വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്‍റെ ബൈബിള്‍ കഥാപുസ്തകം

കഥ 90: കിണറ്റിങ്കലെ സ്ത്രീയോടുകൂടെ

കഥ 90: കിണറ്റിങ്കലെ സ്ത്രീയോടുകൂടെ

യേശു ക്ഷീണം മാറ്റാനായി ശമര്യയിലെ ഒരു കിണറിനരികെ വന്നിരിക്കുകയാണ്‌. അവന്‍റെ ശിഷ്യന്മാര്‍ ആഹാരം വാങ്ങാന്‍ പട്ടണത്തിലേക്കു പോയിരിക്കുന്നു. യേശു സംസാരിക്കുന്ന സ്‌ത്രീ വെള്ളം കോരാന്‍ വന്നതാണ്‌. ‘എനിക്ക് അല്‍പ്പം കുടിക്കാന്‍ തരേണം’ എന്ന് അവന്‍ അവളോടു പറയുന്നു.

യേശു ഒരു ശമര്യസ്ത്രീയോടു സംസാരിക്കുന്നു

ഇത്‌ ആ സ്‌ത്രീയെ വളരെയേറെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തായിരിക്കും കാരണം? യേശു ഒരു യഹൂദനും അവള്‍ ഒരു ശമര്യക്കാരിയും ആണ്‌ എന്നതുതന്നെ. യഹൂദരില്‍ മിക്കവര്‍ക്കും ശമര്യക്കാരെ ഇഷ്ടമല്ല. അവര്‍ അവരോടു മിണ്ടുകപോലുമില്ല! എന്നാല്‍ യേശു എല്ലാത്തരം ആളുകളെയും സ്‌നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവന്‍ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ‘നിന്നോടു വെള്ളം ചോദിക്കുന്നത്‌ ആരാണെന്നു നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ നീ അവനോടു ചോദിക്കുകയും അവന്‍ ജീവന്‍ നല്‍കുന്ന വെള്ളം നിനക്കു തരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.’

‘യജമാനനേ, കിണറ്‌ ആഴമുള്ളതാണ്‌. അങ്ങേക്ക് ഒരു തൊട്ടിപോലുമില്ല. അപ്പോള്‍പ്പിന്നെ എവിടെനിന്നാണ്‌ അങ്ങേക്ക് ഈ ജീവദായകമായ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത്‌?’ എന്നു സ്‌ത്രീ പറയുന്നു.

‘ഈ കിണറ്റിലെ വെള്ളം കുടിച്ചാല്‍ നിനക്കു പിന്നെയും ദാഹിക്കും. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ തരുന്ന വെള്ളത്തിന്‌ ഒരുവനെ എന്നേക്കും ജീവിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും’ എന്ന് യേശു വിശദീകരിക്കുന്നു.

‘യജമാനനേ, ആ വെള്ളം എനിക്കു തരേണം! അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഒരിക്കലും എനിക്കു ദാഹിക്കുകയില്ലല്ലോ. വെള്ളം കോരാന്‍ ഇവിടെ വരേണ്ടി വരികയുമില്ല’ എന്ന് സ്‌ത്രീ പറയുന്നു.

യേശു ശരിക്കുമുള്ള വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചാണു പറയുന്നതെന്ന് സ്‌ത്രീ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അവന്‍ ദൈവത്തെയും അവന്‍റെ രാജ്യത്തെയും സംബന്ധിച്ച സത്യത്തെക്കുറിച്ചാണു സംസാരിക്കുന്നത്‌. ഈ സത്യം ജീവദായകമായ വെള്ളം പോലെയാണ്‌. ഒരു വ്യക്തിക്കു നിത്യജീവന്‍ നല്‍കാന്‍ അതിനു കഴിയും.

യേശു ഇപ്പോള്‍ ആ സ്‌ത്രീയോട്‌ “പോയി ഭര്‍ത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക” എന്നു പറയുന്നു.

