ച് ഒന്ന് ധ്യാ​നി​ക്കുക.

17. കാണാത്ത പ്രതിഫലത്തിന്‍റെ മങ്ങാത്ത ഒരു ചിത്രം മനസ്സിൽ കാത്തു​സൂ​ക്ഷിക്കു​ന്നത്‌ ഇന്ന് നമ്മെ എങ്ങനെ സഹാ​യി​ക്കുന്നു?

17 കാണാത്ത പ്രതിഫലത്തിന്‍റെ മങ്ങാത്ത ഒരു ചിത്രം മനസ്സിൽ കാത്തു​സൂ​ക്ഷിക്കു​ന്നത്‌ പരി​ക്ഷീണ​രാകാ​തെ മു​ന്നേറാ​നും സന്തു​ഷ്ടരായി​രിക്കാ​നും സുനി​ശ്ചി​തവും സുഭ​ദ്രവു​മായ ഒരു നിത്യ​ഭാ​വിയെ ആധാ​രമാ​ക്കി തീ​രുമാ​നങ്ങൾ എടു​ക്കാ​നും നമ്മെ സഹാ​യി​ക്കുന്നു. പൗ​ലോ​സ്‌ അഭിഷി​ക്ത​ക്രിസ്‌ത്യാ​നി​കൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി: “കാണാ​ത്ത​തിനാ​യി നാം പ്രത്യാ​ശി​ക്കു​മ്പോൾ, അതി​നാ​യി നാം സഹി​ഷ്‌ണു​ത​യോടെ കാ​ത്തിരി​ക്കും.” (റോമ. 8:25) നിത്യജീവന്‍റെ പ്ര​ത്യാ​ശയുള്ള സകല ക്രി​സ്‌ത്യാ​നികൾക്കും ഈ ബുദ്ധി​യു​പ​ദേശം തത്ത്വത്തിൽ ബാ​ധകമാ​ണ്‌. നമുക്ക് ആ പ്ര​തി​ഫലം ഇനിയും കരഗത​മായി​ട്ടി​ല്ലെങ്കി​ലും ‘ലഭി​ക്കാനി​രി​ക്കുന്ന പ്ര​തിഫ​ലത്തിൽ ദൃഷ്ടിപതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്’ അതി​നാ​യി സഹി​ഷ്‌ണു​ത​യോടെ കാത്തി​രി​ക്കാൻപോന്ന ശക്തമായ വി​ശ്വാ​സം നമു​ക്കു​ണ്ട്. മോ​ശ​യെപ്പോ​ലെ, വർഷങ്ങൾ എത്ര​തന്നെ​യായാ​ലും യ​ഹോവ​യുടെ സേ​വന​ത്തിൽ ചെ​ലവഴി​ക്കുന്ന നാ​ളു​കളെ ‘ഒരു സമയം പാ​ഴാക്ക​ലായി’ നാം ആരും ഒരി​ക്ക​ലും വീക്ഷി​ക്കു​കയില്ല. നേ​രെമ​റിച്ച്, “കാണുന്നവ താത്‌കാ​ലികം; കാ​ണാത്ത​വയോ നിത്യം” എന്ന യാഥാർഥ്യ​ത്തിൽ നമു​ക്കെ​ല്ലാം ഉറച്ച​ബോ​ധ്യമു​ണ്ട്.2 കൊരിന്ത്യർ 4:16-18 വായിക്കുക.

18, 19. (എ) വി​ശ്വാ​സം നില​നിറു​ത്താൻ നാം നല്ല പോ​രാ​ട്ടം കഴി​ക്കേ​ണ്ടത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ട്? (ബി) അടുത്ത ലേ​ഖന​ത്തിൽ നാം എന്തു പരി​ചിന്തി​ക്കും?

