വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)  |  2014 ജനുവരി 

ദൈവരാജ്യഭരണം 100 വർഷം പിന്നി​ടു​മ്പോൾ. . .

ദൈവരാജ്യഭരണം 100 വർഷം പിന്നി​ടു​മ്പോൾ. . .

‘യഹോവേ, നിത്യത​യുടെ രാജാവേ, നിന്‍റെ പ്രവൃത്തികൾ മഹനീ​യവും വിസ്‌മയക​രവും ആകുന്നു.’—വെളി. 15:3.

1, 2. ദൈവരാ​ജ്യം എന്തെല്ലാം സാക്ഷാ​ത്‌കരി​ക്കും, അത്‌ വരു​മെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള​വരായി​രിക്കാ​നാകു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?

എ.ഡി. 31-ലെ വസന്തകാ​ലത്ത്‌ കഫർന്നഹൂ​മിന്‌ അടുത്തുള്ള ഒരു മലമു​കളിൽവെച്ച് യേശു തന്‍റെ അനു​ഗാമി​കളെ “നിന്‍റെ രാജ്യം വരേണമേ” എന്നു പ്രാർഥി​ക്കാൻ പഠി​പ്പിച്ചു. (മത്താ. 6:10) ആ രാജ്യം എന്നെങ്കി​ലും വരുമോ എന്ന് അനേകർ ഇന്ന് സംശയി​ക്കുന്നു. എന്നി​രുന്നാ​ലും, ദൈവത്തിന്‍റെ രാജ്യം വരേണമേ എന്ന നമ്മുടെ ആത്മാർഥമായ പ്രാർഥന​യ്‌ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കു​മെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

2 സ്വർഗത്തി​ലും ഭൂമിയി​ലും ആയി സ്ഥിതി​ചെയ്യുന്ന തന്‍റെ കുടും​ബത്തെ ഏകീകരി​ക്കാൻ യഹോവ ദൈ​വരാ​ജ്യത്തെ ഉപ​യോഗി​ക്കും. ആ ദിവ്യോ​​ദ്ദേശ്യം സാക്ഷാത്‌കരിക്ക​പ്പെടു​കതന്നെ ചെയ്യും. (യെശ. 55:10, 11) വാസ്‌ത​വത്തിൽ നമ്മുടെ കാലത്ത്‌, ഇപ്പോൾത്തന്നെ, യഹോവ രാജാവ്‌ ആയിത്തീർന്നിരി​ക്കുക​യാണ്‌! ഇക്കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തെ പുള​കപ്ര​ദമായ സംഭവ​വികാ​സങ്ങൾ അത്‌ അടയാ​ള​പ്പെടു​ത്തുന്നു. ദശല​ക്ഷക്കണ​ക്കിനു വരുന്ന വിശ്വ​സ്‌തരായ തന്‍റെ പ്രജകൾക്കു​വേണ്ടി ദൈവം മഹനീ​യവും വിസ്‌മയക​രവും ആയ സംഗ​തികൾ ചെയ്‌തു​കൊണ്ടി​രിക്കു​കയാണ്‌. (സെഖ. 14:9; വെളി. 15:3) എന്നാൽ, യഹോവ രാജാവാ​യിത്തീ​രു​ന്നതും യേശു നമ്മെ പ്രാർഥി​ക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ദൈവരാ​ജ്യം വരു​ന്നതും രണ്ടും രണ്ടു സംഗ​തിക​ളാണ്‌. ഈ രണ്ട് സംഭവ​ങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ്‌ വ്യത്യാ​സം, അത്‌ നമുക്ക് എന്ത് അർഥമാ​ക്കുന്നു?

യഹോവയുടെ സിംഹാ​സന​സ്ഥനായ രാജാവ്‌ നടപടികളിലേക്ക്

3. (എ) യേശു രാജാ​വായി സ്ഥാനാ​രോ​ഹണം ചെയ്‌തത്‌ എപ്പോൾ, എവിടെ​വെച്ച്? (ബി) 1914-ൽ ദൈവരാ​ജ്യം സ്ഥാപി​തമാ​യെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തെളിയി​ക്കും? (അടിക്കു​റിപ്പ് കാണുക.)

