നെഹമ്യ 7:1-73

7  മതിൽ പുതുക്കിപ്പണിതുകഴിഞ്ഞ+ ഉടനെ ഞാൻ കതകുകൾ പിടി​പ്പി​ച്ചു.+ പിന്നെ, ഗായകരെയും+ ലേവ്യരെയും+ കവാട​ത്തിൽ കാവൽക്കാരെയും+ നിയമി​ച്ചു.  ഞാൻ എന്റെ സഹോ​ദ​ര​നായ ഹനാനിക്ക്‌+ യരുശലേ​മി​ന്റെ ചുമതല കൊടു​ത്തു. ഹനാനിയോടൊ​പ്പം കോട്ടയുടെ+ അധിപ​നായ ഹനന്യയെ​യും നിയമി​ച്ചു; കാരണം, അയാൾ വളരെ ആശ്രയയോ​ഗ്യ​നും മറ്റു പലരെ​ക്കാ​ളും ദൈവഭയമുള്ളവനും+ ആയിരു​ന്നു.  ഞാൻ അവരോ​ടു പറഞ്ഞു: “വെയിൽ ഉറയ്‌ക്കു​ന്ന​തു​വരെ യരുശലേം​ക​വാ​ടങ്ങൾ തുറക്ക​രുത്‌. കാവലു​ള്ളപ്പോൾത്തന്നെ കതകുകൾ അടച്ച്‌ കുറ്റി ഇടണം. യരുശലേ​മിൽ താമസി​ക്കു​ന്ന​വരെ കാവൽക്കാ​രാ​യി നിയമി​ക്കുക; അവരിൽ ചിലരെ കാവൽസ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മറ്റുള്ള​വരെ സ്വന്തം വീടിനു മുന്നി​ലും നിയമി​ക്കണം.”  നഗരം വലുതും വിശാ​ല​വും ആയിരു​ന്നു. പക്ഷേ, നഗരത്തി​ന്‌ ഉള്ളിൽ ആളുകൾ വളരെ കുറവാ​യി​രു​ന്നു;+ വീടു​ക​ളാ​കട്ടെ പുനർനിർമി​ച്ചി​രു​ന്നു​മില്ല.  അങ്ങനെയിരിക്കെ, പ്രധാ​നി​കളെ​യും ഉപഭര​ണാ​ധി​കാ​രി​കളെ​യും ജനത്തെ​യും വിളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി അവരുടെ പേരുകൾ വംശാ​വ​ലി​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ രേഖപ്പെടുത്താൻ+ ദൈവം എന്റെ ഹൃദയ​ത്തിൽ തോന്നി​ച്ചു. ആദ്യം വന്നവരു​ടെ പേരുകൾ വംശാ​വ​ലിക്ര​മ​ത്തിൽ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടുള്ള പുസ്‌തകം ഞാൻ കണ്ടെത്തി. അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി​യി​രു​ന്നു:  ബാബിലോൺരാജാവായ നെബൂഖദ്‌നേസർ+ ബന്ദിക​ളാ​യി കൊണ്ടുപോയവരിൽ+ യരുശലേ​മിലേ​ക്കും യഹൂദ​യിലേ​ക്കും മടങ്ങിവന്ന സംസ്ഥാ​ന​വാ​സി​കൾ ഇവരാണ്‌. അവിടെ അടിമ​ത്ത​ത്തിൽ കഴിയു​ക​യാ​യി​രുന്ന ഇവർ സ്വന്തം നഗരങ്ങളിലേക്കു+  സെരുബ്ബാബേൽ,+ യേശുവ,+ നെഹമ്യ, അസര്യ, രയമ്യ, നഹമാനി, മൊർദെ​ഖാ​യി, ബിൽശാൻ, മിസ്‌പേ​രെത്ത്‌, ബിഗ്വാ​യി, നെഹൂം, ബാനെ എന്നിവരോടൊ​പ്പം മടങ്ങി​യെത്തി. ഇസ്രായേ​ല്യ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ സംഖ്യ:+  പരോശിന്റെ വംശജർ 2,172;  ശെഫത്യയുടെ വംശജർ 372; 10  ആരഹിന്റെ+ വംശജർ 652; 11  പഹത്‌-മോവാബിന്റെ+ വംശത്തി​ലുള്ള യേശു​വ​യുടെ​യും യോവാബിന്റെയും+ വംശജർ 2,818; 12  ഏലാമിന്റെ+ വംശജർ 1,254; 13  സത്ഥുവിന്റെ വംശജർ 845; 14  സക്കായിയുടെ വംശജർ 760; 15  ബിന്നൂവിയുടെ വംശജർ 648; 16  ബേബായിയുടെ വംശജർ 628; 17  അസ്‌ഗാദിന്റെ വംശജർ 2,322; 18  അദോനിക്കാമിന്റെ വംശജർ 667; 19  ബിഗ്വായിയുടെ വംശജർ 2,067; 20  ആദീന്റെ വംശജർ 655; 21  ഹിസ്‌കിയഗൃഹത്തിലെ ആതേരി​ന്റെ വംശജർ 98; 22  ഹാശൂമിന്റെ വംശജർ 328; 23  ബസായിയുടെ വംശജർ 324; 24  ഹാരീഫിന്റെ വംശജർ 112; 25  ഗിബെയോന്റെ+ വംശജർ 95; 26  ബേത്ത്‌ലെഹെമിലെയും നെതോ​ഫ​യിലെ​യും പുരു​ഷ​ന്മാർ 188; 27  അനാഥോത്തിലെ+ പുരു​ഷ​ന്മാർ 128; 28  ബേത്ത്‌-അസ്‌മാവെ​ത്തി​ലെ പുരു​ഷ​ന്മാർ 42; 29  കിര്യത്ത്‌-യയാരീം,+ കെഫീര, ബേരോത്ത്‌+ എന്നിവി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പുരു​ഷ​ന്മാർ 743; 30  രാമയിലെയും ഗേബയിലെയും+ പുരു​ഷ​ന്മാർ 621; 31  മിക്‌മാസിലെ+ പുരു​ഷ​ന്മാർ 122; 32  ബഥേലിലെയും+ ഹായിയിലെയും+ പുരു​ഷ​ന്മാർ 123; 33  മറ്റേ നെബോ​യി​ലെ പുരു​ഷ​ന്മാർ 52; 34  മറ്റേ ഏലാമി​ന്റെ വംശജർ 1,254; 35  ഹാരീമിന്റെ വംശജർ 320; 36  യരീഹൊയിൽനിന്നുള്ളവർ 345; 37  ലോദ്‌, ഹാദീദ്‌, ഓനൊ+ എന്നിവി​ട​ങ്ങ​ളിൽനി​ന്നു​ള്ളവർ 721; 38  സെനായയിൽനിന്നുള്ളവർ 3,930. 39  പുരോഹിതന്മാർ:+ യേശു​വ​ഗൃ​ഹ​ത്തി​ലെ യദയയു​ടെ വംശജർ 973; 40  ഇമ്മേരിന്റെ വംശജർ 1,052; 41  പശ്‌ഹൂരിന്റെ+ വംശജർ 1,247; 42  ഹാരീമിന്റെ+ വംശജർ 1,017. 43  ലേവ്യർ:+ ഹോ​ദെ​വ​യു​ടെ വംശജ​രിൽ കദ്‌മിയേൽഗൃഹത്തിലെ+ യേശു​വ​യു​ടെ വംശജർ 74. 44  ഗായകർ:+ ആസാഫിന്റെ+ വംശജർ 148; 45  കവാടത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ:+ ശല്ലൂം, ആതേർ, തൽമോൻ, അക്കൂബ്‌,+ ഹതീത, ശോബാ​യി എന്നിവ​രു​ടെ വംശജർ ആകെ 138. 46  ദേവാലയസേവകർ:*+ സീഹയു​ടെ വംശജർ, ഹസൂഫ​യു​ടെ വംശജർ, തബ്ബാ​യോ​ത്തി​ന്റെ വംശജർ, 47  കേരോസിന്റെ വംശജർ, സീയയു​ടെ വംശജർ, പാദോ​ന്റെ വംശജർ, 48  ലബാനയുടെ വംശജർ, ഹഗാബ​യു​ടെ വംശജർ, ശൽമാ​യി​യു​ടെ വംശജർ, 49  ഹാനാന്റെ വംശജർ, ഗിദ്ദേ​ലി​ന്റെ വംശജർ, ഗാഹരി​ന്റെ വംശജർ, 50  രയായയുടെ വംശജർ, രസീന്റെ വംശജർ, നെക്കോ​ദ​യു​ടെ വംശജർ, 51  ഗസ്സാമിന്റെ വംശജർ, ഉസയുടെ വംശജർ, പാസേ​ഹ​യു​ടെ വംശജർ, 52  ബേസായിയുടെ വംശജർ, മെയൂ​നി​മി​ന്റെ വംശജർ, നെഫൂ​ശ്‌സീ​മി​ന്റെ വംശജർ, 53  ബക്‌ബുക്കിന്റെ വംശജർ, ഹക്കൂഫ​യു​ടെ വംശജർ, ഹർഹൂ​രി​ന്റെ വംശജർ, 54  ബസ്ലീത്തിന്റെ വംശജർ, മെഹീ​ദ​യു​ടെ വംശജർ, ഹർശയു​ടെ വംശജർ, 55  ബർക്കോസിന്റെ വംശജർ, സീസെ​ര​യു​ടെ വംശജർ, തേമഹി​ന്റെ വംശജർ, 56  നെസീഹയുടെ വംശജർ, ഹതീഫ​യു​ടെ വംശജർ. 57  ശലോമോന്റെ ദാസന്മാ​രു​ടെ വംശജർ:+ സോതാ​യി​യു​ടെ വംശജർ, സോ​ഫേരെ​ത്തി​ന്റെ വംശജർ, പെരീ​ദ​യു​ടെ വംശജർ, 58  യാലയുടെ വംശജർ, ദർക്കോ​ന്റെ വംശജർ, ഗിദ്ദേ​ലി​ന്റെ വംശജർ, 59  ശെഫത്യയുടെ വംശജർ, ഹത്തീലി​ന്റെ വംശജർ, പോ​ക്കേരെത്ത്‌-ഹസ്സെബ​യീ​മി​ന്റെ വംശജർ, ആമോന്റെ വംശജർ. 60  ദേവാലയസേവകരും+ ശലോമോ​ന്റെ ദാസന്മാ​രു​ടെ വംശജ​രും കൂടെ ആകെ 392. 61  തെൽ-മേലഹ്‌, തെൽ-ഹർശ, കെരൂബ്‌, അദ്ദോൻ, ഇമ്മേർ എന്നിവി​ട​ങ്ങ​ളിൽനിന്ന്‌ വന്ന ചിലർക്ക്‌ അവരുടെ പിതൃ​ഭ​വ​ന​മോ വംശമോ തെളി​യി​ക്കാ​നും അവർ ഇസ്രായേ​ല്യ​രാണെന്നു സ്ഥാപി​ക്കാ​നും കഴിഞ്ഞില്ല.+ താഴെ​പ്പ​റ​യു​ന്ന​വ​രാണ്‌ അവർ: 62  ദലായയുടെ വംശജർ, തോബീ​യ​യു​ടെ വംശജർ, നെക്കോ​ദ​യു​ടെ വംശജർ; ആകെ 642. 63  പുരോഹിതന്മാരിൽപ്പെട്ടവർ: ഹബയ്യയു​ടെ വംശജർ, ഹക്കോസിന്റെ+ വംശജർ, ബർസി​ല്ലാ​യി​യു​ടെ വംശജർ. ഈ ബർസി​ല്ലാ​യി ഗിലെ​യാ​ദ്യ​നായ ബർസില്ലായിയുടെ+ പെൺമ​ക്ക​ളിൽ ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ച​തുകൊ​ണ്ടാണ്‌ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെ​ട്ടത്‌. 64  ഇവർ വംശാ​വലി തെളി​യി​ക്കാൻ ആവശ്യ​മായ രേഖകൾ തിര​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും കണ്ടെത്താ​നാ​യില്ല. അതു​കൊണ്ട്‌ അവരെ പൗരോ​ഹി​ത്യസേ​വ​ന​ത്തിന്‌ അയോ​ഗ്യരെന്നു പ്രഖ്യാ​പി​ച്ചു.*+ 65  ഊറീമും തുമ്മീമും+ ഉപയോ​ഗി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുരോ​ഹി​തൻ ഉണ്ടാകു​ന്ന​തു​വരെ അതിവി​ശു​ദ്ധ​വ​സ്‌തു​ക്കൾ കഴിക്കരുതെന്നു+ ഗവർണർ*+ അവരോ​ടു പറഞ്ഞു. 66  സഭയുടെ മൊത്തം അംഗസം​ഖ്യ 42,360+ ആയിരു​ന്നു; 67  ഇതു കൂടാതെ, അടിമ​ക​ളാ​യി 7,337 സ്‌ത്രീപുരുഷന്മാരും+ ഗായികാഗായകന്മാരായി+ 245 പേരും ഉണ്ടായി​രു​ന്നു. 68  അവർക്ക്‌ 736 കുതി​ര​ക​ളും 245 കോവർക​ഴു​ത​ക​ളും 69  435 ഒട്ടകങ്ങ​ളും 6,720 കഴുത​ക​ളും ഉണ്ടായി​രു​ന്നു. 70  പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിൽ ചിലർ പണിക്കു​വേണ്ടി സംഭാവന കൊടു​ത്തു.+ ഗവർണർ 1,000 സ്വർണ​ദ്ര​ഹ്‌മ,* 50 കുഴി​യൻപാ​ത്രം, 530 പുരോഹിതവസ്‌ത്രം+ എന്നിവ ഖജനാ​വിലേക്കു നൽകി. 71  ചില പിതൃ​ഭ​വ​ന​ത്ത​ല​വ​ന്മാർ ഈ നിർമാ​ണവേ​ല​യ്‌ക്കാ​യുള്ള ഖജനാ​വിലേക്ക്‌ 20,000 സ്വർണദ്ര​ഹ്‌മ​യും 2,200 വെള്ളിമിനയും* കൊടു​ത്തു. 72  ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ 20,000 സ്വർണദ്ര​ഹ്‌മ​യും 2,000 വെള്ളി​മി​ന​യും 67 പുരോ​ഹി​ത​വ​സ്‌ത്ര​വും നൽകി. 73  പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യ​രും കവാട​ത്തി​ന്റെ കാവൽക്കാ​രും ഗായകരും+ ദേവാ​ല​യസേ​വ​ക​രും ബാക്കി​യുള്ള ഇസ്രായേ​ല്യ​രും അവരവ​രു​ടെ നഗരങ്ങ​ളിൽ താമസ​മാ​ക്കി. അങ്ങനെ ഇസ്രായേ​ല്യരെ​ല്ലാം അവരവ​രു​ടെ നഗരങ്ങ​ളിൽ താമസ​മു​റ​പ്പി​ച്ചു.+ ഏഴാം മാസമായപ്പോഴേക്കും+ ഇസ്രായേ​ല്യർ തങ്ങളുടെ നഗരങ്ങ​ളിൽ താമസ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.+

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അഥവാ “നെഥി​നിം.” അക്ഷ. “നൽക​പ്പെ​ട്ടവർ.”
അഥവാ “അവരെ അശുദ്ധ​രാ​യി കണക്കാക്കി പൗരോ​ഹി​ത്യ​സേ​വ​ന​ത്തിൽനി​ന്ന്‌ ഒഴിവാ​ക്കി.”
അഥവാ “തിർശാഥ.” ഒരു സംസ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഗവർണർക്കുള്ള പേർഷ്യൻ സ്ഥാന​പ്പേര്‌.
ഇത്‌ 8.4 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള, ദാരിക്ക്‌ എന്ന പേർഷ്യൻ സ്വർണ​നാ​ണ​യ​മാ​ണെന്നു പൊതു​വേ കരുതു​ന്നു. ഇതു ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലെ ദ്രഹ്‌മ അല്ല. അനു. ബി14 കാണുക.
എബ്രായതിരുവെഴുത്തുകളിലെ മിന = 570 ഗ്രാം. അനു. ബി14 കാണുക.

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം