കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഉണരുക! 2015 ഏപ്രില്‍ 

ദൈവമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് എന്തു നേട്ടം?

ഉത്തരം നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിച്ചേക്കാം.

ദൈവമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് എന്തു നേട്ടം?

ഉത്തരമില്ലെന്നോ ഉത്തരം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോമില്ലെന്നോ ആളുകൾ കരുതുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോമുണ്ടോ?

തേനീച്ചക്കൂട്‌

സ്ഥലം പരമാവധി പ്രയോപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർമാണം നടത്താനുള്ള ഒരു വിദ്യ തേനീച്ചകൾക്ക് അറിയാം. ഈ വിദ്യ ഗണിതശാസ്‌ത്രമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടത്‌ 1999-ൽ മാത്രമാണ്‌. എന്താണ്‌ അത്‌?

കോപം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം?

കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ചു ബൈബിധിഷ്‌ഠിത നിർദേശങ്ങൾ.

കഷ്ടപ്പാടുകൾ

നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്‌ ചിന്തയുണ്ടോ?

ഇണയുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി ഒത്തുപോകാം

ഇണയുടെ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒരു വൈവാഹിക പ്രശ്‌നമായി മാറാതിരിക്കാനുള്ള മൂന്നു വഴികൾ.

ചൂതാട്ടം

ഇത്‌ നിരുദ്രമായ നേരമ്പോക്കാണോ?

അറ്റം മേലോട്ട് വളഞ്ഞ ചിറക്‌

പക്ഷികളുടെ ചിറകിന്‍റെ രൂപഘടന പകർത്തിതുമൂലം വെറും ഒരു വർഷംകൊണ്ട് 760 കോടി ലിറ്റർ ഇന്ധനമാണ്‌ വൈമാനിവിഗ്‌ധർ ലാഭിച്ചത്‌.

കൂടുതല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സവിശേഷതകള്‍