3 ദാനി​യേൽ രേഖ​പ്പെടു​ത്തിയ 2,500 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്രവ​ചനത്തി​ന്മേൽ 19-‍ാ‍ം നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ അവസാ​ന​ത്തോട​ടുത്ത്‌ കൂടു​തലായ  പ്രകാശം ചൊ​രിയ​പ്പെട്ടു: “ഈ രാജാ​ക്കന്മാ​രുടെ കാലത്തു സ്വർഗ്ഗ​സ്ഥനായ ദൈവം ഒരുനാ​ളും നശിച്ചു​പോ​കാത്ത ഒരു രാജത്വം സ്ഥാപി​ക്കും.” (ദാനീ. 2:44) 1914 എന്ന വർഷം നിർണാ​യകമായി​രിക്കു​മെന്ന് ദശാ​ബ്ദങ്ങ​ളോളം ബൈബിൾവിദ്യാർഥികൾ ചൂണ്ടി​ക്കാണി​ച്ചി​രുന്നു. എന്നാൽ, ഭാവി​യെക്കു​റിച്ച് ശുഭാ​പ്‌തി​വിശ്വാ​സം നിറ​ഞ്ഞവരാ​യി​രുന്നു അന്ന് അനേ​കരും. ഒരു എഴുത്തു​കാരൻ പ്രസ്‌താ​വിക്കു​ന്നതു​പോലെ, “1914-ലെ ലോകം പ്രത്യാ​ശയും വാഗ്‌ദാ​നവും നിറഞ്ഞ​തായി​രുന്നു.” എന്നി​രുന്നാ​ലും, ആ വർഷം അവസാനം ഒന്നാം ലോക​യുദ്ധം പൊട്ടി​പ്പുറ​പ്പെട്ട​തോടെ ബൈബിൾപ്ര​വചനം സത്യമാ​യിത്തീർന്നു. പിന്നാലെ അര​ങ്ങേറിയ ഭക്ഷ്യ​ക്ഷാമ​ങ്ങളും ഭൂകമ്പ​ങ്ങളും മഹാവ്യാ​ധി​കളും ഇതര ബൈബിൾപ്രവ​ചനങ്ങ​ളുടെ നിവൃത്തിയും, 1914-ൽ യേശു​ക്രി​സ്‌തു ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ രാജാ​വായി സ്വർഗത്തിൽ ഭരിക്കാൻ തുട​ങ്ങിയി​രു​ന്നെന്ന് അസന്ദി​ഗ്‌ധ​മായി തെളി​യിച്ചു. * തന്‍റെ പുത്രനെ മിശി​ഹൈകരാ​ജാ​വെന്നനി​ലയിൽ അവരോ​ധി​ച്ചു​കൊണ്ട് യഹോവ ഒരു പുതിയ അർഥത്തിൽ രാജാവ്‌ ആയിത്തീർന്നി​രുന്നു!

4. പുതു​തായി സിംഹാ​സന​സ്ഥനായ രാജാവ്‌ ഏത്‌ സത്വരന​ടപടി കൈ​ക്കൊണ്ടു, അടുത്ത​തായി അവൻ ആരി​ലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു?

4 ദൈവം പുതു​തായി വാഴിച്ച രാജാവിന്‍റെ ആദ്യദൗ​ത്യം തന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ മുഖ്യ​ശത്രു​വായ സാത്താ​നോട്‌ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതാ​യി​രുന്നു. യേശു​വും അവന്‍റെ ദൂതന്മാ​രും പിശാ​ചി​നെയും അവന്‍റെ ഭൂതങ്ങ​ളെയും സ്വർഗ​ത്തിൽനിന്ന് നിഷ്‌കാ​സനം ചെയ്‌തു. ഇത്‌ സ്വർഗത്തിൽ അത്യ​ധികം ആഹ്ലാദം കൈ​വരുത്തി​യെങ്കി​ലും ഭൂമി​യിൽ അഭൂത​പൂർവമായ അനർഥ​ങ്ങൾക്ക് വഴി​വെച്ചു. (വെളിപാട്‌ 12:7-9, 12 വായിക്കുക.) അടുത്ത​തായി, തന്‍റെ ഭൗമി​കപ്ര​ജകളി​ലേക്ക് രാജാവ്‌ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. അവരെ ശുദ്ധീ​കരിക്കാ​നും അഭ്യസി​പ്പിക്കാ​നും ദൈ​വേഷ്ടം ചെയ്യാ​നായി സംഘടി​പ്പിക്കാ​നും വേണ്ടി​യായി​രുന്നു അത്‌. ദൈവരാജ്യഭരണത്തിന്‍റെ ഈ മൂന്ന് ധർമ​ങ്ങളോ​ടുള്ള അവരുടെ അനുകൂ​ല​പ്രതി​കരണം നമു​ക്കിന്ന് ഒരു നല്ല മാതൃക പ്രദാനം ചെയ്യു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെന്ന് നമുക്ക് പരി​ചിന്തി​ക്കാം.

മിശിഹൈകരാജാവ്‌ വിശ്വ​സ്‌തപ്ര​ജകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു

5. മിശി​ഹൈ​കരാ​ജാവ്‌ 1914-നും 1919-ന്‍റെ പ്രാരം​ഭഭാ​ഗത്തി​നും ഇടയിൽ ഏതു ശുദ്ധീ​കരണം നടത്തി?

5 സിംഹാ​സന​സ്ഥനായ രാജാവ്‌ സാത്താന്‍റെയും അവന്‍റെ ദുർഭൂ​തങ്ങ​ളു​ടെയും ദുഷിച്ച സ്വാ​ധീന​ത്തിൽനിന്ന് സ്വർഗത്തെ വിമു​ക്തമാ​ക്കിയ​ശേഷം, യഹോവ അവന്‌ മറ്റൊരു നിർദേശം നൽകി. ഭൂമി​യിലെ അവന്‍റെ അനുഗാ​മിക​ളുടെ ആത്മീ​യാവസ്ഥ പരി​ശോ​ധിച്ച് അവരെ ശുദ്ധീക​രിക്കാ​നായി​രുന്നു അത്‌. മലാഖി പ്രവാ​ചകൻ ഇതിനെ ഒരു ആത്മീയ ശുദ്ധീക​രണനട​പടി​യായി വർണിച്ചു. (മലാ. 3:1-3) 1914-നും 1919-ന്‍റെ പ്രാരം​ഭഭാ​ഗത്തി​നും ഇടയിൽ ഇത്‌ സംഭവി​ച്ചെന്ന് ചരിത്രം വ്യക്തമാ​ക്കുന്നു. * യഹോവ​യുടെ സാർവത്രികകുടുംബത്തിന്‍റെ ഭാഗമാ​യിരി​ക്കുന്ന​തിന്‌ നാം നിർമലർ അഥവാ വിശുദ്ധർ ആയിരി​ക്കേണ്ട​തുണ്ട്. (1 പത്രോ. 1:15, 16) വ്യാജമതത്തിന്‍റെയും ഈ ലോകത്തിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയകാ​ര്യാദി​കളു​ടെയും ഏതെങ്കി​ലും വിധത്തി​ലുള്ള കറ പുരളാ​തിരി​ക്കാൻ നാം ജാഗ്രത പാലി​ക്കണം.

6. ആത്മീയാ​ഹാരം പ്രദാനം ചെയ്യ​പ്പെടു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ, അത്‌ ജീവത്‌പ്രധാ​നമായി​രിക്കു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?

6 അതിനു ശേഷം യേശു ഒരു “വിശ്വ​സ്‌തനും വിവേ​കിയു​മായ അടിമ”യെ നി​യോഗി​ക്കാൻ തന്‍റെ രാജ​കീയാ​ധി​കാരം ഉപയോ​ഗിച്ചു. യേശുവിന്‍റെ പരി​പാലന​യിൻകീ​ഴിൽ “ഒരൊറ്റ ആട്ടിൻകൂട്ട​മായി​ത്തീരു”ന്ന സകലർക്കും പോഷ​കപ്ര​ദമായ ആത്മീയാ​ഹാരം ഈ അടിമ ക്രമ​മായി പ്രദാനം ചെയ്യു​മായി​രുന്നു. (മത്താ. 24:45-47; യോഹ. 10:16) 1919 മുതൽ അഭിഷി​ക്തസഹോ​ദരന്മാ​രുടെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം “വീട്ടുകാർക്കു” ഭക്ഷണം പ്രദാനം ചെയ്യു​കയെന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തര​വാദി​ത്വം വിശ്വ​സ്‌ത​മായി നിർവഹിച്ചു​പോ​രുന്നു. ഈ സരണി​യി​ലൂടെ പ്രദാനം ചെയ്യ​പ്പെടുന്ന സമൃദ്ധമായ ആത്മീയാ​ഹാരം വിശ്വാ​സത്തിൽ വളരാൻ സഹായി​ച്ചു​കൊണ്ട് നമ്മെ പരി​പോഷി​പ്പി​ക്കുന്നു. ആത്മീ​യവും ധാർമി​കവും മാനസി​കവും ശാരീ​രി​കവും ആയി ശുദ്ധ​രായി നില​കൊള്ളാ​നുള്ള നമ്മുടെ നിശ്ചയത്തെ അത്‌ ഊട്ടി​യു​റപ്പി​ക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇന്ന് ഭൂമി​യിൽ ചെയ്യ​പ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാ​നമായ വേലയിൽ പൂർണമായ ഒരു പങ്കുണ്ടാ​യിരിക്കാ​നാകും​വിധം ഈ ആത്മീയാ​ഹാരം നമ്മെ അഭ്യ​സിപ്പി​ക്കു​കയും സജ്ജരാ​ക്കു​കയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കരുതലു​കളെ നിങ്ങൾ പൂർണമാ​യും പ്രയോ​ജനപ്പെടു​ത്തുന്നു​ണ്ടോ?

ലോകവ്യാപകമായി പ്രസംഗി​ക്കാൻ രാജാവ്‌ തന്‍റെ പ്രജകളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു

7. ഭൂമിയി​ലായി​രുന്ന​പ്പോൾ യേശു ഏത്‌ സു​പ്രധാ​നവേല തുടങ്ങി​വെച്ചു, അത്‌ എപ്പോൾവരെ തുട​രുമാ​യി​രുന്നു?

7 തന്‍റെ ഭൗമി​കശു​ശ്രൂഷ​യുടെ ആരം​ഭത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാ​പിച്ചു: “മറ്റു പട്ടണങ്ങളി​ലും ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ സുവി​ശേഷം ഘോഷി​ക്കേ​ണ്ടതാ​കുന്നു; അതിനാ​യി​ട്ടല്ലോ എന്നെ  അയച്ചിരിക്കുന്നത്‌.” (ലൂക്കോ. 4:43) മൂന്നര വർഷ​ക്കാലം യേശു ശ്രദ്ധ​യൂന്നി​യത്‌ ഈ വേലയിൽ മാത്ര​മായി​രുന്നു. അവൻ തന്‍റെ ശിഷ്യ​ന്മാ​രോട്‌, “നിങ്ങൾ പോകു​മ്പോൾ, ‘സ്വർഗരാ​ജ്യം സമീ​പിച്ചി​രി​ക്കുന്നു’ എന്നു പ്രസം​ഗിക്കു​വിൻ” എന്ന് നിർദേ​ശിച്ചു. (മത്താ. 10:7) തന്‍റെ അനുഗാ​മികൾ “ഭൂമി​യുടെ അറ്റംവ​രെയും” ഈ സന്ദേശം ഘോഷി​ക്കു​മെന്ന് പുനരു​ത്ഥാന​ത്തിനു ശേഷം യേശു മുൻകൂ​ട്ടി​പ്പറഞ്ഞു. (പ്രവൃ. 1:8) ഈ ജീവത്‌പ്രധാ​നവേ​ലയിൽ നമ്മുടെ കാലം​വ​രെയും താൻ വ്യക്തി​പര​മായി ഉൾപ്പെ​ട്ടിരി​ക്കു​മെന്ന് യേശു അവർക്ക് ഉറപ്പു​കൊ​ടുത്തു.—മത്താ. 28:19, 20.

