വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്‍റെ ബൈബിള്‍ കഥാപുസ്തകം

ഭാഗം 3: ഈജിപ്തില്‍നിന്നുള്ള വിടുതല്‍മുതല്‍ ഇസ്രായേലിന്‍റെ ആദ്യത്തെ രാജാവുവരെ

ഭാഗം 3: ഈജിപ്തില്‍നിന്നുള്ള വിടുതല്‍മുതല്‍ ഇസ്രായേലിന്‍റെ ആദ്യത്തെ രാജാവുവരെ

ഈജിപ്‌തില്‍ അടിമകളായിരുന്ന ഇസ്രായേല്യരെ മോശെ അവിടെനിന്നു പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന് സീനായി പര്‍വതത്തിന്‌ അടുത്തേക്കു നയിച്ചു; അവിടെവെച്ച് ദൈവം അവര്‍ക്കു തന്‍റെ നിയമങ്ങള്‍ നല്‍കി. പിന്നീട്‌ കനാന്‍ദേശം ഒറ്റുനോക്കാന്‍ മോശെ 12 ചാരന്മാരെ അയച്ചു. എന്നാല്‍ അവരില്‍ 10 പേര്‍ തിരിച്ചുവന്നു പറഞ്ഞത്‌ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്‌. അതുകേട്ട് ജനം തങ്ങള്‍ക്ക് ഈജിപ്‌തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകണമെന്നു പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേല്യര്‍ ഇത്രത്തോളം വിശ്വാസമില്ലാതെ പെരുമാറിയതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചു. 40 വര്‍ഷം മരുഭൂമിയില്‍ അവര്‍ അലഞ്ഞുനടക്കേണ്ടി വന്നു.

ഒടുവില്‍, ഇസ്രായേല്യരെ കനാന്‍ദേശത്തേക്കു നയിക്കുന്നതിന്‌ യഹോവ യോശുവയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദേശം പിടിച്ചടക്കാന്‍ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന്‌ യഹോവ അത്ഭുതങ്ങള്‍ ചെയ്‌തു. യോര്‍ദ്ദാന്‍ നദിയുടെ ഒഴുക്കു നില്‍ക്കുന്നതിനും യെരീഹോയുടെ മതിലുകള്‍ ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്നതിനും ഒരു ദിവസം മുഴുവന്‍ സൂര്യന്‍ അനങ്ങാതെ നില്‍ക്കുന്നതിനും അവന്‍ ഇടയാക്കി. ആറു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് ഇസ്രായേല്യര്‍ കനാന്യരില്‍നിന്നു ദേശം പിടിച്ചെടുത്തു.

യോശുവയുടെ കാലം മുതല്‍ 356 വര്‍ഷത്തേക്ക് ന്യായാധിപന്മാരാണ്‌ ഇസ്രായേലില്‍ ഭരണം നടത്തിയത്‌. ബാരാക്ക്, ഗിദെയോന്‍, യിഫ്‌താഹ്‌, ശിംശോന്‍, ശമൂവേല്‍ തുടങ്ങിയ അനേകം ന്യായാധിപന്മാരെക്കുറിച്ചു നാം പഠിക്കും. രാഹാബ്‌, ദെബോരാ, യായേല്‍, രൂത്ത്‌, നവോമി, ദലീലാ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്‌ത്രീകളെക്കുറിച്ചും ഈ ഭാഗത്തില്‍ വായിക്കും. മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ ആകെ 396 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സമാഗമനകൂടാരം

ഈ വിഭാഗത്തിൽ