പുറപ്പാട്‌ 26:1-37

26  “പിരി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കിയ മേന്മ​യേ​റിയ ലിനൻ, നീലനൂൽ, പർപ്പിൾ നിറത്തി​ലുള്ള കമ്പിളി​നൂൽ, കടുഞ്ചു​വ​പ്പു​നൂൽ എന്നിവകൊ​ണ്ടുള്ള പത്തു കൂടാ​ര​ത്തു​ണി ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ വിശുദ്ധകൂടാരം+ ഉണ്ടാക്കണം. ആ തുണി​ക​ളിൽ കെരൂബുകളുടെ+ രൂപങ്ങൾ നൂലു​കൊ​ണ്ട്‌ ചിത്രപ്പണിയായി+ ഉണ്ടാക്കണം.  ഓരോ കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​ക്കും 28 മുഴം* നീളവും 4 മുഴം വീതി​യും ഉണ്ടായി​രി​ക്കണം. എല്ലാ കൂടാരത്തുണികൾക്കും+ ഒരേ വലുപ്പ​മാ​യി​രി​ക്കണം.  അഞ്ചു കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​കൾ ഒറ്റ നിരയാ​യി വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്നോടൊ​ന്നു യോജി​പ്പി​ക്കണം. മറ്റേ അഞ്ചു കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​ക​ളും ഒറ്റ നിരയാ​യി യോജി​പ്പി​ക്കണം.  നിരയുടെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​യു​ടെ വിളു​മ്പിൽ നീലനൂ​ലുകൊണ്ട്‌ കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കണം. മറ്റേ നിരയു​ടെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​യു​ടെ വിളു​മ്പിൽ നിരകൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ​തന്നെ ചെയ്യണം.  ആ കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​യിൽ 50 കണ്ണി ഉണ്ടാക്കണം. മറ്റേ കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​യു​ടെ അറ്റത്തും 50 കണ്ണി വേണം. നിരകൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത്‌ കണ്ണികൾ നേർക്കു​നേർ വരുന്ന രീതി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കണം അവ ഉണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ടത്‌.  സ്വർണംകൊണ്ട്‌ 50 കൊളു​ത്ത്‌ ഉണ്ടാക്കി, അവകൊ​ണ്ട്‌ കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​കൾ തമ്മിൽ യോജി​പ്പി​ക്കണം. അങ്ങനെ, അത്‌ ഒരൊറ്റ വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​മാ​യി​ത്തീ​രും.+  “വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​ത്തി​നു മീതെ ആവരണ​മാ​യി ഇടാൻ കോലാട്ടുരോമംകൊണ്ടുള്ള+ തുണി​ക​ളും വേണം. മൊത്തം 11 കൂടാ​ര​ത്തു​ണി ഉണ്ടാക്കണം.+  ഓരോ കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​ക്കും 30 മുഴം നീളവും 4 മുഴം വീതി​യും ഉണ്ടായി​രി​ക്കണം. 11 കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​ക്കും ഒരേ വലുപ്പ​മാ​യി​രി​ക്കണം.  കൂടാരത്തുണികളിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഒന്നോടൊ​ന്നു യോജി​പ്പി​ക്കണം. മറ്റേ ആറു കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​യും ഒന്നോടൊ​ന്നു യോജി​പ്പി​ക്കണം. കൂടാ​ര​ത്തി​ന്റെ മുൻഭാ​ഗ​ത്തുള്ള ആറാമത്തെ തുണി മടക്കി​യി​ടണം. 10  നിരയുടെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഒരു കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​യു​ടെ വിളു​മ്പിൽ 50 കണ്ണി ഉണ്ടാക്കണം. മറ്റേ നിരയിൽ, നിരകൾ തമ്മിൽ ചേരു​ന്നി​ടത്തെ കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​യു​ടെ വിളു​മ്പി​ലും 50 കണ്ണി ഉണ്ടാക്കണം. 