‘എനിക്കു ഭര്‍ത്താവില്ല’ എന്ന് അവള്‍ മറുപടി പറയുന്നു.

‘നീ പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്‌. എന്നാല്‍ നിനക്ക് അഞ്ചു ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോള്‍ നിന്‍റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നവന്‍ നിന്‍റെ ഭര്‍ത്താവല്ല’ എന്ന് യേശു പറയുന്നു.

ഇതെല്ലാം സത്യമായതുകൊണ്ട് സ്‌ത്രീക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. യേശു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌? ദൈവം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നത്‌ അനുസരിച്ച് അവന്‍ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചവനാണ്‌ യേശു, അതുകൊണ്ട് ദൈവംതന്നെയാണ്‌ അവന്‌ ഈ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ യേശുവിന്‍റെ ശിഷ്യന്മാര്‍ മടങ്ങിവരുന്നു. യേശു ഒരു ശമര്യസ്‌ത്രീയോടു സംസാരിക്കുന്നതു കണ്ട് അവര്‍ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു.

ഇതില്‍നിന്നെല്ലാം നാം എന്താണു പഠിക്കുന്നത്‌? യേശു എല്ലാ വര്‍ഗക്കാരോടും ദയയുള്ളവനാണെന്ന് അതു കാണിക്കുന്നു. നമ്മളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ചിലയാളുകള്‍ ഒരു പ്രത്യേക വര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ ആയതുകൊണ്ടു മാത്രം അവര്‍ മോശക്കാരാണെന്നു നാം വിചാരിക്കരുത്‌. നിത്യജീവനിലേക്കു നയിക്കുന്ന സത്യം സകല ആളുകളും അറിയണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സത്യം മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആളുകളെ സഹായിക്കാന്‍ നാമും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്‌.

യോഹന്നാന്‍ 4:5-43; 17:3.ചോദ്യങ്ങള്‍

 • യേശു ശമര്യയിലെ ഒരു കിണറിനരികെ വന്നിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌? അവിടെയുള്ള ഒരു സ്‌ത്രീയോട്‌ അവന്‍ എന്താണു പറയുന്നത്‌?
 • സ്‌ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത്‌, യേശു അവളോട്‌ എന്തു പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ട്?
 • യേശു ഏതു തരം വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നുവെന്നാണ്‌ സ്‌ത്രീ വിചാരിക്കുന്നത്‌, എന്നാല്‍ വാസ്‌തവത്തില്‍ അവന്‍ ഏതു വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചാണു പറയുന്നത്‌?
 • യേശുവിന്‌ തന്നെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ സ്‌ത്രീ വിസ്‌മയിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്, യേശുവിന്‌ ഈ വിവരങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു?
 • കിണറ്റിങ്കലെ സ്‌ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തില്‍നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു പാഠങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ കഴിയും?

കൂടുതലായ ചോദ്യങ്ങള്‍

 • യോഹന്നാന്‍ 4:5-43 വായിക്കുക.

  യേശുവിന്‍റെ മാതൃക പിന്‍പറ്റിക്കൊണ്ട് നാം ഒരു വ്യത്യസ്‌ത വര്‍ഗത്തിലോ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിലോ പെട്ടവരോട്‌ എങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവം പ്രകടമാക്കണം? (യോഹ. 4:9; 1 കൊരി. 9:22; 1 തിമൊ. 2:3, 4; തീത്തൊ. 2:11)

  യേശുവിന്‍റെ ശിഷ്യനായിത്തീരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെല്ലാം ആത്മീയ പ്രയോജനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നു? (യോഹ. 4:14; യെശ. 58:11; 2 കൊരി. 4:16)

  താന്‍ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാന്‍ ആകാംക്ഷ ഉള്ളവളായിരുന്ന ശമര്യസ്‌ത്രീയെപ്പോലെ വിലമതിപ്പുള്ളവരായിരിക്കാന്‍ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? (യോഹ. 4:7, 28; മത്താ. 6:33; ലൂക്കൊ. 10:40-42)