വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)  |  2016 സെപ്റ്റംബര്‍ 

യഹോയുടെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക

യഹോയുടെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക

‘നീ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും മല്ലുപിടിച്ചു ജയിച്ചു.’—ഉൽപ. 32:28.

ഗീതം: 60, 38

1, 2. യഹോയുടെ ദാസർക്ക് എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളിളാണുള്ളത്‌?

ആദ്യത്തെ വിശ്വസ്‌തനുഷ്യനായ ഹാബേലിന്‍റെ കാലംമുതൽ ഇക്കാലംവരെ ദൈവാരാരെല്ലാം പല തരം കഷ്ടതകളിലൂടെയാണു കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത്‌. യഹോയുടെ അംഗീകാത്തിനും അനുഗ്രത്തിനും വേണ്ടി എബ്രാക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ‘യാതനളോടു പൊരുതി സഹിച്ചുനിന്നതിനെക്കുറിച്ച്’ അപ്പോസ്‌തനായ പൗലോസ്‌ എഴുതി. (എബ്രാ. 10:32-34) ഓട്ടമത്സവും ഗുസ്‌തിയും ബോക്‌സിങും പോലുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗ്രീസിലെ കായിതാരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന കഠിനശ്രത്തോടു ക്രിസ്‌ത്യാനിളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ പൗലോസ്‌ താരതമ്യം ചെയ്‌തു. (എബ്രാ. 12:1, 4) നമ്മൾ ഇന്നു ജീവനുവേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്‌. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതറിക്കാനും നമ്മളെ തട്ടിവീഴ്‌ത്താനും ഇടിച്ചുവീഴ്‌ത്താനും നമ്മുടെ സന്തോവും ഭാവിയിലെ അനുഗ്രങ്ങളും എടുത്തുയാനും ശ്രമിക്കുന്ന എതിരാളികൾ നമുക്കുണ്ട്.

2 ഒന്നാമതായി, സാത്താനോടും ദുഷ്ടലോത്തോടും നമുക്കു ശക്തമായ ഒരു ‘പോരാട്ടമുണ്ട്.’ (എഫെ. 6:12) കൂടാതെ, ലോകത്തിന്‍റെ ‘കോട്ടകൾപോലെ’ ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെയും നമ്മൾ പോരാടണം. അതിൽ വ്യാജഠിപ്പിക്കലുളും തത്ത്വചിന്തളും അധാർമിയും പുകവലി, മദ്യത്തിന്‍റെ ദുരുയോഗം, മയക്കുരുന്നിന്‍റെ ഉപയോഗംപോലുള്ള ഹാനിമായ ശീലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ബലഹീളോടും നിരുത്സാത്തോടും നമ്മൾ പോരാടണം.—2 കൊരി. 10:3-6; കൊലോ. 3:5-9.

3. ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണു പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്‌?

3 ശക്തരായ ഇത്തരം എതിരാളികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുമോ?  കഴിയും. പക്ഷേ നമുക്കു നല്ലൊരു പോരാട്ടംതന്നെ നടത്തേണ്ടിരും. അക്കാലത്തെ ഒരു ഗുസ്‌തിക്കാരനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പൗലോസ്‌ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “വായുവിൽ കുത്തുന്നതുപോലെയല്ല ഞാൻ മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്‌.” (1 കൊരി. 9:26) ഒരു ഗുസ്‌തിക്കാരൻ എതിരാളിയെ നേരിടുന്നതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയം വരിക്കാൻ യഹോവ നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കുയും സഹായിക്കുയും ചെയ്യുന്നു. അതിനായി, തന്‍റെ വചനത്തിലൂടെ ജീവരക്ഷാമായ നിർദേശങ്ങൾ യഹോവ തന്നിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ബൈബിൾപ്രസിദ്ധീങ്ങളിലൂടെയും ക്രിസ്‌തീയോങ്ങളിലൂടെയും സമ്മേളങ്ങളിലൂടെയും കൺവെൻനുളിലൂടെയും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാവർത്തിമാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അതു “വായുവിൽ കുത്തുന്നതുപോലെ” ആയിരിക്കും; ശത്രുവിനെ ശരിക്കും എതിർത്തുനിൽക്കുയായിരിക്കില്ല.

4. തിന്മ നമ്മളെ കീഴടക്കാതിരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം?

4 ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നതു നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും, നമ്മൾ ഏറ്റവും തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്‌. അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിത്തേക്കുപോലും ജാഗ്രത കൈവിരുത്‌. ബൈബിൾ ഈ മുന്നറിയിപ്പു തരുന്നു: “തിന്മയ്‌ക്കു കീഴടങ്ങാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ കീഴടക്കുക.” (റോമ. 12:21) അതുകൊണ്ട് തിന്മയോടുള്ള പോരാട്ടം നിറുത്തിക്കയാതിരുന്നാൽ നമുക്കു വിജയിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ജാഗ്രത കൈവിട്ട് പോരാട്ടം നിറുത്തിക്കയുന്നെങ്കിൽ സാത്താനും അവന്‍റെ ദുഷ്ടലോവും നമ്മുടെ ബലഹീളും നമ്മളെ കീഴടക്കും. നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കൈകൾ തളർത്തിക്കയാൻ സാത്താനെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്‌.—1 പത്രോ. 5:9.

5. (എ) ദൈവാനുഗ്രത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ തുടരാൻ നമ്മളെ എന്തു സഹായിക്കും? (ബി) ഏതു ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാര്യമാണു നമ്മൾ പഠിക്കാൻപോകുന്നത്‌?

5 വിജയിക്കമെങ്കിൽ, പോരാടുന്നവർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും കൺമുന്നിൽ നിറുത്തണം. ദൈവത്തിന്‍റെ അംഗീകാത്തിനും അനുഗ്രത്തിനും വേണ്ടിയാണു നമ്മൾ പോരാടുന്നത്‌. എബ്രായർ 11:6-ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഉറപ്പു നമ്മൾ മനസ്സിൽ അടുപ്പിച്ചുനിറുത്തണം: “ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവൻ ദൈവമുണ്ടെന്നും തന്നെ ആത്മാർഥമായി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതാകുന്നു.” ‘ആത്മാർഥമായി അന്വേഷിക്കുക’ എന്നു പരിഭാപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് ക്രിയാപദം തീവ്രയെയും കഠിനാധ്വാത്തെയും ആണ്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. (പ്രവൃ. 15:17) യഹോയുടെ അനുഗ്രഹം നേടാനായി കഠിനമായി പ്രയത്‌നിച്ച സ്‌ത്രീപുരുന്മാരുടെ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട്. വൈകാരിമായും ശാരീരിമായും ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിട്ടരാണു യാക്കോബും റാഹേലും യോസേഫും പൗലോസും. മടുത്തുപോകാതെ പ്രയത്‌നിക്കുന്നതു സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൈവരുത്തുമെന്ന് അവരുടെ ജീവിതം തെളിയിച്ചു. സമർഥരായ ഈ നാലു പോരാളികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അനുകരിക്കാം?

തളരാതെ പോരാടുന്നത്‌ അനുഗ്രങ്ങളിലേക്കു നയിക്കും

6. തളർന്നുപോകാതെ പോരാടാൻ യാക്കോബിനെ എന്തു സഹായിച്ചു, അതിന്‌ എന്തു പ്രതിമാണു ലഭിച്ചത്‌? (ലേഖനാരംത്തിലെ ചിത്രം കാണുക.)

6 ഗോത്രപിതാവായ യാക്കോബ്‌ തളരാതെ പോരാടി. കാരണം, യാക്കോബ്‌ യഹോവയെ സ്‌നേഹിക്കുയും ആത്മീയകാര്യങ്ങളെ വിലമതിക്കുയും ചെയ്‌തു. തന്‍റെ സന്തതിയെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന യഹോയുടെ വാഗ്‌ദാത്തിലും യാക്കോബിനു പൂർണവിശ്വാമുണ്ടായിരുന്നു. (ഉൽപ. 28:3, 4) അതുകൊണ്ടാണ്‌ 100-നോട്‌ അടുത്ത്‌ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും യാക്കോബ്‌ ദൈവത്തിന്‍റെ അനുഗ്രഹം നേടാനായി, മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത ദൂതനോടു സകലശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പോരാടുവരെ ചെയ്‌തത്‌. (ഉൽപത്തി 32:24-28 വായിക്കുക.) യാക്കോബ്‌ സ്വന്തം ശക്തിയാലാണോ ആ ശക്തനായ ദൂതനോടു പോരാടിനിന്നത്‌? തീർച്ചയായുമല്ല. എന്നാൽ യാക്കോബ്‌ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു പോരാളിയായിരുന്നു. യാക്കോബ്‌ മടുത്ത്‌ പിന്മാറിയില്ല. യാക്കോബിന്‍റെ ആ കഠിനശ്രത്തിനു പ്രതിഫലം കിട്ടി. ആ സമയത്ത്‌ യാക്കോബിന്‌ തികച്ചും യോജിച്ച ഒരു പേര്‌ ലഭിച്ചു: ഇസ്രായേൽ. ആ പേരിന്‌ അർഥം “ദൈവത്തോടു മല്ലുപിടിക്കുന്നവൻ” അല്ലെങ്കിൽ “ദൈവം മല്ലിടുന്നു” എന്നാണ്‌. യഹോയുടെ അംഗീകാവും അനുഗ്രവും എന്ന പ്രതിഫലം യാക്കോബിനു ലഭിച്ചു. നമ്മളും അതിനുന്നെയാണു ശ്രമിക്കേണ്ടത്‌.

7. (എ) ഏതു വിഷമമായ സാഹചര്യത്തെയാണു റാഹേൽ നേരിട്ടത്‌? (ബി) പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കാനും അനുഗ്രഹം നേടാനും റാഹേലിന്‌ എങ്ങനെയാണു സാധിച്ചത്‌?

7 തന്‍റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള വാഗ്‌ദാനം യഹോവ  എങ്ങനെ നിവർത്തിക്കുമെന്നു കാണാൻ യാക്കോബിന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ റാഹേലിന്‌ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മറികക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നം റാഹേലിനു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. റാഹേലിനു കുട്ടിളില്ലായിരുന്നു. ആ കാലത്ത്‌ കുട്ടിളില്ലാത്തത്‌ ഒരു ശാപമായിട്ടാണു കണ്ടിരുന്നത്‌. നിരുത്സാപ്പെടുത്തുന്നതും അതേസമയം സ്വന്തം നിയന്ത്രത്തില്ലാത്തതും ആയ കാര്യങ്ങളോടു പോരാടാനുള്ള വൈകാരിവും ശാരീരിവും ആയ ശക്തി റാഹേലിന്‌ എങ്ങനെയാണു ലഭിച്ചത്‌? റാഹേൽ ഒരിക്കലും പ്രത്യാശ കൈവിട്ടില്ല. കൂടുതൽ തീവ്രയോടെ പ്രാർഥിച്ചുകൊണ്ട് റാഹേൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ ഹൃദയസ്‌പർശിയായ യാചനകൾ യഹോവ കേട്ടു, മക്കളെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് റാഹേലിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. വിജയാഹ്ലാത്തിൽ റാഹേൽ ഇങ്ങനെ പാടിതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല: “ഞാൻ . . . വലിയോരു പോർ പൊരുതു ജയിച്ചുമിരിക്കുന്നു.”—ഉൽപ. 30:8, 20-24.

8. അനേകവർഷം നീണ്ടുനിന്ന ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഏതു പ്രശ്‌നമാണു യോസേഫ്‌ നേരിട്ടത്‌, അതിനോടു യോസേഫ്‌ പ്രതിരിച്ച വിധത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് എന്തു പഠിക്കാം?

8 യാക്കോബും റാഹേലും വെച്ച നല്ല മാതൃക അവരുടെ മകനായ യോസേഫിനെ ശക്തമായി സ്വാധീനിച്ചു. വിശ്വാത്തിന്‍റെ പരിശോകളെ നേരിട്ടപ്പോൾ അതു യോസേഫിനെ സഹായിച്ചു. 17 വയസ്സാപ്പോൾ യോസേഫിന്‍റെ ജീവിതം മാറിറിഞ്ഞു. അസൂയ മൂത്ത യോസേഫിന്‍റെ ചേട്ടന്മാർ യോസേഫിനെ അടിമയായി വിറ്റു. ഈജിപ്‌തിൽവെച്ച് യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ യോസേഫിന്‌ അനേകവർഷം തടവറയിൽ കിടക്കേണ്ടിവന്നു. (ഉൽപ. 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) പക്ഷേ യോസേഫ്‌ നിരുത്സാഹിനായില്ല. വിദ്വേഷം ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ് ചേട്ടന്മാരോടു പ്രതികാരം ചെയ്യാനും യോസേഫ്‌ തുനിഞ്ഞില്ല. പകരം യോസേഫ്‌ യഹോയുമായി തനിക്കുള്ള അനുഗൃഹീന്ധത്തിൽ മനസ്സും ഹൃദയവും കേന്ദ്രീരിച്ചു. (ലേവ്യ 19:18; റോമ. 12:17-21) യോസേഫിന്‍റെ മാതൃക നമ്മളെ വളരെധികം സഹായിക്കും. ഉദാഹത്തിന്‌, നമ്മൾ വളർന്നുന്നതു മോശമായ സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ആവില്ല എന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നുണ്ടാകാം. എങ്കിലും നമ്മൾ തളരാതെ പോരാടുയും പരിശ്രമിക്കുയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ യഹോവ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നു നമുക്കു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാം.—ഉൽപത്തി 39:21-23 വായിക്കുക.

9. യാക്കോബിനെയും റാഹേലിനെയും യോസേഫിനെയും അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് യഹോയുടെ അനുഗ്രഹം നേടാനായി നമ്മൾ എത്രത്തോളം പോരാടണം?

9 ഇന്നു നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനീതിയോ മുൻവിധിയോ പരിഹാമോ ആയിരിക്കാം അത്‌. അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ കാരണം ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ തെറ്റായ ആരോങ്ങളായിരിക്കാം നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്‌. വിജയിക്കാനാകില്ല എന്നു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തളർന്നുപോകുന്നെങ്കിൽ, യഹോവയെ സന്തോത്തോടെ സേവിക്കാൻ യാക്കോബിനെയും റാഹേലിനെയും യോസേഫിനെയും സഹായിച്ചത്‌ എന്താണെന്ന് ഓർക്കുക. ആത്മീയകാര്യങ്ങളോട്‌ എപ്പോഴും ആഴമായ വിലമതിപ്പു കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ശക്തീകരിക്കുയും അനുഗ്രഹിക്കുയും ചെയ്‌തു. തങ്ങളുടെ പോരാട്ടവും ആത്മാർഥമായ പ്രാർഥകൾക്കു ചേർച്ചയിലുള്ള പ്രവർത്തവും അവർ നിറുത്തിക്കഞ്ഞില്ല. ഈ ദുഷ്ടവ്യസ്ഥിതിയുടെ അന്ത്യം നമ്മുടെ തൊട്ടുമുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള പ്രത്യാശ മുറുകെപ്പിടിക്കുക. യഹോയുടെ പ്രീതി നേടുന്നതിനു മല്‌പിടിത്തം നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ?

അനുഗ്രത്തിനായി മല്‌പിടിത്തം നടത്താൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കുക

10, 11. (എ) ദൈവത്തിന്‍റെ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിനു മല്‌പിടിത്തം വേണ്ടിന്നേക്കാവുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? (ബി) ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ എന്തു സഹായിക്കും?

10 ദൈവത്തിന്‍റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ മല്‌പിടിത്തം ആവശ്യമായ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്‌? ബലഹീകളെ മറികക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണു ചിലർക്കുള്ളത്‌. മറ്റു ചിലർക്ക്, വയൽശുശ്രൂയെക്കുറിച്ച് ഒരു ശരിയായ വീക്ഷണം നിലനിറുത്താൻ നല്ല ശ്രമം നടത്തേണ്ടിന്നിട്ടുണ്ട്. മോശമായ ആരോഗ്യമോ ഏകാന്തയോ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നം. പലരെ സംബന്ധിച്ചും, അവരെ മുറിപ്പെടുത്തുയോ അവരോട്‌ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്യുയോ ചെയ്‌ത വ്യക്തിളോടു ക്ഷമിക്കുയെന്നത്‌ ഒരു പോരാട്ടംന്നെയാണ്‌. നമ്മൾ യഹോവയെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായാലും ശരി നമ്മുടെ ദൈവസേനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ പോരാടേണ്ടതുണ്ട്. വിശ്വസ്‌തരായി നിൽക്കുന്നവർക്കു ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകും.

ദൈവത്തിന്‍റെ അനുഗ്രത്തിനായി നിങ്ങൾ മല്‌പിടിത്തം നടത്തുന്നുണ്ടോ? (10, 11 ഖണ്ഡികകൾ കാണുക)

 11 ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനും ക്രിസ്‌തീജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും ശക്തമായി പോരാടേണ്ടിരും. നമ്മുടെ വഞ്ചനാത്മമായ ഹൃദയം തെറ്റായ ദിശയിലേക്കാണു നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. (യിരെ. 17:9) നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്‌ ഒരു തെറ്റായ പാതയിലൂടെയാണെന്നു തോന്നുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക. യഹോവ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന, ശരിയായ പാതയിലൂടെ പോകാനുള്ള ശക്തി പ്രാർഥയിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും. പ്രാർഥകൾക്കു ചേർച്ചയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. ഓരോ ദിവസവും ബൈബിളിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വ്യക്തിമായ പഠനത്തിനും ക്രമമായ കുടുംബാരാനയ്‌ക്കും ആയി സമയം മാറ്റിവെക്കുക.—സങ്കീർത്തനം 119:32 വായിക്കുക.

12, 13. തെറ്റായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ രണ്ടു ക്രിസ്‌ത്യാനികൾക്ക് എന്തു സഹായം ലഭിച്ചു?

12 തെറ്റായ ആഗ്രഹങ്ങളെ മറികക്കാൻ ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ക്രിസ്‌തീപ്രസിദ്ധീങ്ങളും ക്രിസ്‌ത്യാനികളെ സഹായിച്ചതിന്‍റെ ധാരാളം അനുഭങ്ങളുണ്ട്. 2004 ജനുവരി 8 ലക്കം ഉണരുക!–യിലെ “തെറ്റായ മോഹങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനാകും?” എന്ന ലേഖനം ഒരു കൗമാക്കാരൻ വായിച്ചു. അവന്‌ എന്തു പ്രയോജനം ലഭിച്ചു? “തെറ്റായ ചിന്തകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞാൻ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുയാണ്‌. ‘അനേകരെ സംബന്ധിച്ചും, തെറ്റായ മോഹങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള പോരാട്ടം വളരെ ദുഷ്‌കമായ ഒന്നാണ്‌’ എന്ന് ആ ലേഖനത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം സഹോങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ടെന്ന് എനിക്കു ബോധ്യമായി. ഞാൻ ഒറ്റയ്‌ക്കല്ലായിരുന്നു!” 2003 നവംബർ 8 ലക്കം ഉണരുക!–യിലെ “ബദൽ ജീവിരീതികൾ ദൈവാംഗീകാമുള്ളയോ?” എന്ന ലേഖനവും ഈ കൗമാക്കാരനെ സഹായിച്ചു. പലർക്കും പോരാട്ടം “ജഡത്തിൽ ഒരു മുള്ള്” പോലെയാണെന്ന് ആ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞത്‌ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. (2 കൊരി. 12:7) ശരിയായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ  ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ അവർക്കു ഭാവിയിലേക്കു നോക്കാനാകുമെന്നും ആ ലേഖനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പറയുന്നു: “ഓരോ ദിവസം കഴിയുംതോറും വിശ്വസ്‌തനായി നിൽക്കാൻ ആ ശുഭപ്രതീക്ഷ എന്നെ സഹായിക്കും. ഈ ദുഷ്ടവ്യസ്ഥിതിയിലെ ഓരോ ദിവസവും തള്ളിനീക്കാൻ തന്‍റെ സംഘടനയെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന യഹോയോട്‌ എനിക്ക് അതിയായ നന്ദിയുണ്ട്.”

13 ഐക്യനാടുളിലുള്ള ഒരു സഹോരിയുടെ അനുഭവം നോക്കാം. ആ സഹോദരി എഴുതുന്നു: “തക്കസമയത്ത്‌ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആത്മീയാഹാരം തരുന്നതിനു ഞാൻ നിങ്ങളോടു നന്ദി പറയുന്നു. ചില ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത്‌ എനിക്കുവേണ്ടി എഴുതിതാണെന്നു പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. യഹോവ വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തോട്‌ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ശക്തമായ ഒരാഗ്രമുണ്ട്. അതിന്‌ എതിരെ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പോരാടുയാണ്‌. ചില സമയങ്ങളിൽ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോരാട്ടം നിറുത്തിക്കയാൻ എനിക്കു തോന്നും. യഹോവ കരുണയുള്ളനും ക്ഷമിക്കുന്നനും ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ തെറ്റായ ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഉള്ളിന്‍റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് അതിനോടു വെറുപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടും യഹോയുടെ സഹായം ലഭിക്കില്ലെന്നു ഞാൻ കരുതി. ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഈ പോരാട്ടം എന്‍റെ ജീവിത്തിന്‍റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. . . . 2013 മാർച്ച് 15 ലക്കം വീക്ഷാഗോപുത്തിലെ ‘യഹോവയെ “അറിവാൻ തക്കഹൃദയം” നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ?’ എന്ന ലേഖനം വായിച്ചതിനു ശേഷം എന്നെ സഹായിക്കാൻ യഹോവ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കു തോന്നി.”

14. (എ) തന്‍റെ പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗലോസിന്‌ എന്താണു തോന്നിയത്‌? (ബി) ബലഹീകൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിജയിക്കാനാകും?

14 റോമർ 7:21-25 വായിക്കുക. അപൂർണയുടെ ഫലമായുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ബലഹീകൾക്കും എതിരെയുള്ള പോരാട്ടം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നു നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണു പൗലോസ്‌. എങ്കിലും പ്രാർഥയിലൂടെ യഹോയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടും യേശുവിന്‍റെ മറുവിയാത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും തന്‍റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ജയിക്കാനാകുമെന്നു പൗലോസിനു നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കാര്യത്തിലോ? നമ്മുടെ ബലഹീകൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നതിനു പകരം അവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നെങ്കിൽ നമുക്കു വിജയിക്കാനാകും. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാതെ പൗലോസിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് യഹോയിൽ ആശ്രയിക്കുയും മറുവിയിൽ വിശ്വാമുള്ളരായിരിക്കുയും ചെയ്യുക.

15. വിശ്വസ്‌തരായി നിൽക്കാനും പരിശോനകൾ സഹിക്കാനും പ്രാർഥന നമ്മളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

15 പ്രാർഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആത്മാർഥയുണ്ടെന്നു പ്രകടമാക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഉദാഹത്തിന്‌, നമുക്കോ ഒരു കുടുംബാംത്തിനോ ഗുരുമായ ഒരു രോഗം ബാധിക്കുയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അനീതിക്ക് ഇരയാകുയോ ചെയ്യുന്നെന്നിരിക്കട്ടെ. വിശ്വസ്‌തരായി തുടരാനുള്ള ശക്തിക്കായി യഹോയോട്‌ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ സന്തോവും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും യഹോയിൽ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കുന്നെന്നു നമുക്കു കാണിക്കാം. (ഫിലി. 4:13) സഹിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം പകർന്നുരാനും നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കാനും പ്രാർഥനയ്‌ക്കു കഴിയുമെന്നു പൗലോസിന്‍റെ കാലത്തെയും നമ്മുടെ കാലത്തെയും അനുഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

യഹോയുടെ അനുഗ്രത്തിനായി പോരാടുന്നതിൽ തുടരുക

16, 17. ഒരു പോരാളി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്താണ്‌?

16 നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തളർന്നുപോകുന്നതും നിങ്ങൾ തോറ്റുപിന്മാറുന്നതും കാണാനാണു പിശാച്‌ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌. അതുകൊണ്ട് ‘നല്ലതു മുറുകെപ്പിടിക്കാൻ’ ഉറച്ച തീരുമാമെടുക്കുക. (1 തെസ്സ. 5:21) നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്താനുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ കഴിവിൽ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കുക. എങ്കിൽ, സാത്താനും അവന്‍റെ ദുഷ്ടലോത്തിനും നമ്മുടെ തെറ്റായ ചായ്‌വുകൾക്കും എതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു വിജയിക്കാനാകും, അത്‌ ഉറപ്പാണ്‌!—2 കൊരി. 4:7-9; ഗലാ. 6:9.

17 എന്തുതന്നെ വന്നാലും പോരാട്ടം തുടരുക, പിടിച്ചുനിൽക്കുക, പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്മാറാതിരിക്കുക. യഹോവ “സ്ഥലം പോരാതെരുവോളം നിങ്ങളുടെമേൽ അനുഗ്രഹം” പകരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കുക.—മലാ. 3:10.