വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഉണരുക!  |  നമ്പര്‍  1 2016

 ആരുടെ കരവിരുത്‌?

മുറിവുകൾ ഉണക്കാനുള്ള മനുഷ്യരീത്തിന്‍റെ പ്രാപ്‌തി

മുറിവുകൾ ഉണക്കാനുള്ള മനുഷ്യരീത്തിന്‍റെ പ്രാപ്‌തി

മനുഷ്യജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ പ്രക്രിളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ്‌ മുറിവുകൾ ഉണക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രാപ്‌തിയും നാശം സംഭവിച്ച ശരീരകോങ്ങളെ പുനരുത്‌പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയും. ഒരു മുറിവ്‌ ഉണ്ടായ ഉടൻതന്നെ ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും.

സവിശേഷത: കോശങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ പ്രക്രിളുടെ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ്‌ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുന്നത്‌:

  • രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റ്‌ എന്ന ഘടകം മുറിവിനു ചുറ്റുമുള്ള രക്തം കട്ടപിടിക്കാനും ക്ഷതം സംഭവിച്ച രക്തക്കുലുകൾ അടയ്‌ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

  • നീരുവെക്കുന്ന പ്രക്രിയ അണുബാധ തടയുന്നതിനും മുറിവുമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ‘അവശിഷ്ടങ്ങൾ’ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

  • ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ ശരീരം, ക്ഷതമേറ്റ കോശങ്ങൾക്കു പകരം പുതിയവ സ്ഥാപിക്കാനും മുറിവ്‌ ചുരുക്കാനും രക്തക്കുലുളുടെ കേടുപോക്കാനും തുടങ്ങുന്നു.

  • ഒടുവിൽ, മുറിവിനു ചുറ്റുമുള്ള കോശങ്ങൾ ക്ഷതമേറ്റ ഭാഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുയും അതിന്‌ രൂപഭേദം വരുത്തുയും ചെയ്യും.

രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഗവേഷകർ, സ്വയം കേടുപോക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുരിയാണ്‌. സ്വയം പുതുക്കുന്ന അത്തരം ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ സമാന്തമായി പോകുന്ന ചെറുകുലുളിൽ രണ്ടുതരം രാസപദാർഥങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ക്ഷതമേൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ രാസപദാർഥങ്ങൾ പുറത്തേക്കു വരും. അവ തമ്മിൽ കൂടിക്കലർന്ന് പശയുള്ള ദ്രാവമായി മാറുയും ക്ഷതമേറ്റ ഭാഗത്തു ചെന്ന് അവിടെയുള്ള വിള്ളലുളും ദ്വാരങ്ങളും അടയ്‌ക്കുയും ചെയ്യും. ദ്രാവരൂത്തിലുള്ള പശ അല്‌പത്തിനുള്ളിൽ ഉറയ്‌ക്കുയും ആ ഉത്‌പന്നത്തിന്‌ നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന ബലം വീണ്ടുകിട്ടുയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗവേഷകൻ ഇങ്ങനെ സമ്മതിച്ചുറഞ്ഞു: “മനുഷ്യനിർമിത ഉത്‌പന്നങ്ങൾ സ്വയം കേടുപോക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയ ജീവനുള്ള ശരീരം സ്വയം കേടുപോക്കി പുതുമ വീണ്ടെടുക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിഭാസത്തെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കുന്നു.”

നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു? മുറിവുകൾ ഉണക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്‍റെ ഈ പ്രാപ്‌തി രൂപപ്പെട്ടത്‌ പരിണാപ്രക്രിയിലൂടെയാണോ? അതോ ആരെങ്കിലും അത്‌ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതാണോ? ▪ (g15-E 12)