11  ചെമ്പുകൊളുത്ത്‌ 50 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കി അവ കണ്ണിക​ളിൽ കൊളു​ത്തി ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത്‌ ഒരൊറ്റ ആവരണ​മാ​ക്കണം. 12  കൂടാരത്തുണികളുടെ മിച്ചമുള്ള ഭാഗം തൂങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കും. കൂടാ​ര​ത്തു​ണി​യു​ടെ മിച്ചമുള്ള പകുതി വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​ത്തി​നു പിൻഭാ​ഗത്ത്‌ തൂങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കും. 13  കൂടാരത്തുണികളുടെ നീളത്തിൽ മിച്ചമുള്ള ഭാഗം വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​ത്തി​ന്റെ രണ്ടു വശവും മറച്ച്‌ അതിന്റെ രണ്ടു വശത്തും ഓരോ മുഴം വീതം തൂങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കും. 14  “ആ ആവരണ​ത്തി​നു മീതെ ഇടാൻ ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ടി​ന്റെ തോലുകൊ​ണ്ടുള്ള, ചുവപ്പു​ചാ​യം പിടി​പ്പിച്ച ഒരു ആവരണ​വും അതിനു മീതെ ഇടാൻ കടൽനാ​യ്‌ത്തോ​ലു​കൾകൊ​ണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ആവരണ​വും ഉണ്ടാക്കണം.+ 15  “വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​ത്തി​നു കരു​വേ​ല​ത്ത​ടികൊണ്ട്‌, ലംബമാ​യി നിൽക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ+ ഉണ്ടാക്കണം.+ 16  ഓരോ ചട്ടവും പത്തു മുഴം ഉയരവും ഒന്നര മുഴം വീതി​യും ഉള്ളതാ​യി​രി​ക്കണം. 17  ഓരോ ചട്ടത്തി​നും പരസ്‌പരം ബന്ധിച്ചി​രി​ക്കുന്ന രണ്ടു കുടുമ* വീതമു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കണം. ഈ രീതി​യി​ലാ​ണു വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​ത്തി​ന്റെ ചട്ടങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഉണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ടത്‌. 18  വിശുദ്ധകൂടാരത്തിന്റെ തെക്കു​വ​ശ​ത്തി​നുവേണ്ടി 20 ചട്ടം വേണം. 19  “ആ 20 ചട്ടം ഉറപ്പി​ക്കാൻ അവയ്‌ക്കു കീഴെ 40 വെള്ളിച്ചുവട്‌+ ഉണ്ടാക്കണം: ഒരു ചട്ടത്തിന്റെ കീഴെ അതിന്റെ രണ്ടു കുടു​മ​യ്‌ക്കുവേണ്ടി രണ്ടു ചുവട്‌. അതു​പോ​ലെ, തുടർന്നു​വ​രുന്ന ഓരോ ചട്ടത്തിന്റെ​യും കീഴെ അതിന്റെ രണ്ടു കുടു​മ​യ്‌ക്കു രണ്ടു ചുവടു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കണം.+ 20  വിശുദ്ധകൂടാരത്തിന്റെ മറുവ​ശ​ത്തി​നുവേണ്ടി, അതായത്‌ വടക്കു​വ​ശ​ത്തി​നുവേണ്ടി, 20 ചട്ടവും 21  അവയ്‌ക്ക്‌ 40 വെള്ളി​ച്ചു​വ​ടും വേണം. ഒരു ചട്ടത്തിന്റെ കീഴെ രണ്ടു ചുവട്‌. അതു​പോ​ലെ, തുടർന്നു​വ​രുന്ന ഓരോ ചട്ടത്തിന്റെ​യും കീഴെ ഈരണ്ടു ചുവടു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കണം. 22  വിശുദ്ധകൂടാരത്തിന്റെ പിൻവ​ശ​ത്തി​നുവേണ്ടി, അതായത്‌ പടിഞ്ഞാ​റു​വ​ശ​ത്തി​നുവേണ്ടി, ആറു ചട്ടം വേണം.+ 23  വിശുദ്ധകൂടാരത്തിന്റെ പിൻവ​ശത്തെ രണ്ടു മൂലയ്‌ക്കും ഓരോ മൂലക്കാ​ലാ​യി നിൽക്കാൻ രണ്ടു ചട്ടം ഉണ്ടാക്കണം. 24  ആ ചട്ടങ്ങളു​ടെ വശങ്ങൾ താഴെ അകന്നും മുകളിൽ, അതായത്‌ ആദ്യത്തെ വളയത്തി​ന്‌ അടുത്ത്‌, യോജി​ച്ചും ഇരിക്കണം. രണ്ടു കാലിന്റെ​യും കാര്യ​ത്തിൽ ഇങ്ങനെ​തന്നെ ചെയ്യണം. അവ രണ്ടും മൂലക്കാ​ലു​ക​ളാ​യി നിൽക്കും. 25  അങ്ങനെ എട്ടു ചട്ടവും അവയ്‌ക്ക്‌ 16 വെള്ളി​ച്ചു​വ​ടും ഉണ്ടായി​രി​ക്കും. ഒരു ചട്ടത്തിന്റെ കീഴെ രണ്ടു ചുവട്‌. അതു​പോ​ലെ, തുടർന്നു​വ​രുന്ന ഓരോ ചട്ടത്തിന്റെ​യും കീഴെ ഈരണ്ടു ചുവടു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. 