വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓണ്‍ലൈന്‍ ബൈബിള്‍ | വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം

ഹബക്കൂക്ക് 1:1-17

ഉള്ളടക്കം

 • പ്രവാചകൻ സഹായത്തിനായി നിലവിളിക്കുന്നു (1-4)

  • “യഹോവേ, എത്ര കാലം” (2)

  • “എന്തിനാണ്‌ അങ്ങ് അടിച്ചമർത്തൽ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കുന്നത്‌?” (3)

 • ന്യായവിധി നടപ്പാക്കാൻ ദൈവം കൽദയരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു (5-11)

 • പ്രവാചകൻ യഹോയോട്‌ അപേക്ഷിക്കുന്നു (12-17)

  • ‘എന്‍റെ ദൈവമേ, അങ്ങയ്‌ക്കു മരണമില്ല’ (12)

  • ‘ദോഷത്തെ നോക്കാൻ അങ്ങയ്‌ക്കാകില്ല, അത്ര വിശുദ്ധനാണ്‌ അങ്ങ്’ (13)

1  ഒരു ദിവ്യദർശനത്തിൽ ഹബക്കൂക്ക്* പ്രവാചകൻ കേട്ട പ്രഖ്യാപനം:   യഹോവേ, എത്ര കാലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സഹായത്തിനായി നിലവിളിക്കും, അങ്ങ് എന്താണു കേൾക്കാത്തത്‌?+ അക്രമത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി ഞാൻ എത്ര കാലം അങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, അങ്ങ് എന്താണ്‌ ഇടപെടാത്തത്‌?*+   ഞാൻ ദുഷ്‌ചെയ്‌തികൾ കാണാൻ അങ്ങ് എന്തിനാണ്‌ ഇടയാക്കുന്നത്‌? എന്തിനാണ്‌ അങ്ങ് അടിച്ചമർത്തൽ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കുന്നത്‌? അക്രമവും നാശവും എനിക്കു കാണേണ്ടിവരുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌? കലഹങ്ങളുടെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും നടുവിലാണല്ലോ എന്‍റെ ജീവിതം!   നിയമം ദുർബലമായിരിക്കുന്നു, നീതി നടപ്പാകുന്നതേ ഇല്ല. ദുഷ്ടൻ നീതിമാനെ വളയുന്നു. ന്യായത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു.+   “ജനതകളെ ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കൂ! അത്ഭുതസ്‌തബ്ധരായി അന്ധാളിച്ച് നിൽക്കൂ! നിങ്ങളുടെ കാലത്ത്‌ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കും, നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അതു വിശ്വസിക്കില്ല.+   ഞാൻ ഇതാ, ക്രൂരരും നിഷ്‌ഠുരരും ആയ കൽദയരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു.+ അവരുടേതല്ലാത്ത താമസസ്ഥലങ്ങൾ കൈവശമാക്കാനായി ആ ജനത വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുന്നു.+   അവർ ഭയങ്കരന്മാരും കണ്ടാൽ പേടി തോന്നുന്നവരും ആണ്‌. തോന്നുന്നതുപോലെ അവർ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നു.+   അവരുടെ കുതിരകൾ പുള്ളിപ്പുലികളെക്കാൾ വേഗമുള്ളവ, രാത്രിയിലെ ചെന്നായ്‌ക്കളെക്കാൾ ക്രൗര്യമുള്ളവ.+ അവരുടെ പടക്കുതിരകൾ കുതിച്ചുപായുന്നു. അവരുടെ കുതിരകൾ ദൂരെനിന്ന് വരുന്നു. ഇരയെ റാഞ്ചാൻ വരുന്ന കഴുകനെപ്പോലെ അവർ പറന്നിറങ്ങുന്നു.+   അവരെല്ലാം അക്രമത്തിനായി കച്ചകെട്ടി വരുന്നു.+ ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റുപോലെ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു.+ അവർ ബന്ദികളെ മണൽപോലെ കോരിയെടുക്കുന്നു. 10  അവർ രാജാക്കന്മാരെ പുച്ഛിക്കുന്നു, അധികാരികളെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നു.+ കോട്ടമതിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി അവർ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുന്നു,+ മൺതിട്ടയുണ്ടാക്കി അവ കീഴടക്കുന്നു. 11  പിന്നെ അവർ കാറ്റുപോലെ വീശിയടിച്ച് കടന്നുപോകുന്നു. എങ്കിലും അവർ കുറ്റക്കാരാകും.+ കാരണം അവർ അവരുടെ ശക്തിയുടെ ബഹുമതി അവരുടെ ദൈവത്തിനു കൊടുക്കുന്നു.”*+ 12  യഹോവേ, അങ്ങ് അനാദിമുതലേ ഉള്ളവനല്ലേ?+ എന്‍റെ ദൈവമേ, എന്‍റെ പരിശുദ്ധനേ, അങ്ങയ്‌ക്കു മരണമില്ല.*+ യഹോവേ, ന്യായവിധി നടപ്പാക്കാനായി അങ്ങ് അവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ, എന്‍റെ പാറയേ,+ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനായി* അങ്ങ് അവരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.+ 13  ദോഷത്തെ നോക്കാൻ അങ്ങയ്‌ക്കാകില്ല, അത്ര വിശുദ്ധമാണ്‌ അങ്ങയുടെ കണ്ണുകൾ. ദുഷ്ടത അങ്ങയ്‌ക്ക് അസഹ്യമാണല്ലോ.+ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ അങ്ങ് വഞ്ചന കാട്ടുന്നവരെ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കുന്നത്‌,+ തന്നെക്കാൾ നീതിമാനായ ഒരാളെ ദുഷ്ടൻ അടിച്ചമർത്തുമ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുന്നത്‌?+ 14  മനുഷ്യനെ അങ്ങ് എന്തിനാണു കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെയും അധിപതിയില്ലാത്ത ഇഴജന്തുക്കളെപ്പോലെയും ആക്കുന്നത്‌? 15  ഇവയെ എല്ലാം അവൻ* ചൂണ്ടകൊണ്ട് കൊളുത്തിയെടുക്കുന്നു. അവന്‍റെ കോരുവലയിൽ അവൻ അവരെ പിടിക്കുന്നു, തന്‍റെ മീൻവലയിൽ അവരെ ശേഖരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്‌ അവന്‌ ഇത്രയധികം സന്തോഷം.+ 16  അവയാൽ അവനു സമൃദ്ധമായ ആഹാരവും വിശിഷ്ടമായ ഭക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ തന്‍റെ കോരുവലയ്‌ക്കു ബലി അർപ്പിക്കുന്നു, മീൻവലയ്‌ക്കു ബലികഴിക്കുന്നു. 17  അവൻ എന്നും അവന്‍റെ കോരുവല കുടഞ്ഞിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമോ?* ഒരു അനുകമ്പയുമില്ലാതെ അവൻ ജനതകളെ എന്നും കൊന്നൊടുക്കുമോ?+

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

“ഊഷ്‌മമായ ആശ്ലേഷം” എന്നായിരിക്കാം അർഥം.
അഥവാ “രക്ഷിക്കാത്തത്‌?”
മറ്റൊരു സാധ്യത “അവരുടെ ശക്തിയാണ്‌ അവരുടെ ദൈവം.”
മറ്റൊരു സാധ്യത “ഞങ്ങൾ മരിക്കില്ല.”
അഥവാ “ശാസിക്കാനായി.”
അതായത്‌, ശത്രുക്കളായ കൽദയർ.
മറ്റൊരു സാധ്യത “എപ്പോഴും തന്‍റെ വാൾ ഊരിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ?”