വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

കഥ 74: നിര്‍ഭയനായ ഒരു മനുഷ്യന്‍

കഥ 74: നിര്‍ഭയനായ ഒരു മനുഷ്യന്‍

ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആളുകള്‍ കളിയാക്കുന്നതു നോക്കൂ. അവന്‍ ആരാണെന്നോ? ദൈവത്തിന്‍റെ ഒരു പ്രധാന പ്രവാചകനാണ് അവന്‍. പേര്‌ യിരെമ്യാവ്‌.

ആളുകള്‍ യിരെമ്യാവിനെ കളിയാക്കുന്നു

യോശീയാ രാജാവു ദേശത്തെ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങി ഉടനെതന്നെ യഹോവ യിരെമ്യാവിനോട്‌ തന്‍റെ പ്രവാചകനായിരിക്കാന്‍ പറയുന്നു. പക്ഷേ തനിക്കു പ്രവാചകനാകാനുള്ള പ്രായമായില്ലെന്ന് യിരെമ്യാവ്‌ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ താന്‍ അവനെ സഹായിക്കുമെന്ന് യഹോവ ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു.

മോശമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതു നിറുത്താന്‍ യിരെമ്യാവ്‌ ഇസ്രായേല്യരോടു പറയുന്നു. ‘ജനതകളിലെ ആളുകള്‍ ആരാധിക്കുന്നതു വ്യാജദൈവങ്ങളെയാണ്‌,’ അവന്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ സത്യദൈവമായ യഹോവയെ ആരാധിക്കുന്നതിനു പകരം വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാനാണ്‌ പല ഇസ്രായേല്യരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌. അവരുടെ ദുഷ്ടത കാരണം യഹോവ അവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് യിരെമ്യാവ്‌ പറയുമ്പോള്‍ അവര്‍ അവനെ കളിയാക്കുന്നു.

വര്‍ഷങ്ങള്‍ കടന്നുപോകുന്നു. യോശീയാവ്‌ മരിക്കുകയും മൂന്നു മാസത്തിനുശേഷം അവന്‍റെ പുത്രനായ യെഹോയാക്കീം രാജാവാകുകയും ചെയ്യുന്നു. യിരെമ്യാവ്‌ തുടര്‍ന്നും ആളുകളോടു പറയുന്നു: ‘നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ വഴികള്‍ക്കു മാറ്റം വരുത്താതിരുന്നാല്‍ യെരൂശലേം നശിപ്പിക്കപ്പെടും.’ പുരോഹിതന്മാര്‍ യിരെമ്യാവിനെ കടന്നുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ‘ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന്‌ നിന്നെ കൊല്ലേണ്ടതാണ്‌.’ അവര്‍ ഇസ്രായേലിലെ പ്രഭുക്കന്മാരോടു പറയുന്നു: ‘നമ്മുടെ പട്ടണത്തിനെതിരെ പ്രവചിച്ചിരിക്കയാല്‍ യിരെമ്യാവിനെ കൊല്ലുകതന്നെ വേണം.’

യിരെമ്യാവ്‌ ഇപ്പോള്‍ എന്തു ചെയ്യും? അവന്‌ അശേഷം പേടിയില്ല! അവന്‍ അവരോടു പറയുന്നു: ‘ഈ കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങളോടു പറയാന്‍ യഹോവ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദുഷ്ട ജീവിതരീതിക്കു മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ യഹോവ യെരൂശലേമിനെ നശിപ്പിച്ചുകളയും. എന്നാല്‍ ഇത്‌ ഓര്‍ത്തുകൊള്‍വിന്‍: ‘എന്നെ കൊല്ലുകയാണെങ്കില്‍ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്‌തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളെയായിരിക്കും നിങ്ങള്‍ കൊല്ലുന്നത്‌.’

പ്രഭുക്കന്മാര്‍ യിരെമ്യാവിനെ വിട്ടയയ്‌ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇസ്രായേല്യര്‍ തങ്ങളുടെ ദുഷ്ട വഴികള്‍ക്കു മാറ്റമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല. പിന്നീട്‌ ബാബിലോണിയന്‍ രാജാവായ നെബൂഖദ്‌നേസര്‍ യെരൂശലേമിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അവസാനം നെബൂഖദ്‌നേസര്‍ ഇസ്രായേല്യരെ തന്‍റെ അടിമകളാക്കുന്നു. ആയിരങ്ങളെ അവന്‍ ബാബിലോണിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നു. മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില ആളുകള്‍ വന്ന് വീട്ടില്‍നിന്ന് ദൂരെയുള്ള, നിങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയാല്‍ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് ഓര്‍ത്തു നോക്കൂ!

യിരെമ്യാവു 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 രാജാക്കന്മാര്‍ 24:1-17.ചോദ്യങ്ങള്‍

 • ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്‍ ആര്‌?
 • ഒരു പ്രവാചകനായിത്തീരുന്നതു സംബന്ധിച്ച് യിരെമ്യാവ്‌ എന്താണു വിചാരിക്കുന്നത്‌, എന്നാല്‍ യഹോവ അവനോട്‌ എന്തു പറയുന്നു?
 • എന്തു സന്ദേശമാണ്‌ യിരെമ്യാവ്‌ ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌?
 • പുരോഹിതന്മാര്‍ യിരെമ്യാവിനെ തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ, എന്നാല്‍ തനിക്ക് പേടിയില്ലെന്ന് അവന്‍ എങ്ങനെ പ്രകടമാക്കുന്നു?
 • ഇസ്രായേല്യര്‍ തങ്ങളുടെ ദുഷ്ട വഴികള്‍ക്കു മാറ്റം വരുത്താതിരിക്കുമ്പോള്‍ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു?

കൂടുതലായ ചോദ്യങ്ങള്‍

 • യിരെമ്യാവു 1:1-8 വായിക്കുക.

  യിരെമ്യാവിന്‍റെ മാതൃക ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരുവനെ യഹോവയുടെ സേവനത്തിനു യോഗ്യനാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നത്‌ എന്ത്? (2 കൊരി. 3:5, 6)

  ഇന്നത്തെ ക്രിസ്‌തീയ യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് യിരെമ്യാവിന്‍റെ മാതൃക എന്തു പ്രോത്സാഹനമാണു നല്‍കുന്നത്‌? (സഭാ. 12:1; 1 തിമൊ. 4:12)

 • യിരെമ്യാവു 10:1-5 വായിക്കുക.

  വിഗ്രഹങ്ങളില്‍ ആശ്രയിക്കുന്നതിന്‍റെ വ്യര്‍ഥത കാണിക്കാന്‍ യിരെമ്യാവ്‌ ഏതു ശക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നു? (യിരെ. 10:5; യെശ. 46:7; ഹബ. 2:19)

 • യിരെമ്യാവു 26:1-16 വായിക്കുക.

  ഇന്ന് മുന്നറിയിപ്പിന്‍ സന്ദേശം മുഴക്കവേ “ഒരു വാക്കും വിട്ടുകളയരുത്‌” എന്ന യിരെമ്യാവിനോടുള്ള യഹോവയുടെ കല്‍പ്പന അഭിഷിക്ത ശേഷിപ്പ് ശിരസ്സാ വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ? (യിരെ. 26:2; ആവ. 4:2; പ്രവൃ. 20:27)

  ജനതകളോട്‌ യഹോവയില്‍നിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പു മുഴക്കവേ, ഇന്നത്തെ യഹോവയുടെ സാക്ഷികള്‍ക്ക് യിരെമ്യാവ്‌ നല്ല മാതൃക വെച്ചത്‌ എങ്ങനെ? (യിരെ. 26:8, 12, 14, 15; 2 തിമൊ. 4:1-5)

 • 2 രാജാക്കന്മാര്‍ 24:1-17 വായിക്കുക.

  യഹോവയോടുള്ള യെഹൂദായുടെ അവിശ്വസ്‌തതയ്‌ക്ക് സങ്കടകരമായ എന്തു പരിണതഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി? (2 രാജാ. 24:2-4, 14)