8. രാജാവ്‌ തന്‍റെ ഭൗമി​കപ്ര​ജകളെ കർമോത്സു​കരാക്കി​യത്‌ എങ്ങനെ?

8 ആയിരത്തി​ത്തൊ​ള്ളായി​രത്തി പത്തൊൻപ​തോടെ “രാജ്യത്തിന്‍റെ ഈ സുവി​ശേഷം” ഒരു പുതിയ മാനം കൈവ​രിച്ചി​രുന്നു. (മത്താ. 24:14) സ്വർഗത്തിൽ വാഴ്‌ച നടത്തു​കയായി​രുന്ന രാജാവ്‌ ആ സമയമാ​യ​പ്പോ​ഴേക്കും ഭൗമി​ക​പ്രജക​ളുടെ ശുദ്ധീ​കരി​ക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തെ കൂട്ടി​ച്ചേർത്തി​രുന്നു. ദൈവത്തിന്‍റെ സ്ഥാപിതരാജ്യത്തിന്‍റെ സുവി​ശേഷം മുഴു​ഭൂ​മിയി​ലും ഘോഷി​പ്പിൻ എന്ന യേശുവിന്‍റെ ആഹ്വാ​ന​ത്തോട്‌ അവർ ആവേശ​ത്തോടെ പ്രതിക​രിച്ചു. (പ്രവൃ. 10:42) ഉദാ​ഹരണ​ത്തിന്‌, 1922 സെപ്‌റ്റം​ബറിൽ യു.എസ്‌.എ-യിലെ ഒഹാ​യോയി​ലുള്ള സീഡാർ പോയിന്‍റിൽ നടന്ന അന്താരാ​ഷ്‌ട്ര കൺ​വെൻ​ഷനിൽ ദൈ​വരാ​ജ്യത്തെ പിന്തു​ണയ്‌ക്കുന്ന 20,000-ഓളം ആളുകൾ സമ്മേ​ളിച്ചു. റഥർഫോർഡ്‌ സഹോ​ദരൻ “സ്വർഗ്ഗരാ​ജ്യം സമീ​പിച്ചി​രി​ക്കുന്നു” എന്ന അഭിധാ​നത്തി​ലുള്ള പ്രസം​ഗത്തിൽ പിൻവരുന്ന പ്രകാരം പ്രഖ്യാ​പിച്ച​പ്പോൾ അലയടിച്ച ആവേശം ഒന്ന് ഭാവ​നയിൽ കാണുക: “ഇതാ, രാജാവു വാഴുന്നു! നിങ്ങൾ അവന്‍റെ പരസ്യ​പ്രചാ​രക​രാണ്‌. അതു​കൊണ്ട്, രാജാ​വി​നെയും അവന്‍റെ രാജ്യ​ത്തെയും പ്രസി​ദ്ധമാക്കു​വിൻ, പ്രസി​ദ്ധമാക്കു​വിൻ, പ്രസി​ദ്ധമാക്കു​വിൻ.” ഒരു പ്രത്യേക ‘സേവ​നദി​നത്തിൽ’ പങ്കെ​ടുക്കാ​നുള്ള ക്ഷണ​ത്തോട്‌ പ്രതി​കരിച്ച 2,000 പ്രതി​നി​ധികൾ കൺ​വെൻ​ഷൻ സ്ഥലത്തു​നിന്ന് 72 കിലോ​മീറ്റർ ദൂര​ത്തോളം വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു. ഉത്സാഹഭ​രിതരാ​യി​ത്തീർന്ന അവരിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഉദ്‌ഘോ​ഷിച്ചു: “രാജ്യത്തെ പ്രസി​ദ്ധമാക്കാ​നുള്ള ആഹ്വാ​നവും കൂടി​വന്നവ​രുടെ അത്യു​ത്സാഹ​ത്തോ​ടെയുള്ള പ്രതി​കര​ണവും എനിക്ക് ഒരി​ക്കലും മറക്കാനാ​വില്ല!” ഇത്‌ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അഭിപ്രാ​യമാ​യിരു​ന്നില്ല.

9, 10. (എ) രാജ്യ​പ്ര​ഘോ​ഷകരെ പരി​ശീലി​പ്പിക്കാ​നായി എന്തെല്ലാം ക്രമീ​കരണങ്ങ​ളാണ്‌ ചെയ്‌തിട്ടു​ള്ളത്‌? (ബി) ഈ പരിശീ​ലനക്രമീ​കരണ​ങ്ങളിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തി​പര​മായി എങ്ങനെ പ്രയോ​ജനം നേടി​യിരി​ക്കുന്നു?