26  “കരു​വേ​ല​ത്ത​ടികൊണ്ട്‌ കഴകൾ ഉണ്ടാക്കണം. വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഒരു വശത്തുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക്‌ അഞ്ചു കഴയും+ 27  വിശുദ്ധകൂടാരത്തിന്റെ മറുവ​ശ​ത്തുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക്‌ അഞ്ചു കഴയും വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​ത്തി​ന്റെ പിൻവ​ശ​ത്തുള്ള, അതായത്‌ പടിഞ്ഞാ​റു​വ​ശ​ത്തുള്ള, ചട്ടങ്ങൾക്ക്‌ അഞ്ചു കഴയും ഉണ്ടാക്കണം. 28  ചട്ടങ്ങളുടെ നടുഭാ​ഗ​ത്തു​കൂ​ടി പോകുന്ന കഴ ഒരറ്റം​മു​തൽ മറ്റേ അറ്റംവരെ എത്തുന്ന​താ​യി​രി​ക്കണം. 29  “ചട്ടങ്ങൾ സ്വർണം​കൊ​ണ്ട്‌ പൊതിയുകയും+ കഴകൾ പിടി​പ്പി​ക്കാ​നുള്ള അവയിലെ വളയങ്ങൾ സ്വർണം​കൊ​ണ്ട്‌ ഉണ്ടാക്കു​ക​യും വേണം. കഴകളും സ്വർണം​കൊ​ണ്ട്‌ പൊതി​യണം. 30  പർവതത്തിൽവെച്ച്‌ നിനക്കു കാണി​ച്ചു​തന്ന മാതൃ​ക​യ​നു​സ​രി​ച്ചു​തന്നെ വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​രം ഉണ്ടാക്കണം.+ 31  “പിരി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കിയ മേന്മ​യേ​റിയ ലിനൻ, നീലനൂൽ, പർപ്പിൾ നിറത്തി​ലുള്ള കമ്പിളി​നൂൽ, കടുഞ്ചു​വ​പ്പു​നൂൽ എന്നിവ​കൊ​ണ്ട്‌ ഒരു തിരശ്ശീല+ ഉണ്ടാക്കണം. കെരൂ​ബു​ക​ളു​ടെ രൂപങ്ങൾ നൂലുകൊ​ണ്ടുള്ള ചിത്ര​പ്പ​ണി​യാ​യി അതിലു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കണം. 32  സ്വർണംകൊണ്ട്‌ പൊതിഞ്ഞ നാലു കരു​വേ​ല​ത്തൂ​ണിൽ അതു തൂക്കി​യി​ടണം. അവയുടെ കൊളു​ത്തു​കൾ സ്വർണംകൊ​ണ്ടു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കണം. വെള്ളികൊ​ണ്ടുള്ള നാലു ചുവടിന്മേ​ലാ​ണു തൂണുകൾ നിൽക്കേ​ണ്ടത്‌. 33  കൊളുത്തുകൾക്കു കീഴെ തിരശ്ശീല തൂക്കി​യശേഷം സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകം+ കൊണ്ടു​വന്ന്‌ തിരശ്ശീ​ല​യ്‌ക്ക്‌ അകത്ത്‌ വെക്കണം. ഈ തിരശ്ശീല വിശുദ്ധത്തെയും+ അതിവി​ശു​ദ്ധത്തെ​യും തമ്മിൽ വേർതി​രി​ക്കും.+ 34  അതിന്റെ മൂടി അതിവി​ശു​ദ്ധ​ത്തി​ലെ സാക്ഷ്യപ്പെ​ട്ട​ക​ത്തി​നു മീതെ വെക്കണം. 35  “തിരശ്ശീ​ല​യ്‌ക്കു വെളി​യി​ലാ​യി മേശയും മേശയു​ടെ എതിർവ​ശത്ത്‌ വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​ത്തിൽ, തെക്കു​വ​ശത്ത്‌ തണ്ടുവിളക്കും+ വെക്കണം. മേശ വടക്കു​വ​ശ​ത്താ​യി​രി​ക്കണം. 36  കൂടാരത്തിന്റെ പ്രവേ​ശ​ന​ക​വാ​ട​ത്തി​നുവേണ്ടി നീലനൂൽ, പർപ്പിൾ നിറത്തി​ലുള്ള കമ്പിളി​നൂൽ, കടുഞ്ചു​വ​പ്പു​നൂൽ, പിരി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കിയ മേന്മ​യേ​റിയ ലിനൻ എന്നിവ ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ ഒരു യവനിക* നെയ്‌തു​ണ്ടാ​ക്കണം.+ 37  യവനികയ്‌ക്കുവേണ്ടി കരു​വേ​ലംകൊണ്ട്‌ അഞ്ചു തൂൺ ഉണ്ടാക്കി അവ സ്വർണം​കൊ​ണ്ട്‌ പൊതി​യണം. അവയുടെ കൊളു​ത്തു​കൾ സ്വർണംകൊ​ണ്ടു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കണം. തൂണു​കൾക്കു ചെമ്പുകൊ​ണ്ടുള്ള അഞ്ചു ചുവടും വാർത്തു​ണ്ടാ​ക്കണം.

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

ഒരു മുഴം = 44.5 സെ.മീ. (17.5 ഇഞ്ച്‌). അനു. ബി14 കാണുക.
അഥവാ “ലംബമായ രണ്ടു കാൽ.”
അഥവാ “തിരശ്ശീല.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം