വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)  |  2016 മെയ് 

സ്‌നേത്തിന്‍റെ ആത്മാവിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക

സ്‌നേത്തിന്‍റെ ആത്മാവിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക

‘പരസ്‌പരം സമാധാത്തിൽ വർത്തിക്കുവിൻ.’—മർക്കോ. 9:50.

ഗീതം: 39, 77

1, 2. ഉൽപത്തിപ്പുസ്‌തത്തിൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഏതൊക്കെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത്‌ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ബൈബിളിൽ കാണുന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉൽപത്തിപ്പുസ്‌തത്തിന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഏതാനും അധ്യാങ്ങളിൽത്തന്നെ അവയിൽ ചിലത്‌ കാണാം. കയീൻ ഹാബേലിനെ കൊന്നു. (ഉൽപ. 4:3-8) ലാമെക്ക്, തന്നെ അടിച്ച ഒരു യുവാവിനെ കൊന്നു. (ഉൽപ. 4:23) അബ്രഹാമിന്‍റെ ഇടയന്മാരും ലോത്തിന്‍റെ ഇടയന്മാരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. (ഉൽപ. 13:5-7) താൻ സാറയെക്കാൾ ശ്രേഷ്‌ഠയാണെന്ന് ഹാഗാറിനു തോന്നി. സാറയ്‌ക്ക് അബ്രാഹാമിനോട്‌ പിണക്കം തോന്നി. (ഉൽപ. 16:3-6) യിശ്‌മായേൽ മറ്റുള്ളവർക്കും മറ്റുള്ളവർ യിശ്‌മായേലിനും എതിരായിരുന്നു.—ഉൽപ. 16:12.

2 ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌ എന്തിനാണ്‌? കാരണം അപൂർണരായ ഈ മനുഷ്യരുടെ അനുഭങ്ങളിൽനിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനാകും. നമ്മളും അപൂർണരാണ്‌. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത്തിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്ന നല്ല ആളുകളെ അനുകരിക്കാനും ചീത്ത സ്വഭാമുള്ളവരെ അനുകരിക്കാതിരിക്കാനും നമുക്കാകും. (റോമ. 15:4) ഇതിലൂടെ, മറ്റുള്ളരുമായി എങ്ങനെ സമാധാത്തിലായിരിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും.

3. ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പരിചിന്തിക്കും?

3 ഭിന്നതളും അഭിപ്രാവ്യത്യാങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നും അത്‌ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും ഈ ലേഖനത്തിൽ ചർച്ച  ചെയ്യും. പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും യഹോയുമായും മറ്റുള്ളരുമായും നല്ല ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ചില അടിസ്ഥാന ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും.

ദൈവദാസർ ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

4. ലോകമൊട്ടാകെ ഏത്‌ മനോഭാവം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന്‍റെ ഫലം എന്താണ്‌?

4 ആളുകൾക്കിയിലുള്ള ഭിന്നതകൾക്കും അഭിപ്രാവ്യത്യാങ്ങൾക്കും പ്രധാകാക്കാരൻ സാത്താനാണ്‌. കാരണം, തങ്ങൾക്ക് നല്ലതേത്‌ ചീത്തയേത്‌ എന്ന് ദൈവത്തിന്‍റെ സഹായമില്ലാതെ സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അങ്ങനെയാണ്‌ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഉള്ള അവകാവാദം സാത്താൻ ഏദെനിൽവെച്ച് നടത്തി. (ഉൽപ. 3:1-5) എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നത്‌ പകൽപോലെ വ്യക്തമാണ്‌. തങ്ങൾക്ക് നല്ലതേത്‌ ചീത്തയേത്‌ എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്നാണ്‌ മിക്കവരും വിചാരിക്കുന്നത്‌. ഇത്തരക്കാർ അഹങ്കാരിളും സ്വാർഥരും മത്സരിളും മറ്റുള്ളരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയില്ലാത്തരും ആണ്‌. അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കുമോ എന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല. അത്തരം സ്വാർഥനോഭാവം ഭിന്നതകൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നു. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നരാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളരുമായി പല അഭിപ്രാവ്യത്യാങ്ങളുണ്ടാകാനും അങ്ങനെ പല തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനും സാധ്യയുണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.—സദൃ. 29:22.

5. ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നാണ്‌ യേശു ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചത്‌?

5 എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിൽപ്പോലും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നരും ഭിന്നതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നരും ആയിരിക്കമെന്ന് ഗിരിപ്രഭാത്തിലൂടെ യേശു അനുഗാമികളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഉദാഹത്തിന്‌, ദയയുള്ളരായിരിക്കാനും മറ്റുള്ളരുമായി സമാധാത്തിലായിരിക്കാനും ദേഷ്യംപോലെയുള്ള ദുർഗുണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഭിന്നതകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാനും ശത്രുക്കളെ സ്‌നേഹിക്കാനും യേശു അവരെ ഉപദേശിച്ചു.—മത്താ. 5:5, 9, 22, 25, 44.

6, 7. (എ) വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ എത്രയും പെട്ടെന്നു പരിഹരിക്കേണ്ടത്‌ പ്രധാമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? (ബി) ദൈവദാസർ സ്വയം ഏത്‌ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം?

6 പ്രാർഥിക്കുമ്പോഴും പ്രസംപ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും യോഗങ്ങൾക്ക് ഹാജരാകുമ്പോഴും നമ്മൾ യഹോവയെ ആരാധിക്കുയാണ്‌. സഹോങ്ങളുമായി സമാധാത്തിൽ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ യഹോവ നമ്മുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കില്ല. (മർക്കോ. 11:25) യഹോയുടെ സുഹൃത്താമെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർക്കു തെറ്റു പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട്‌ ക്ഷമിക്കണം.—ലൂക്കോസ്‌ 11:4; എഫെസ്യർ 4:32 വായിക്കുക.

7 തന്‍റെ എല്ലാ ആരാധരും ക്ഷമിക്കുന്നരും മറ്റുള്ളരുമായി സമാധാബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നരും ആയിരിക്കമെന്ന് യഹോവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് സ്വയം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം: ‘സഹോങ്ങളോട്‌ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്നു ക്ഷമിക്കാറുണ്ടോ? അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത്‌ ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ?’ ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ സഹായത്തിനായി യഹോയോട്‌ പ്രാർഥിക്കുക. അത്തരം എളിയ പ്രാർഥനകൾ നമ്മുടെ സ്വർഗീപിതാവ്‌ കേൾക്കുയും അതിന്‌ ഉത്തരം നൽകുയും ചെയ്യും.—1 യോഹ. 5:14, 15.

ഒരു പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുയാമോ?

8, 9. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വിഷമിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?

8 നമ്മൾ എല്ലാവരും അപൂർണരാണ്‌. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ പറയുയോ പ്രവർത്തിക്കുയോ ചെയ്‌തേക്കാം. (സഭാ. 7:20; മത്താ. 18:7) അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതിരിക്കും? പിൻവരുന്ന അനുഭത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രധാപ്പെട്ട പാഠം പഠിക്കാം. ഒരു സാമൂഹികൂടിവിൽ ഒരു സഹോദരി രണ്ടു സഹോന്മാരെ അഭിവാദനം ചെയ്‌തു. എന്നാൽ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് സഹോദരി അഭിവാദനം ചെയ്‌ത വിധം ഇഷ്ടമായില്ല. സഹോദരി പോയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ, കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സഹോനോട്‌ സഹോരിയെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ, വളരെ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിട്ടും 40 വർഷമായി ആ സഹോദരി വിശ്വസ്‌തമായി യഹോവയെ സേവിച്ചുരിയാണെന്ന കാര്യം പരാതിപ്പെട്ട സഹോരനെ മറ്റേ  സഹോദരൻ ഓർമിപ്പിച്ചു. സഹോരനെ വിഷമിപ്പിക്കമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയല്ല സഹോദരി അങ്ങനെ ചെയ്‌തതെന്ന് മറ്റേ സഹോരന്‌ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പരാതി പറഞ്ഞ സഹോരന്‌ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിക്കിട്ടി. ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചശേഷം ആദ്യത്തെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു: “സഹോദരൻ പറഞ്ഞതാണ്‌ ശരി.” അദ്ദേഹം അത്‌ വിട്ടുയാൻ തീരുമാനിച്ചു.

9 ഈ അനുഭത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്‌ പഠിക്കാനുള്ളത്‌? ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനോട്‌ പ്രതിരിക്കേണ്ടത്‌ എങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്കാകും. നിങ്ങൾ സ്‌നേമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കും. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 10:12; 1 പത്രോസ്‌ 4:8 വായിക്കുക.) ‘ലംഘനം ക്ഷമിക്കുന്നതിനെ’ സൗന്ദര്യമായിട്ടാണ്‌ യഹോവ വീക്ഷിക്കുന്നത്‌. (സദൃ. 19:11; സഭാ. 7:9) അടുത്ത തവണ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോഴോ ചെയ്യുമ്പോഴോ സ്വയം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക: ‘എനിക്ക് ഇത്‌ വിട്ടുയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഇതെക്കുറിച്ചുതന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ?’

10. (എ) തന്നെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി ആദ്യം എങ്ങനെ പ്രതിരിച്ചു? (ബി) മനസ്സമാധാനം നിലനിറുത്താൻ ബൈബിളിലെ ഏത്‌ ആശയം സഹോരിയെ സഹായിച്ചു?

10 മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മോശമായി പറയുമ്പോൾ അത്‌ കേട്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനോ വിട്ടുയാനോ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. മുൻനിസേവിയായ ഒരു സഹോരിയുടെ കാര്യം നോക്കാം. നമുക്ക് ആ സഹോരിയെ ലൂസി എന്നു വിളിക്കാം. സഭയിലെ ചിലർ ആ സഹോദരി സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന വിധത്തെക്കുറിച്ചും സഹോരിയുടെ ശുശ്രൂയുടെ ഗുണമേന്മയെക്കുറിച്ചും വിമർശിച്ചു. അത്‌ ലൂസിയെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു. സഹോദരി പക്വതയുള്ള ചില സഹോങ്ങളുടെ സഹായം തേടി. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന മോശമായ അഭിപ്രാങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നതിനു പകരം യഹോവ തന്നെക്കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ലൂസിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. മത്തായി 6:1-4 (വായിക്കുക.) വായിച്ചപ്പോൾ സഹോരിക്ക് പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചു. യഹോവയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്‌ ഏറ്റവും പ്രധാമെന്ന് ആ വാക്യങ്ങൾ സഹോരിയെ ഓർമിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ തന്നെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുയാൻ ലൂസി തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ലൂസിയുടെ ശുശ്രൂയെക്കുറിച്ച് മോശമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽപ്പോലും ലൂസി സന്തുഷ്ടയാണ്‌. കാരണം, യഹോവയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തന്നാലാകുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന ബോധ്യം ഇപ്പോൾ ലൂസിക്കുണ്ട്.

ഒരു പ്രശ്‌നം വിട്ടുയാൻ പറ്റാതെന്നാൽ

11, 12. (എ) ‘സഹോരന്‌ നിങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന്’ തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം? (ബി) അബ്രാഹാം തർക്കം പരിഹരിച്ച വിധത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം? (ലേഖനാരംത്തിലെ ചിത്രം കാണുക.)

11 “നാമെല്ലാം പലതിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു.” (യാക്കോ. 3:2) നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കോ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയോ, ഒരു സഹോനെയോ സഹോരിയെയോ വിഷമിപ്പിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം? യേശു പറഞ്ഞത്‌ ഇതാണ്‌: “നീ യാഗപീത്തിങ്കൽ വഴിപാടു കൊണ്ടുരുമ്പോൾ നിന്‍റെ സഹോരന്‌ നിനക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അവിടെവെച്ച് ഓർമ വന്നാൽ നിന്‍റെ വഴിപാട്‌ യാഗപീത്തിനു മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം പോയി നിന്‍റെ സഹോനുമായി രമ്യതയിലാകുക. പിന്നെ വന്ന് നിന്‍റെ വഴിപാട്‌ അർപ്പിക്കുക.” (മത്താ. 5:23, 24) അതായത്‌ സഹോനുമായി സംസാരിക്കുക. സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. തർക്കിച്ച് ജയിക്കാനോ കുറ്റം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാഗത്താണെന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത്‌. പകരം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത്‌ വന്ന തെറ്റ്‌ അംഗീരിക്കുയും സഹോനുമായി സമാധാത്തിലാകുയും വേണം. സഹാരാരുമായി സമാധാത്തിലായിരിക്കുന്നതാണ്‌ ഏറ്റവും പ്രധാനം.

12 അഭിപ്രാവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾപ്പോലും ദൈവദാസർക്ക് സമാധാനം പാലിക്കാനാകുമെന്ന് ബൈബിൾ കാണിക്കുന്നു. ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. അബ്രാഹാമിനും സഹോപുത്രനായ ലോത്തിനും ധാരാളം ആടുമാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവയെ മേയ്‌ക്കാൻ മതിയായ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ ഇടയന്മാർ തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. അബ്രാഹാം സമാധാനം ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ലോത്തിനെ അനുവദിച്ചു. (ഉൽപ. 13:1, 2, 5-9) അനുകരിക്കാൻ പറ്റിയ എത്ര നല്ല മാതൃക! കാണിച്ച ഉദാരയെപ്രതി നികത്താനാകാത്ത എന്തെങ്കിലും  നഷ്ടം അബ്രാഹാമിനുണ്ടായോ? ഇല്ല. ഈ സംഭവത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, നഷ്ടമാതിലും വളരെധികം നൽകിക്കൊണ്ട് അബ്രാഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് യഹോവ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. (ഉൽപ. 13:14-17) എന്താണ്‌ നമുക്കുള്ള പാഠം? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നാൽപ്പോലും സ്‌നേത്തോടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ യഹോവ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിശ്ചയം!  [1]

13. നിർദമായ വാക്കുളോട്‌ ഒരു മേൽവിചാരകൻ എങ്ങനെയാണ്‌ പ്രതിരിച്ചത്‌, ഈ അനുഭത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം?

13 അടുത്തകാലത്തെ ഒരു അനുഭവം നോക്കാം. കൺവെൻഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്‍റിൽ പുതുതായി നിയമിനായ ഒരു മേൽവിചാരകൻ, തന്‍റെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്‍റിൽ സഹായിക്കാമോ എന്ന് ഒരു സഹോനോട്‌ ചോദിച്ചു. എന്നാൽ മുമ്പ് ആ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്‍റിൽ സേവിച്ചിരുന്ന മേൽവിചാനോട്‌ അപ്പോഴും ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരൻ മര്യായില്ലാതെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഫോൺ വെച്ചു. പുതിയ മേൽവിചാകന്‌ വിഷമം ഒന്നും തോന്നിയില്ല; എന്നാൽ അത്‌ പൂർണമായി വിട്ടുയാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ സഹോരനെ വിളിച്ചിട്ട് നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ആഴ്‌ച അവർ രാജ്യഹാളിൽവെച്ച് തമ്മിൽ കണ്ടു. പ്രാർഥിച്ചശേഷം, അവർ ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു. മുൻമേൽവിചാനോട്‌ ദേഷ്യം തോന്നാനുണ്ടായ കാരണം ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുതിയ മേൽവിചാരകൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം ദയയോടെ കേട്ടതിനുശേഷം സഹായമായ തിരുവെഴുത്തുകൾ അദ്ദേഹവുമായി ചർച്ച ചെയ്‌തു. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ സമാധാത്തിലാകുയും കൺവെൻനിൽ ഒരുമിച്ച് സേവിക്കുയും ചെയ്‌തു. പുതിയ മേൽവിചാരകൻ തന്നോട്‌ ദയയോടെയും സൗമ്യയോടെയും സംസാരിച്ചതിൽ ആ സഹോരന്‌ വളരെ വിലമതിപ്പു തോന്നി.

മൂപ്പന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തമോ?

14, 15. (എ) മത്തായി 18:15-17-ലെ ഉപദേശം പ്രാവർത്തിമാക്കേണ്ടത്‌ എപ്പോൾ? (ബി) യേശു നിർദേശിച്ച മൂന്നു പടികൾ ഏതെല്ലാമാണ്‌, അവ പ്രാവർത്തിമാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം?

14 രണ്ടു ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ തമ്മിലുള്ള മിക്ക പ്രശ്‌നങ്ങളും അവർക്കുതന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്നതും  അവർതന്നെ പരിഹരിക്കേണ്ടതും ആണ്‌. എന്നിരുന്നാലും എപ്പോഴും ഇത്‌ സാധിച്ചെന്നുരില്ല. മത്തായി 18:15-17 (വായിക്കുക.) പറയുന്നനുരിച്ച് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളരുടെ സഹായം വേണ്ടിന്നേക്കാം. അവിടെ, യേശു “പാപം” എന്നു പറഞ്ഞത്‌ ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ തമ്മിലുള്ള നിസ്സാമായ അഭിപ്രാവ്യത്യാങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. നമുക്ക് അത്‌ എങ്ങനെ അറിയാം? സഹോനോടും സാക്ഷിളോടും ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട മറ്റു സഹോങ്ങളോടും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും പാപം ചെയ്‌ത വ്യക്തി മാനസാന്തപ്പെടാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ “വിജാതീനെയും ചുങ്കക്കാനെയുംപോലെ” കാണാനാണ്‌ യേശു പറഞ്ഞത്‌. യേശു പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ അർഥമാക്കുന്നത്‌ അദ്ദേഹത്തെ സഭയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കണം എന്നാണ്‌. ദൂഷണവും വഞ്ചനയും പോലുള്ള ‘പാപങ്ങൾ’ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വ്യഭിചാരം, സ്വവർഗരതി, വിശ്വാത്യാഗം, വിഗ്രഹാരാധന അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പന്മാർതന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ചില കടുത്ത പാപങ്ങൾ ഒന്നും ഇതിൽപ്പെടുന്നില്ല.

സഹോരനെ നേടാൻ പല തവണ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കേണ്ടിന്നേക്കാം (15-‍ാ‍ം ഖണ്ഡിക കാണുക)

15 യേശു ഈ ഉപദേശം നൽകിതിന്‍റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്‌? സഹോരനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്ന് കാണിക്കാനാണ്‌. (മത്താ. 18:12-14) ഈ ഉപദേശം നമുക്ക് എങ്ങനെ പിൻപറ്റാം? (1) മറ്റുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ സഹോനുമായി സമാധാത്തിലാകാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിന്‌ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി പല തവണ സംസാരിക്കേണ്ടിന്നേക്കാം. എന്നിട്ടും സമാധാത്തിലാകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം? (2) ഈ പ്രശ്‌നത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നരോ തെറ്റായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ കഴിവുള്ളരോ ആയ ആരെയെങ്കിലുംകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ സഹോനോട്‌ സംസാരിക്കുക. പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചാൽ “നീ നിന്‍റെ സഹോരനെ നേടി.” എന്നാൽ ആ സഹോനോട്‌ പലവട്ടം സംസാരിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹവുമായി സമാധാത്തിലാകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ (3) പ്രശ്‌നം മൂപ്പന്മാരെ അറിയിക്കുക.

16. യേശുവിന്‍റെ ഉപദേശം പിൻപറ്റുന്നത്‌ പ്രായോഗിവും സ്‌നേപൂർവവും ആണെന്ന് എന്ത് തെളിയിക്കുന്നു?

16 ഒട്ടുമിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും മത്തായി 18:15-17-ൽ കാണുന്ന മൂന്നു പടികളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിരില്ല. ഇത്‌ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്‌. കാരണം, മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും പാപം ചെയ്‌ത വ്യക്തി തെറ്റു തിരിച്ചറിയുയും അതുമൂലം ഉണ്ടായ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുയും ചെയ്യും. അപ്പോൾപ്പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കേണ്ടിരില്ല. സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്‌നമുള്ളയാൾ അദ്ദേഹത്തോട്‌ ക്ഷമിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്‍റെ ഉപദേത്തിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്‌, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടായാൽ ഉടൻതന്നെ മൂപ്പന്മാരുടെ അടുത്ത്‌ പോകാൻ തിടുക്കംകൂട്ടരുത്‌. പകരം, ആദ്യത്തെ രണ്ടു പടികൾ പിൻപറ്റണം. തെറ്റായ എന്തെങ്കിലും നടന്നെന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മൂപ്പന്മാരെ അറിയിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

17. മറ്റുള്ളരുമായി സമാധാത്തിലായിരിക്കാൻ കഠിനശ്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും?

17 അപൂർണരായിരിക്കുന്നിത്തോളം കാലം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. ശിഷ്യനായ യാക്കോബ്‌ ഇങ്ങനെ എഴുതി: “വാക്കിൽ തെറ്റാത്തനായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തന്‍റെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ കടിഞ്ഞാണിട്ടു നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രാപ്‌തനായ പൂർണനുഷ്യൻ ആകുന്നു.” (യാക്കോ. 3:2) ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്‌ നമ്മൾ ‘സമാധാനം അന്വേഷിച്ചു പിന്തുരാൻ’ കഠിനശ്രമം ചെയ്യണം. (സങ്കീ. 34:14) മറ്റുള്ളരുമായി സമാധാത്തിലായിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സഹോങ്ങളുമായി നമുക്ക് നല്ല സൗഹൃമുണ്ടാകും. ഇത്‌ നമ്മളെ ഐക്യമുള്ളരാക്കി നിറുത്തും. (സങ്കീ. 133:1-3) ഏറ്റവും പ്രധാമായി ‘സമാധാനം നൽകുന്ന ദൈവമായ’ യഹോയുമായി നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടാകും. (റോമ. 15:33) സ്‌നേത്തിന്‍റെ ആത്മാവിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അനുഗ്രങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കും.

^ [1] (ഖണ്ഡിക 12) സമാധാത്തോടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചരിൽ ചിലരാണ്‌: ഏശാവുമായുള്ള പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ച യാക്കോബ്‌, (ഉൽപ. 27:41-45; 33:1-11) കൂടപ്പിപ്പുളുമായുള്ള പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ച യോസേഫ്‌, (ഉൽപ. 45:1-15) എഫ്രയീമ്യരുമായുള്ള പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ച ഗിദെയോൻ തുടങ്ങിയവർ. (ന്യായാ. 8:1-3) ഇതുപോലുള്ള മറ്റു ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനായേക്കും.