വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

 ചരിത്രസ്‌മൃതികൾ

നൂറിന്‍റെ നിറവിൽ ഒരു ഇതി​ഹാ​സകാ​വ്യം!

നൂറിന്‍റെ നിറവിൽ ഒരു ഇതി​ഹാ​സകാ​വ്യം!

“അത്‌ കണ്ടിട്ട്, റസ്സൽ സ​ഹോദ​രനെ നേരിൽ കാണു​ന്നതി​നെ​ക്കാൾ യാഥാർഥ്യമാ​യി​ത്തോ​ന്നുന്നു!”—1914-ൽ “ഫോട്ടോ-നാടകം” കണ്ട ഒരു പ്രേക്ഷകൻ.

ദൈവവചനമെന്നനിലയിൽ ബൈ​ബിളി​ലുള്ള വി​ശ്വാ​സം കെ​ട്ടു​പണി ചെ​യ്യാനാ​യി രൂ​പകല്‌പന ചെയ്‌ത “സൃഷ്ടിപ്പിൻ ഫോട്ടോ-നാടകം” എന്ന ഐ​തിഹാ​സിക ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരത്തിന്‍റെ 100-‍ാ‍ം പ്രദർശ​നവാർഷിക​മാണ്‌ 2014. പരി​ണാമ​വാദ​വും സന്ദേ​ഹവാ​ദവും വിമർശനചി​ന്താ​ഗതി​കളും അ​നേകരു​ടെ വി​ശ്വാ​സം ചുവടു​ലച്ചു​കൊണ്ടി​രുന്ന ഒരു കാ​ലഘട്ട​ത്തിൽ “ഫോട്ടോ-നാടകം” സ്രഷ്ടാ​വെ​ന്നനി​ലയിൽ യ​ഹോ​വയെ ഉയർത്തിക്കാ​ണിക്കു​കയും പ്രകീർത്തി​ക്കു​കയും ചെയ്‌തു.

ബൈബിൾ വിദ്യാർഥികൾക്കി​ടയിൽ നേതൃത്വം വഹി​ച്ചി​രുന്ന ചാൾസ്‌ റ്റെയ്‌സ്‌ റസ്സൽ, ബൈ​ബിൾസത്യം ഏറ്റവും ഫല​കരമാ​യി അതി​ശീ​ഘ്രം വ്യാപി​പ്പി​ക്കാനാ​കുന്ന മാർഗങ്ങ​ളെക്കു​റിച്ച് അക്കാലത്ത്‌ ആരാഞ്ഞു​വരി​കയാ​യി​രുന്നു. അച്ചടിച്ച പ്രസി​ദ്ധീക​രണങ്ങ​ളുടെ ശക്തി ബൈബിൾ വിദ്യാർഥികൾ നേ​രത്തേ​തന്നെ തിരി​ച്ചറി​ഞ്ഞി​രുന്നു. മൂന്നു പതിറ്റാ​ണ്ടി​ലേറെ​ക്കാല​മായി അവർ അത്‌ നന്നായി ഉപയോ​ഗപ്പെ​ടുത്തി​പ്പോ​രു​കയും ചെയ്‌തി​രുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സാ​ങ്കേതി​കവി​ദ്യ അവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷി​ച്ചു: ‘ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ.’

സുവിശേഷം ചലച്ചി​ത്ര​ങ്ങളി​ലൂടെ!

1890-കളി​ലാ​ണ്‌ നിശ്ശ​ബ്ദചല​ച്ചി​ത്രങ്ങൾ പൊ​തു​ജനസ​മക്ഷം അവത​രിപ്പി​ക്ക​പ്പെട്ടത്‌. 1903-ൽത്തന്നെ മത​പര​മായ പ്ര​മേയത്തി​ലൂ​ന്നിയ ഒരു ചല​ച്ചി​ത്രം ന്യൂ​യോർക്ക് സി​റ്റിയി​ലെ ഒരു പള്ളിയിൽ പ്രദർശിപ്പി​ക്കു​കയു​ണ്ടായി. അങ്ങനെ ചലച്ചി​ത്ര​വ്യവ​സായം പിച്ച​വെച്ചു​തു​ടങ്ങിയ കാ​ലത്താ​ണ്‌, 1912-ൽ “ഫോട്ടോ-നാടക”ത്തിനു​​വേണ്ടി​യുള്ള ഒരു​ക്കങ്ങ​ളുമാ​യി റസ്സൽ സ​ഹോ​ദരൻ ധൈ​ര്യപൂർവം ഇറങ്ങി​പ്പു​റപ്പെ​ട്ടത്‌. അച്ചടിച്ച സാഹിത്യ​ങ്ങൾകൊ​ണ്ടുമാ​ത്രം ചെ​യ്യാനാ​കാത്ത ഒരു വിധത്തിൽ ബൈ​ബിൾസത്യം ജനഹൃദയത്തിലെത്തിക്കാൻ നവീ​ന​മായ ഈ മാധ്യ​മ​ത്തിലൂ​ടെ സാധ്യ​മാ​കു​മെന്ന് അദ്ദേഹം തി​രിച്ച​റിഞ്ഞു.

എട്ടു മണിക്കൂർ ​ദൈർഘ്യ​മുള്ള “ഫോട്ടോ-നാടക” പ്ര​ദർശനം നാലു ഭാഗ​ങ്ങളാ​യാണ്‌ കാണി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. ഈ ദൃശ്യവിസ്‌മയത്തിൽ കോർത്തിണ​ക്കിയി​രുന്ന 96 ഹ്രസ്വ ബൈബിൾപ്രഭാ​ഷണ​ങ്ങൾക്ക് അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ശ്ര​ദ്ധേയ​മായ ശബ്ദത്തി​നു​ടമ​യും പ്രശസ്‌ത പ്രഭാ​ഷ​കനു​മായ ഒരു വ്യ​ക്തിയാ​ണ്‌ ശബ്ദം നൽകി​യത്‌. ലോ​കോത്ത​രസം​ഗീതം പല രം​ഗങ്ങൾക്കും പശ്ചാ​ത്തല​മൊരു​ക്കി. വി​ദഗ്‌ധരായ പിന്ന​ണി​പ്രവർത്തകർ ശബ്ദ-സംഗീത റെ​ക്കോർഡിങ്ങു​കൾ സ്വന​ഗ്രാഹി​യ​ന്ത്രത്തി​ലൂടെ കേൾപ്പി​ക്കുക​യും വെള്ളി​ത്തി​രയിൽ മി​ന്നിമ​റയുന്ന വർണ-സ്ലൈ​ഡുകൾക്കും പ്ര​സിദ്ധ​മായ ബൈ​ബിൾകഥക​ളുടെ അഭ്ര​പാ​ളിയി​ലെ പുനരാ​വി​ഷ്‌ക​രണങ്ങൾക്കും ഒപ്പം ശബ്ദം വര​ത്തക്കവി​ധം അവ ഒ​രേസ​മയം കൂട്ടി​യി​ണക്കു​കയും ചെയ്യു​മാ​യിരു​ന്നു.

“അതിൽ നക്ഷത്രസൃഷ്ടി മുതൽ ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ ആയിരം​വർഷവാ​ഴ്‌ച​യുടെ പ്രോ​ജ്വ​ലപാ​രമ്യം വരെയുള്ള ആകമാ​നചി​ത്രം ഉൾക്കൊള്ളി​ച്ചി​രുന്നു.” —1914-ൽ 14 വയസ്സു​ണ്ടാ​യി​രുന്ന എഫ്‌. സ്റ്റുവർട്ട് ബാൺസ 

ഫിലിമിൽ ചി​ത്രീ​കരിച്ച മി​ക്കവാ​റും ദൃശ്യരംഗങ്ങളും നിരവധി ഗ്ലാസ്‌-​സ്ലൈഡു​കളും വാണിജ്യ സ്റ്റുഡി​യോ​കളിൽനി​ന്നാണ്‌ ലഭിച്ചത്‌. ഫി​ലദെൽഫ്യ, പാരീസ്‌, ന്യൂ​യോർക്ക്, ലണ്ടൻ എന്നി​വി​ടങ്ങളി​ലെ വിശ്രുത കലാ​കാര​ന്മാരു​ടെ ചായ​ത്തൂ​ലിക​യിൽ പി​റന്നവ​യാണ്‌ അവയിൽ ഓരോ ഗ്ലാസ്‌-സ്ലൈഡും ഫിലിം​​ഫ്രെയ്‌മും. ബെഥേൽ ചിത്രക​ലാവി​ഭാഗ​ത്തിലെ അണി​യറശി​ല്‌പി​കളും ചിത്രങ്ങൾ വരയ്‌ക്കു​കയും പൊ​ട്ടി​പ്പോയ ​സ്ലൈഡു​കൾക്ക് പകരം പുതിയവ നിർമി​ക്കുക​യും ചെയ്‌തു​കൊ​ണ്ട് ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. ഛായാ​ഗ്രഹ​ണം​ചെയ്‌ത ദൃശ്യഖണ്ഡങ്ങൾ പു​റത്തു​നിന്ന് വാ​ങ്ങി​ച്ചതു  കൂടാതെ, അബ്രാഹാമിന്‍റെയും യിസ്‌ഹാക്കിന്‍റെയും, പുത്രനെ ബലി​ചെ​യ്യുന്ന​തിൽ നിന്നു അബ്രാ​ഹാ​മിനെ തടഞ്ഞ ദൂതന്‍റെയും ഭാഗങ്ങൾ ന്യൂ​യോർക്കിൽ ബെ​ഥേലി​ന്‌ അടുത്തുള്ള യോങ്‌കേഴ്‌സിൽവെച്ച് ബെഥേൽ കുടും​ബാം​ഗങ്ങൾ അഭി​നയി​ച്ച് അഭ്ര​പാളി​യിൽ പകർത്തു​കയും ചെയ്‌തു.—ഉല്‌പ. 22:9-12.

പ്രവീണരായ പിന്ന​ണി​പ്രവർത്തകർ 3.2 കി.മീ. ഫി​ലി​മും 26 ഫോ​ണോ​ഗ്രാ​ഫ്‌ റെക്കോർഡി​ങ്ങു​കളും 500-ഓളം ഗ്ലാസ്‌-​സ്ലൈഡു​കളും അണു​വിട​തെറ്റാ​തെ കോർത്തിണക്കി

റസ്സൽ സഹോദരന്‍റെ ഒരു സഹചാരി, പത്ര​പ്രവർത്തക​രോട്‌ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “മതമു​ന്നേ​റ്റത്തി​നായി ഇന്നോളം നട​ന്നി​ട്ടുള്ള എന്തി​നെക്കാ​ളും ശക്തി​യോ​ടെ തിരു​​വെഴു​ത്തിൽ ജന​ലക്ഷങ്ങ​ളുടെ താത്‌പര്യ​മുണർത്താൻ” ഈ മാ​ധ്യമ​ത്തിനു കഴിയും. ആത്മീ​യദാ​രി​ദ്ര്യം അനു​ഭവി​ക്കുന്ന ജനസ​മൂഹ​ങ്ങളി​ലേക്ക് എത്തി​ച്ചേ​രുക​യെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ തു​ടങ്ങി​വെച്ച ഈ നൂത​നസം​രം​ഭത്തെ പു​രോഹി​തവർഗം കയ്യടിച്ച് പിന്തുണ​യ്‌ക്കു​മാ​യിരു​ന്നോ? ഒരി​ക്കലു​മില്ല. നേരെ മറിച്ച്, ക്രൈസ്‌തവ​ലോക​ത്തിലെ മതശു​ശ്രൂ​ഷകർ “ഫോട്ടോ-നാടക”ത്തെ പൊ​തു​വെ അപലപി​ക്കു​കയാ​ണുണ്ടാ​യത്‌. അവരിൽ ചിലർ കു​ടില​മായ തന്ത്രങ്ങൾ ആവി​ഷ്‌കരി​ച്ചു​കൊണ്ട്, പൊ​തു​ജനങ്ങൾ അതു കാണാ​തി​രിക്കാ​നുള്ള സകല കുത്സി​ത​ശ്രമങ്ങ​ളും നടത്തി. ഒരു പ്രദർശന​കേന്ദ്ര​ത്തിൽവെച്ച്, പാതി​രി​മാരു​ടെ ഒരു സംഘം ​വൈദ്യു​തി വി​ച്ഛേദിച്ചു​കൊ​ണ്ടാണ്‌ തങ്ങളുടെ രോഷം പ്രക​ടമാ​ക്കി​യത്‌.

പ്രാദേശികസഭകളിൽനിന്നുള്ള സേ​വിക​മാർ “ഫോട്ടോ-നാടക” ദൃശ്യങ്ങളും തിരക്ക​ഥാസം​ഗ്ര​ഹവും അടങ്ങിയ ലക്ഷ​ക്കണക്കി​ന്‌ ചെറു​പു​സ്‌ത​കങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്‌തു

സന്നിഹിതരായവർക്ക്, വസ്‌ത്ര​ത്തിൽ അണി​യാ​വുന്ന “പാക്‌സ്‌” പിന്നുകൾ ലഭിച്ചു. ബാലനായ യേശുവിന്‍റെ ചി​ത്ര​മുള്ള ആ പിന്നുകൾ, അവ ധരി​ക്കു​ന്നവരെ തങ്ങൾ “സമാ​ധാന​പു​ത്രന്മാർ” ആണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു

എന്നിരുന്നാലും, “ഫോട്ടോ-നാടക”ത്തിന്‍റെ സൗജ​ന്യ​പ്രദർശനം കാ​ണാനാ​യി തി​യേറ്റ​റുക​ളിൽ ജനാ​വലി​കൾ തി​ങ്ങിനി​റഞ്ഞു. അമേ​രിക്ക​യിലെ 80-ഓളം നഗ​രങ്ങ​ളിൽ പ്ര​തിദി​നം “ഫോട്ടോ-നാടകം” പ്രദർശി​പ്പിച്ചു. ആശ്ചര്യ​ഭ​രിത​രായ അനേകം പ്രേക്ഷകർ ജീ​വിത​ത്തിൽ ആദ്യ​മായി​ട്ടായി​രുന്നു ഒരു ‘ശബ്ദ​ചി​ത്രം’ കാ​ണു​ന്നത്‌. ഒരു മു​ട്ടവി​രിഞ്ഞ് കോ​ഴി​ക്കുഞ്ഞ് പുറ​ത്തുവ​രുന്ന​തും ഒരു പുഷ്‌പ​മുകു​ളം അഴ​കോ​ടെ ഇതൾവിടർത്തു​ന്നതും അവർ കണ്ടാ​സ്വ​ദിച്ചു. ചലനം ഘട്ടം​ഘട്ട​മായി ഛാ​യാ​ഗ്രഹണം ചെയ്‌ത്‌ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു ശൃംഖലയായി കൂട്ടി​യോ​ജി​പ്പിച്ച് ഓ​ടി​ക്കുന്ന ഒരു സങ്കേതത്തിന്‍റെ (time-lapse photography) സഹായ​ത്തോ​ടെയാ​യി​രുന്നു അത്‌ സാക്ഷാ​ത്‌കരി​ച്ചത്‌. അന്നു​ണ്ടായി​രുന്ന ശാസ്‌ത്ര​പരി​ജ്ഞാനം യ​ഹോവ​യുടെ വിസ്‌മയാ​വഹ​മായ ജ്ഞാനം ഉയർത്തിക്കാ​ട്ടാൻ അവർ ഉപ​യോ​ഗിച്ചു. തു​ടക്ക​ത്തിൽ പരാ​മർശി​ച്ചതു​പോലെ, “ഫോട്ടോ-നാടക”ത്തിന്‍റെ ആമു​ഖ​ത്തിൽ വെള്ളി​ത്തി​രയിൽ പ്രത്യ​ക്ഷ​പ്പെടുന്ന റസ്സൽ സ​ഹോദ​രനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭു​തം​കൂറി: “അത്‌ കണ്ടിട്ട്, റസ്സൽ സ​ഹോദ​രനെ നേരിൽ കാണു​ന്നതി​നെ​ക്കാൾ യാഥാർഥ്യമാ​യി​ത്തോ​ന്നുന്നു!”

ബൈബിൾവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഒരു നാഴികക്കല്ല്

1914 ജനുവരി 11-ന്‌ “ഫോട്ടോ-നാടക”ത്തിന്‍റെ ആദ്യ​പ്രദർശനം നടന്നത്‌ ന്യൂ​യോർക്ക് നഗ​രത്തി​ലെ ഈ തി​യേറ്റ​റിലാ​ണ്‌. അക്കാലത്ത്‌ അത്‌ അന്തർദേ​ശീയ ബൈബിൾ വി​ദ്യാർഥി സം​ഘടന​യുടെ ഉടമ​സ്ഥതയി​ലും നടത്തിപ്പിലുമായിരുന്നു