9 ആയിരത്തി​ത്തൊ​ള്ളായി​രത്തി ഇരുപത്തി​രണ്ട് ആയ​പ്പോ​ഴേക്കും ലോക​മെങ്ങും 58 ദേശ​ങ്ങളി​ലായി 17,000-ത്തില​ധികം രാജ്യ​പ്രഘോ​ഷകർ സജീവ​മായി പ്രവർത്തി​ക്കുന്നു​ണ്ടായി​രുന്നു. പക്ഷേ, അവർക്ക് പരിശീ​ലനം ആവശ്യ​മായി​രുന്നു. ഒന്നാം നൂറ്റാ​ണ്ടിൽ, നിയു​ക്തരാ​ജാവ്‌ തന്‍റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ത്, എവിടെ, എങ്ങനെ പ്രസംഗി​ക്കണം എന്ന വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകു​കയു​ണ്ടായി. (മത്താ. 10:5-7; ലൂക്കോ. 9:1-6; 10:1-11) സമാന​മായി ഇന്ന്, രാജ്യ​പ്രസം​ഗവേ​ലയിൽ പങ്കെടു​ക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫലപ്രദ​മായി പ്രസം​ഗിക്കാ​നുള്ള നിർദേശ​ങ്ങളും ഉപകരണ​ങ്ങളും ലഭിക്കു​ന്നു​ണ്ടെന്ന് യേശു ഉറപ്പു​വരു​ത്തുന്നു. (2 തിമൊ. 3:17) ക്രിസ്‌തീയസ​ഭയി​ലൂടെ യേശു തന്‍റെ പ്രജകളെ ശുശ്രൂ​ഷയ്‌ക്കായി പരിശീ​ലിപ്പിച്ചു​കൊ​ണ്ടിരി​ക്കുക​യാണ്‌. ലോ​കവ്യാ​പക​മായി 1,11,000-ത്തില​ധികം സഭകളിൽ നടത്ത​പ്പെടുന്ന ദിവ്യാ​ധി​പത്യ ശു​ശ്രൂഷാ​സ്‌കൂ​ളാണ്‌ പരിശീ​ലനം നൽകാൻ അവൻ ഉപ​യോഗി​ക്കുന്ന സരണി​കളിൽ ഒന്ന്. ഈ പ്രബോ​ധന​ത്തിൽനിന്ന് പ്രയോ​ജനം നേടി​ക്കൊണ്ട്, “എല്ലാത്തരം ആളുകൾക്കും” ആകർഷ​കമായ വിധത്തിൽ പ്രസം​ഗിക്കാ​നും പഠി​പ്പിക്കാ​നും 70 ലക്ഷത്തി​ലധി​കം​വരുന്ന രാജ്യ​പ്രഘോ​ഷകർ ഇന്ന് സജ്ജരാണ്‌.1 കൊരിന്ത്യർ 9:20-23 വായിക്കുക; അടിക്കു​റിപ്പ്.

10 ദിവ്യാ​ധി​പത്യ ശു​ശ്രൂഷാ​സ്‌കൂ​ളിനു പുറമേ,  സഭാമൂപ്പന്മാർ, പയനിയർമാർ, ഏകാകി​കളായ സഹോദ​രന്മാർ, ക്രിസ്‌തീ​യദമ്പ​തികൾ, മിഷനറി​മാർ എന്നിവർക്കായി ബൈബിൾസ്‌കൂ​ളുക​ളുണ്ട്. കൂടാതെ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഭാര്യ​മാർക്കും, സഞ്ചാര​മേൽവിചാ​രകന്മാർക്കും അവരുടെ ഭാര്യ​മാർക്കും വേണ്ടി​യും സ്‌കൂ​ളുകൾ ക്രമീ​കരി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്. * ക്രിസ്‌തീയദമ്പ​തികൾക്കാ​യുള്ള ബൈബിൾ സ്‌കൂളിന്‍റെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ വിലമ​തിപ്പ് പ്രക​ടിപ്പി​ച്ചത്‌ ഇങ്ങനെ​യാണ്‌: “ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച ഈ സവി​ശേഷപ​രിശീ​ലനം യഹോ​വയോ​ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്‌നേഹം ആഴമു​ള്ളതാ​ക്കു​കയും മറ്റു​ള്ളവരെ സഹായി​ക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഏറെ സജ്ജരാ​ക്കു​കയും ചെയ്‌തിരി​ക്കുന്നു.”

11. എതിർപ്പി​ന്മധ്യേ​യും സഹിച്ചു​നിൽക്കാൻ രാജ്യ​പ്ര​ഘോഷ​കർക്ക് സാധി​ച്ചി​രിക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ?

11 സമ​ഗ്രമായ ഈ രാജ്യ​പ്രസം​ഗവേ​ലയും പരിശീ​ലനം നൽകാ​നുള്ള പ്രയ​ത്‌ന​ങ്ങളും ശത്രു​വായ സാത്താന്‍റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ​പോയി​ട്ടില്ല. രാജ്യ​സ​ന്ദേശ​ത്തെയും സന്ദേ​ശവാ​ഹക​രെയും ഒളിഞ്ഞും തെളി​ഞ്ഞും ആക്രമി​ച്ചു​കൊണ്ട് വേല​യ്‌ക്കു തടയി​ടാൻ അവൻ ശ്രമി​ക്കുന്നു. പക്ഷേ, അവന്‍റെ ശ്രമങ്ങ​ളെല്ലാം അമ്പേ പരാ​ജയപ്പെ​ട്ടിരി​ക്കുന്നു. യഹോവ തന്‍റെ പുത്രനെ “എല്ലാ വാഴ്‌ചയ്‌ക്കും അധികാ​രത്തി​നും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും . . . അത്യന്തം മീതെ” അവ​രോധി​ച്ചിരി​ക്കുന്നു. (എഫെ. 1:20-22) രാജാ​വെന്ന നിലയിൽ തന്‍റെ അധി​കാരം, ശിഷ്യ​ന്മാരെ സംര​ക്ഷിക്കാ​നും നയിക്കാ​നും ആയി ഉപയോ​ഗി​ച്ചു​കൊണ്ട് പിതാവിന്‍റെ ഹിതം ചെയ്യപ്പെ​ടുന്നു എന്ന് യേശു ഉറപ്പു​വരു​ത്തുന്നു. * സുവാർത്ത ഇന്ന് ഭൂമി​യിൽ അങ്ങോ​ളമി​ങ്ങോളം പ്രഘോ​ഷിക്ക​പ്പെടുക​യാണ്‌; തന്മൂലം ആത്മാർഥഹൃദയരായ ദശലക്ഷങ്ങ​ളാണ്‌ യഹോവ​യുടെ വഴിക​ളെക്കു​റിച്ച് പഠിക്കു​ന്നത്‌. ഈ മഹത്തായ വേലയിൽ ഒരു പങ്കുണ്ടാ​യിരിക്കാ​നാകു​ന്നത്‌ എത്ര ശ്രേഷ്‌ഠമായ ഒരു പദവി​യാണ്‌!

രാജാവ്‌ തന്‍റെ പ്രജകളെ വർധിച്ച പ്രവർത്തനത്തി​നായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

12. രാജ്യം സ്ഥാപി​തമാ​യതു​മുതൽ നടത്തിയി​ട്ടുള്ള സംഘട​നാപ​രമായ ചില പരിഷ്‌കരണങ്ങ​ളെക്കു​റിച്ച് പറയുക.

12 ദൈവരാ​ജ്യം 1914-ൽ സ്ഥാപി​തമാ​യതു​മുതൽ, തന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ ഹിതം നിറ​വേറ്റാ​നായി ദൈവ​ദാസർ സംഘടി​പ്പിക്ക​പ്പെട്ടിരി​ക്കുന്ന വിധത്തെ രാജാവ്‌ സ്‌ഫുടം ചെയ്‌തിരി​ക്കുന്നു. (യെശയ്യാവു 60:17 വായിക്കുക.) 1919-ൽ, പ്രസം​ഗവേല​യ്‌ക്ക് നേതൃത്വമെടുക്കാൻ ഓരോ സഭയി​ലും സേവന ഡയറക്‌ടറെ നിയ​മിച്ചു. 1927-ൽ, ഞായ​റാഴ്‌ചക​ളിലെ വീടു​തോറു​മുള്ള വേല സംഘടി​പ്പിക്ക​പ്പെട്ടു. 1931-ൽ യഹോവ​യുടെ സാക്ഷികൾ എന്ന തിരു​വെഴുത്തധി​ഷ്‌ഠി​തനാമം സ്വീക​രിച്ച​പ്പോൾ, രാജ്യത്തെ പിന്തു​ണയ്‌ക്കു​ന്നവർ വർധിച്ച പ്രവർത്തന​ത്തിന്‌ പ്രചോ​ദിതരാ​യിത്തീർന്നു. (യെശ. 43:10-12) 1938-ൽ, സഭകളിൽ ഉത്തര​വാദി​ത്വം വഹിക്കു​ന്നവരെ ജനാധി​പത്യതി​രഞ്ഞെടു​പ്പുകളി​ലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന രീതി ദിവ്യാ​ധിപത്യ​നിയമന​ങ്ങൾക്കു വഴി​മാറി. 1972-ൽ, കേവലം ഒരു സഭാമേൽവിചാ​രകനു​പകരം മൂപ്പന്മാ​രുടെ ഒരു സംഘം സഭയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന രീതി നിലവിൽവന്നു. ‘തങ്ങളുടെ പരിപാ​ലനത്തി​ലുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ ആട്ടിൻകൂ​ട്ടത്തെ മേയ്‌ക്കു​ന്നതിൽ’ ഒരു പങ്കുവ​ഹിക്കാ​നായി ലക്ഷ്യം​വെച്ചു​പ്രവർത്തി​ക്കാൻ യോഗ്യ​തയുള്ള എല്ലാ പുരു​ഷന്മാർക്കും പ്രോത്സാ​ഹനം ലഭിച്ചു. (1 പത്രോ. 5:2) 1976-ൽ, ആഗോള​രാജ്യ​വേല​യ്‌ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഭരണ​സംഘം ആറ്‌ കമ്മി​റ്റിക​ളായി സംഘടി​പ്പിക്ക​പ്പെട്ടു. അതെ, യഹോവ​യുടെ നിയമി​തരാ​ജാവ്‌ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രജകളെ ദിവ്യാ​ധി​പത്യപ​രമായ  ഒരു വിധത്തിൽത്തന്നെ പടി​പടി​യായി സംഘ​ടിപ്പി​ച്ചിരി​ക്കുന്നു.

13. ദൈവ​രാജ്യ വാഴ്‌ച​യുടെ 100 വർഷത്തെ ഭരണ​നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങ​ളുടെ ജീവി​തത്തിൽ എന്തു പ്രഭാവം ചെലു​ത്തിയി​രി​ക്കുന്നു?

13 മിശിഹൈകരാജാവിന്‍റെ വാഴ്‌ച​യുടെ ആദ്യത്തെ 100 വർഷത്തെ ഭരണ​നേട്ടങ്ങ​ളെക്കു​റിച്ച് പരി​ചിന്തി​ക്കുക. യഹോവ​യുടെ നാമത്തി​നായി അവൻ ഒരു ജനതയെ ശുദ്ധീക​രിച്ചെടു​ത്തിരി​ക്കുന്നു. 239 ദേശ​ങ്ങളിൽ അവൻ രാജ്യ​പ്രസംഗ​വേല​യ്‌ക്ക് ചുക്കാൻ പിടി​ച്ചിരി​ക്കുന്നു; ദശല​ക്ഷങ്ങളെ അവൻ യഹോവ​യുടെ വഴി​കളിൽ അഭ്യ​സിപ്പി​ച്ചിരി​ക്കുന്നു. തന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ തങ്ങ​ളെത്തന്നെ വിട്ടു​കൊടു​ക്കാൻ സന്നദ്ധരായ 70 ലക്ഷത്തി​ലധി​കം​വരുന്ന വിശ്വ​സ്‌തപ്ര​ജകളെ അവൻ കൂട്ടിവ​രുത്തി​യിരി​ക്കുന്നു. (സങ്കീ. 110:3) അതെ, മിശി​​ഹൈകരാ​ജ്യം മുഖാന്ത​രമുള്ള യഹോവ​യുടെ പ്രവൃത്തികൾ തികച്ചും മഹനീ​യവും വിസ്‌മയക​രവും തന്നെ! എന്നാൽ ഏറെ ആവേ​ശജന​കമായ സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും വരാനി​രിക്കു​ന്നതേ ഉള്ളൂ!

മിശിഹൈകരാജ്യത്തിന്‍റെ ഭാവിയനുഗ്രഹങ്ങൾ

14. (എ) “നിന്‍റെ രാജ്യം വരേണമേ” എന്ന് പ്രാർഥിക്കു​മ്പോൾ നാം എന്താണ്‌ ദൈവ​ത്തോട്‌ ചോ​ദിക്കു​ന്നത്‌? (ബി) 2014-ലെ വാർഷി​കവാ​ക്യം ഏതാണ്‌, അത്‌ തികച്ചും ഉചി​തമായി​രിക്കു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?

14 യഹോവ തന്‍റെ പു​ത്രനായ യേശു​ക്രി​സ്‌തു​വിനെ 1914-ൽ മിശി​ഹൈകരാ​ജാ​വായി വാഴി​ച്ചെങ്കി​ലും, “നിന്‍റെ രാജ്യം വരേണമേ” എന്ന നമ്മുടെ പ്രാർഥനയ്‌ക്കുള്ള പൂർണമായ ഉത്തരമാ​യിരു​ന്നില്ല അത്‌. (മത്താ. 6:10) യേശു തന്‍റെ “ശത്രുക്ക​ളുടെ മദ്ധ്യേ വാഴു”മെന്ന് ബൈബിൾ മുൻകൂട്ടി​പ്പറഞ്ഞി​രുന്നു. (സങ്കീ. 110:2) സാത്താന്‍റെ നിയ​ന്ത്രണത്തി​ലുള്ള മാനു​ഷഭ​രണകൂ​ടങ്ങൾ ഇപ്പോ​ഴും ദൈവരാ​ജ്യത്തി​നെ​തിരെ നിലയു​റപ്പിച്ചി​രിക്കുക​യാണ്‌. ദൈവരാ​ജ്യം വരേണമേ എന്ന് നാം പ്രാർഥിക്കു​മ്പോൾ, മിശി​ഹൈ​കരാജാ​വും സഹഭരണാ​ധികാ​രി​കളും മാനുഷ​ഭരണാധി​പത്യ​ത്തിന്‌ അന്ത്യം​കുറി​ച്ചു​കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ ഭൂമി​യിലെ എതി​രാളി​കളെ നീക്കം ചെ​യ്യേണമേ എന്നാണ്‌ നാം ദൈവ​ത്തോട്‌ അപേ​ക്ഷിക്കു​ന്നത്‌. ദൈവരാ​ജ്യം “ഈ രാജത്വ​ങ്ങളെ ഒക്കെയും തകർത്തു നശിപ്പി”ക്കും എന്ന ദാനീ​യേൽ 2:44-ലെ പ്രാവ​ചനി​കവാ​ക്കുകൾ അങ്ങനെ നിവൃത്തിയാകും. അത്‌ ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ​വൈരി​കളെ വേ​രോടെ പിഴു​തുക​ളയും. (വെളി. 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21) ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ തൊട്ട​ടുത്ത്‌ എത്തി​നിൽക്കുക​യാണ്‌. ദൈവരാ​ജ്യം സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാപിതമായതിന്‍റെ 100-‍ാ‍ം വാർഷിക​മാണ്‌ 2014. അതു​കൊണ്ടു​തന്നെ, “നിന്‍റെ രാജ്യം വരേണമേ” എന്ന മത്തായി 6:10-ലെ വാക്കുകൾ 2014-ലെ വാർഷി​കവാ​ക്യ​മായി തിരഞ്ഞെ​ടുത്തി​രിക്കു​ന്നത്‌ തികച്ചും ഉചിത​മാണ്‌!

2014-ലെ വാർഷി​കവാ​ക്യം: “നിന്‍റെ രാജ്യം വരേണമേ.”—മത്തായി 6:10

15, 16. (എ) ആയിരവർഷവാ​ഴ്‌ച​യുടെ സമയത്ത്‌ ആവേ​ശജന​കമായ ഏതെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ അര​ങ്ങേറും? (ബി) മിശിഹൈകരാജാവെന്ന നിലയി​ലുള്ള യേശുവിന്‍റെ അവസാന നടപടി എന്താ​യിരി​ക്കും, സകല സൃഷ്ടിയെയുംകുറിച്ചുള്ള യഹോവ​യുടെ ഉദ്ദേശ്യ​ത്തോ​ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ നടപടി എന്ത് അർഥമാ​ക്കും?

