വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്‍റെ ബൈബിള്‍ കഥാപുസ്തകം

കഥ 72: ഹിസ്കീയാ രാജാവിനെ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു

കഥ 72: ഹിസ്കീയാ രാജാവിനെ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു

ഈ മനുഷ്യന്‍ യഹോവയോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? യഹോവയുടെ യാഗപീഠത്തിനു മുമ്പില്‍ അവന്‍ ഈ കത്തുകള്‍ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എന്തിനാണ്‌? അത്‌ ഹിസ്‌കീയാവ്‌ ആണ്‌. ഇസ്രായേലിന്‍റെ തെക്കേ രണ്ടു ഗോത്ര രാജ്യത്തിന്‍റെ രാജാവായ അവന്‍ ഇപ്പോള്‍ വളരെ കുഴപ്പത്തില്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്‌. എന്തുകൊണ്ട്?

ഹിസ്കീയാ രാജാവു പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു

അശ്ശൂര്‍ സൈന്യം വടക്കേ 10 ഗോത്രങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ ആളുകള്‍ വളരെ ദുഷ്ടന്മാരായതുകൊണ്ട് യഹോവ അത്‌ അനുവദിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ആ സൈന്യം രണ്ടു ഗോത്ര രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാന്‍ വരികയാണ്‌.

അശ്ശൂരിലെ രാജാവ്‌ ഹിസ്‌കീയാവിന്‌ കത്തുകള്‍ അയച്ചുകഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ. ആ കത്തുകളാണ്‌ ഹിസ്‌കീയാവ്‌ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്‍റെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്‌. യഹോവയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്‌ ആ കത്തുകളില്‍ നിറയെ. കൂടാതെ ഹിസ്‌കീയാവ്‌ കീഴടങ്ങണം എന്ന ആവശ്യവും അതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവന്‍ ഇങ്ങനെ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു: ‘യഹോവേ, അശ്ശൂര്‍ രാജാവില്‍നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ. അങ്ങനെ നീ മാത്രമാണു ദൈവം എന്ന് എല്ലാ ജനങ്ങളും അറിയട്ടെ.’ യഹോവ ഹിസ്‌കീയാവിന്‍റെ പ്രാര്‍ഥന കേള്‍ക്കുമോ?

ഹിസ്‌കീയാവ്‌ ഒരു നല്ല രാജാവാണ്‌. അവന്‍ 10 ഗോത്ര രാജ്യത്തിലെ ദുഷ്ട രാജാക്കന്മാരെയോ തന്‍റെ ദുഷ്ട പിതാവായ ആഹാസിനെയോ പോലെയുള്ളവന്‍ അല്ല. അവന്‍ യഹോവയുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹിസ്‌കീയാവ്‌ പ്രാര്‍ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ്‌ യഹോവയില്‍നിന്നുള്ള ഈ സന്ദേശം അവനെ അറിയിക്കുന്നു: ‘അശ്ശൂര്‍ രാജാവ്‌ യെരൂശലേമിലേക്കു വരികയില്ല. അവന്‍റെ പടയാളികളിലാരും അതിനടുത്തുപോലും എത്തുകയില്ല. യെരൂശലേമിനെതിരെ അവര്‍ ഒറ്റ അമ്പുപോലും എയ്യുകയുമില്ല.’

ഈ പേജിലെ ചിത്രം കാണുക. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ ഭടന്മാരെല്ലാം ആരാണെന്നോ? അവര്‍ അശ്ശൂര്‍ക്കാരാണ്‌. യഹോവ തന്‍റെ ദൂതനെ അയച്ച് ഒരു രാത്രികൊണ്ട് 1,85,000 അശ്ശൂര്‍ പടയാളികളെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ അശ്ശൂര്‍ രാജാവ്‌ ആക്രമണം ഉപേക്ഷിച്ച് തിരികെ പോകുന്നു.

മരിച്ചുകിടക്കുന്ന അശ്ശൂര്‍ പടയാളികള്‍

രണ്ടുഗോത്ര രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുന്നു, ആളുകള്‍ കുറേക്കാലത്തേക്കു സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഹിസ്‌കീയാവ്‌ മരിച്ചതിനു ശേഷം അവന്‍റെ മകനായ മനശ്ശെ രാജാവാകുന്നു. മനശ്ശെയും അവന്‍ കഴിഞ്ഞു രാജാവായ അവന്‍റെ മകനായ ആമോനും വളരെ ദുഷ്ടന്മാരാണ്‌. അതുകൊണ്ട് രാജ്യം വീണ്ടും അക്രമംകൊണ്ടു നിറയുന്നു. ആമോന്‍ രാജാവിനെ അവന്‍റെ സ്വന്തം ദാസന്മാര്‍തന്നെ കൊല്ലുമ്പോള്‍ അവന്‍റെ പുത്രനായ യോശീയാവ്‌ രണ്ടുഗോത്ര രാജ്യത്തിന്‍റെ രാജാവാകുന്നു.

2 രാജാക്കന്മാര്‍ 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.ചോദ്യങ്ങള്‍

 • ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നയാള്‍ ആരാണ്‌, അയാള്‍ വലിയ കുഴപ്പത്തില്‍ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?
 • ഹിസ്‌കീയാവ്‌ ദൈവത്തിനു മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കത്തുകള്‍ എന്തു സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്‌, ഹിസ്‌കീയാവ്‌ എന്താണു പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത്‌?
 • ഹിസ്‌കീയാവ്‌ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഒരു രാജാവാണ്‌, യെശയ്യാപ്രവാചകനിലൂടെ യഹോവ എന്തു സന്ദേശമാണ്‌ അവന്‌ അയയ്‌ക്കുന്നത്‌?
 • ചിത്രത്തില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ, യഹോവയുടെ ദൂതന്‍ അശ്ശൂര്‍ക്കാരോട്‌ എന്താണു ചെയ്യുന്നത്‌?
 • രണ്ടുഗോത്ര രാജ്യത്തിനു കുറച്ചു കാലത്തേക്കു സമാധാനം ലഭിക്കുന്നെങ്കിലും ഹിസ്‌കീയാവിന്‍റെ മരണശേഷം എന്തു സംഭവിക്കുന്നു?

കൂടുതലായ ചോദ്യങ്ങള്‍

 • 2 രാജാക്കന്മാര്‍ 18:1-36 വായിക്കുക.

  അശ്ശൂര്‍ക്കാരുടെ വക്താവായ റബ്‌ശാക്കേ ഇസ്രായേല്യരുടെ വിശ്വാസം ദുര്‍ബലമാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്‌ എങ്ങനെ? (2 രാജാ. 18:19, 21; പുറ. 5:2; സങ്കീ. 64:3)

  എതിരാളികളോട്‌ ഇടപെടുമ്പോള്‍, യഹോവയുടെ സാക്ഷികള്‍ ഹിസ്‌കീയാവിന്‍റെ ദൃഷ്ടാന്തം പിന്‍പറ്റുന്നത്‌ എങ്ങനെ? (2 രാജാ. 18:36; സങ്കീ. 39:1; സദൃ. 26:4; 2 തിമൊ. 2:24)

 • 2 രാജാക്കന്മാര്‍ 19:1-37 വായിക്കുക.

  ഇക്കാലത്ത്‌ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ യഹോവയുടെ ജനം ഹിസ്‌കീയാവിനെ അനുകരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ? (2 രാജാ. 19:1, 2; സദൃ. 3:5, 6; എബ്രാ. 10:24, 25; യാക്കോ. 5:14, 15)

  സന്‍ഹേരീബിന്‌ കിട്ടിയ മൂന്നു തിരിച്ചടികള്‍ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു, അവന്‍ പ്രാവചനികമായി ആരെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു? (2 രാജാ. 19:32, 35, 37; വെളി. 20:2, 3)

 • 2 രാജാക്കന്മാര്‍ 21:1-6, 16 വായിക്കുക.

  യെരൂശലേമില്‍ ഭരിച്ചിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരില്‍വെച്ച് ഏറ്റവും ദുഷ്ടനായ ഒരുവനായിരുന്നു മനശ്ശെ എന്നു പറയാന്‍ കഴിയുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? (2 ദിന. 33:4-6, 9)