18 ‘കാണാത്ത യാഥാർഥ്യ​ങ്ങളെ​ക്കുറി​ച്ചുള്ള ബോ​ധ്യ​പ്പെടു​ത്തുന്ന തെളിവ്‌’ വി​വേചി​ക്കാൻ വി​ശ്വാ​സം നമ്മെ പ്രാ​പ്‌ത​രാക്കു​ന്നു. (എബ്രാ. 11:1, NW 2013 പതിപ്പ്, അടി​ക്കു​റിപ്പ്) യ​ഹോ​വയെ സേവിക്കുന്നതിന്‍റെ അള​വറ്റമൂ​ല്യം ഒരു ജഡി​കമനു​ഷ്യൻ തിരി​ച്ചറി​യു​ന്നില്ല. ആത്മീ​യനി​ക്ഷേ​പങ്ങൾ അയാ​ളു​ടെ കണ്ണിൽ വെറും “ഭോ​ഷ​ത്തമാ”ണ്‌. (1 കൊരി. 2:14) എന്നി​രുന്നാ​ലും, പുന​രുത്ഥാ​നത്തി​ന്‌ സാക്ഷി​കളാ​കാ​നും നി​ത്യജീ​വൻ ആസ്വ​ദിക്കാ​നും നാം പ്രത്യാ​ശയോ​ടെ കാത്തി​രി​ക്കുന്നു. ഇവ​യെ​ല്ലാം ലോ​കത്തി​ന്‌ കാ​ണാനാ​കാത്ത യാഥാർഥ്യ​ങ്ങളാ​ണ്‌. പൗ​ലോ​സിനെ “വി​ടുവാ​യൻ” എന്ന് അപഹസിച്ച അക്കാലത്തെ തത്ത്വചി​ന്തക​രെ​പ്പോലെ ഇക്കാ​ല​ത്തും അനേ​കമാ​ളുകൾ നാം പ്ര​സംഗി​ക്കുന്ന പ്രത്യാ​ശയെ​യും ശുദ്ധ അസം​ബന്ധ​മായി കരു​തു​ന്നു.—പ്രവൃ. 17:18.

19 വിശ്വാ​സ​രാഹി​ത്യം പടർന്നുപി​ടിച്ച ഈ ലോ​ക​ത്തിൽ ജീവി​ക്കുന്ന​തു​കൊണ്ട് വി​ശ്വാ​സം നില​നിറു​ത്താൻ നാം നല്ല പോ​രാ​ട്ടം കഴിക്കണം. നി​ങ്ങളു​ടെ “വി​ശ്വാ​സം പൊയ്‌പോ​കാ​തിരി​ക്കാൻ” യഹോ​വ​യോട്‌ മു​ട്ടിപ്പാ​യി യാ​ചി​ക്കുക. (ലൂക്കോ. 22:32) പാപത്തിന്‍റെ പരി​ണത​ഫലങ്ങ​ളും അ​തേസ​മയം യ​ഹോ​വയെ സേവിക്കുന്നതിന്‍റെ അളവറ്റ മൂ​ല്യ​വും നിത്യജീവന്‍റെ പ്ര​ത്യാ​ശയും കാണാ​നാ​കും​വിധം മോ​ശ​യെപ്പോ​ലെ നി​ങ്ങളു​ടെ അകക്കണ്ണ് തുറ​ന്നുപി​ടി​ക്കുക. ഇതു​കൂ​ടാതെ മോ​ശയിൽനി​ന്ന് നമുക്ക് മറ്റെ​ന്തെങ്കി​ലും പഠി​ക്കാനു​ണ്ടോ? ഉവ്വ്. “അദൃശ്യനായവനെ” കാണാൻ വി​ശ്വാ​സം മോശയെ സഹാ​യി​ച്ചത്‌ എങ്ങ​നെ​യെന്ന് നാം അടുത്ത ലേ​ഖന​ത്തിൽ പരി​ചിന്തി​ക്കും.—എബ്രാ. 11:27.

^ ഖ. 10 പുറപ്പാടു 3:14-ലെ ദൈവത്തിന്‍റെ വാക്കു​ക​ളെക്കു​റിച്ച് ഒരു ബൈബിൾ പണ്ഡിതൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി: “തന്‍റെ ഹിതം നിറ​വേറ്റു​ന്നതിൽനിന്ന് അവനെ തടയാൻ യാതൊ​ന്നി​നുമാ​വില്ല . . . (യഹോവ എന്ന) ഈ നാമം ഇസ്രാ​യേ​ലിന്‌ ആശ്വാസത്തിന്‍റെയും പ്രത്യാ​ശ​യു​ടെയും നി​ലയ്‌ക്കാത്ത ഒരു ഉറവ്‌, ഒരു ശക്തി​ദുർഗം ആയി​രിക്കണ​മായി​രുന്നു.”