15 ദൈവത്തിന്‍റെ ശത്രു​ക്കളെ തുടച്ചു​നീ​ക്കിയ​ശേഷം, മിശി​ഹൈ​കരാ​ജാവ്‌ സാത്താ​നെയും അവന്‍റെ ഭൂതങ്ങ​ളെയും അഗാ​ധത്തി​ലേക്ക് എറിഞ്ഞ് ആയിരം വർഷ​ത്തേക്ക് അടച്ചു​പൂട്ടി മുദ്ര​വെക്കും. (വെളി. 20:1-3) അങ്ങനെ ആ ദുഷ്ട​സ്വാ​ധീനം അര​ങ്ങൊഴി​യുന്ന​തോടെ, ദൈവരാ​ജ്യം യേശുവിന്‍റെ മറുവിലയാഗത്തിന്‍റെ പ്രയോ​ജനങ്ങൾ മനു​ഷ്യവർഗത്തി​ന്മേൽ ചൊ​രിയാ​നും ആദാമ്യപാപത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്യാ​നും ആരംഭി​ക്കും. മരണ​നി​ദ്രയിൽ കഴിയുന്ന അസംഖ്യം ആളുകളെ രാജാവ്‌ പുനരു​ത്ഥാ​നത്തി​ലൂടെ ജീവനി​ലേക്ക് കൊണ്ടു​വരും. യഹോ​വ​യെക്കു​റിച്ച് അവരെ പഠി​പ്പിക്കാ​നുള്ള വിപു​ലമായ ഒരു വിദ്യാ​ഭ്യാസ​പദ്ധതി​യും അവൻ നടപ്പിലാ​ക്കും. (വെളി. 20:12, 13) ഏദെൻ തോ​ട്ടത്തിൽ മാഞ്ഞു​പോയ ആ പഴയ പറുദീസ മുഴു​ഭൂ​മിയി​ലും ആവിർഭവി​ക്കും. വിശ്വ​സ്‌തരായ സകല​രെയും രാജാവ്‌ മാനുഷ​പൂർണ​തയി​ലേക്ക് കൈപി​ടി​ച്ചുയർത്തും.

16 ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ ആയിരവർഷവാ​ഴ്‌ച​യുടെ അവസാ​ന​ത്തോടെ മിശി​​ഹൈകരാ​ജ്യം അതിന്‍റെ ഉദ്ദേ​ശ്യല​ക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്‌കരി​ച്ചിരി​ക്കും. തുടർന്ന് യേശു രാജ്യം തന്‍റെ പിതാ​വിന്‌ കൈമാ​റും. (1 കൊരിന്ത്യർ 15:24-28 വായിക്കുക.) യഹോ​വയ്‌ക്കും ഭൂമി​യിലെ അവന്‍റെ മക്കൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥന്‍റെ ആവശ്യം മേലാൽ ഉണ്ടാ​യിരി​ക്കു​കയില്ല. ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വർഗ​ത്തിലെ സകല പുത്രന്മാ​രും ഭൂമി​യിലെ അവന്‍റെ മക്കളും അവന്‍റെ സാർവത്രികകുടുംബത്തിന്‍റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാ​വി​നോട്‌ സമാധാ​നബ​ന്ധത്തിൽ ഏകീഭവി​ക്കും.

17. ദൈവ​രാജ്യ​ത്തോ​ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തു ചെയ്യാ​നാണ്‌ നിങ്ങ​ളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം?

17 ദൈവരാജ്യഭരണത്തിന്‍റെ 100 വർഷത്തെ ആവേ​ശജന​കമായ സംഭവങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ​ഴും യഹോവ​യുടെ പൂർണനി​യന്ത്രണ​ത്തിലാ​ണെന്നും ഭൂമി​യെ​ക്കുറി​ച്ചുള്ള അവന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം സാക്ഷാത്‌കരിക്ക​പ്പെടു​മെന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പുത​രുന്നു. അവന്‍റെ വിശ്വസ്‌തപ്രജ​കളായി​രുന്നു​കൊണ്ട് രാജാ​വി​നെയും രാജ്യ​ത്തെയും പ്രസി​ദ്ധമാ​ക്കു​ന്നതിൽ നമുക്ക് തുടരാം. “നിന്‍റെ രാജ്യം വരേണമേ” എന്ന നമ്മുടെ ആത്മാർഥമായ പ്രാർഥന​യ്‌ക്ക് യഹോവ പെട്ടെന്നു​തന്നെ ഉത്തരം നൽകു​മെന്നുള്ള പൂർണ​ബോ​ധ്യ​ത്തോടെ നമുക്ക് മു​ന്നേറാം.

^ ഖ. 3 ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? എന്ന പുസ്‌തകത്തിന്‍റെ 88-92 പേജുകൾ കാണുക.

^ ഖ. 5 2013 ജൂലൈ 15 ലക്കം വീക്ഷാഗോപുരത്തിന്‍റെ 22-23 പേജുക​ളിലെ 12-‍ാ‍ം ഖണ്ഡിക കാണുക.

^ ഖ. 10 2012 സെപ്‌റ്റംബർ 15 ലക്കം വീക്ഷാഗോപുരത്തിന്‍റെ 13-17 പേജുക​ളിലെ “ദിവ്യാ​ധിപത്യ​സ്‌കൂ​ളുകൾയഹോവ​യുടെ സ്‌നേഹത്തിന്‍റെ തെളിവ്‌” എന്ന ലേഖനം കാണുക.

^ ഖ. 11 വിവിധ രാജ്യ​ങ്ങളിൽ ലഭിച്ചി​ട്ടുള്ള നിയ​മവി​ജയങ്ങ​ളുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്കായി 1998 ഡിസംബർ 1 ലക്കം വീക്ഷാഗോപുരത്തിന്‍റെ 19-22 പേജുകൾ കാണുക.