“ചലിക്കുന്ന ചി​ത്രങ്ങ​ളും അവ​യോ​ട്‌ ഏകകാലം ഇണ​ക്കി​ച്ചേർത്ത ശബ്ദ​രേഖ​യും (ശബ്ദ​ലേ​ഖനം ചെയ്‌ത സം​ഭാ​ഷണം) മായാ​ദീ​പത്തി​ലൂടെ വെള്ളി​ത്തി​രയിൽ പതി​പ്പി​ക്കുന്ന വർണ-​സ്ലൈഡു​കളും സമ​ന്വയി​പ്പിച്ച ആദ്യത്തെ തിര​ക്കഥയാ​യി​രുന്നു” “ഫോട്ടോ-നാടക”ത്തിന്‍റേത്‌ എന്ന് എഴു​ത്തു​കാര​നും സിനി​മാ​ചരി​ത്രകാ​രനു​മായ റ്റിം ഡർക്‌സ്‌ വിവരി​ക്കു​കയു​ണ്ടായി. “ഫോട്ടോ-നാടക”ത്തിനു മുമ്പ് നിർമിച്ചി​ട്ടുള്ള ചില ചി​ത്രങ്ങ​ളിൽ ഈ സാ​ങ്കേതിക​വിദ്യ​കളിൽ പലതും ഉപയു​ക്തമാ​ക്കിയി​ട്ടു​ണ്ടെങ്കി​ലും അവ​യെല്ലാം​തന്നെ ഒരു​മി​ച്ച് കോർത്തിണ​ക്കിക്കൊ​ണ്ടുള്ള ഒരു അവതരണം നടാ​ടെയാ​യി​രുന്നു, വി​ശേഷി​ച്ചും ബൈബിൾ ഇതിവൃത്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദ​സി​നിമ. മാ​ത്രവു​മല്ല അവയ്‌ക്കൊ​ന്നി​നും ഇ​ത്രയധി​കം പ്രേ​ക്ഷകബാ​ഹു​ല്യം ഉണ്ടായി​രു​ന്നിട്ടു​മില്ല. വടക്കെ അമേരിക്ക, യൂ​റോ​പ്പ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂ​സി​ലൻഡ്‌ എന്നി​വിട​ങ്ങളിൽ തൊ​ണ്ണൂ​റ്‌ ലക്ഷ​ത്തോ​ളം കാ​ണിക​ളാണ്‌ ആദ്യവർഷത്തിൽമാ​ത്രം ഇത്‌ കണ്ടത്‌!

“ഫോട്ടോ-നാടക”ത്തിന്‍റെ പ്രഥ​മ​പ്രദർശനം 1914 ജനുവരി 11-ന്‌ ന്യൂ​യോർക്ക് നഗരത്തിൽവെച്ചാ​യി​രുന്നു. ഏഴ്‌ മാ​സങ്ങൾക്കു ശേഷം, പിൽക്കാ​ലത്ത്‌ ഒന്നാം ലോ​കമ​ഹായു​ദ്ധം എന്ന് അറി​യ​പ്പെട്ട മഹാ​ദു​രന്തം ആഞ്ഞടിച്ചു. എന്നി​രുന്നാ​ലും, വരാ​നിരി​ക്കുന്ന രാജ്യാ​നു​ഗ്രഹങ്ങ​ളുടെ മി​ഴി​വുറ്റ ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് സമാ​ശ്വാ​സമാർജി​ച്ചു​കൊണ്ട് ലോക​മെമ്പാ​ടും​തന്നെ ജനങ്ങൾ “ഫോട്ടോ-നാടകം” കാ​ണാനാ​യി തു​ടർന്നും തടി​ച്ചു​കൂടി. 1914-നെ സംബ​ന്ധിച്ചി​ട​ത്തോളം, എങ്ങനെ​നോ​ക്കിയാ​ലും “ഫോട്ടോ-നാടകം” ചരി​ത്രം​കു​റിച്ച ഒരു അപൂർവ​ക്കാഴ്‌ചത​ന്നെയാ​യി​രുന്നു.

വടക്കെ അ​മേരി​ക്കയിൽ ഉടനീളം വ്യത്യ​സ്‌തസം​ഘങ്ങൾ “ഫോട്ടോ-നാടക”ത്തിന്‍റെ 20 പകർപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു