ഏദെന്‍തോട്ടത്തിനു വെളിയില്‍ ആദാമിന്‍റെയും ഹവ്വായുടെയും ജീവിതം കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആഹാരം വേണമെങ്കില്‍ കഷ്ടപ്പെട്ടു പണിയെടുക്കണം. നല്ല രുചിയുള്ള പഴങ്ങള്‍ തരുന്ന മരങ്ങള്‍ക്കു പകരം എങ്ങും ഒന്നിനുംകൊള്ളാത്ത മുള്‍ച്ചെടികള്‍മാത്രം. ആദാമും ഹവ്വായും ദൈവത്തോട്‌ അനുസരണക്കേടു കാണിക്കുകയും അവന്‍റെ സ്‌നേഹിതരായി തുടരാതിരിക്കുകയും ചെയ്‌തപ്പോള്‍ ഇതാണു സംഭവിച്ചത്‌.

ആദാമും മകനും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു

എന്നാല്‍ ഇതിനെക്കാളൊക്കെ കഷ്ടം ആദാമും ഹവ്വായും മരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി എന്നതായിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക മരത്തില്‍നിന്നു പഴം പറിച്ചു തിന്നാല്‍ അവര്‍ മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം അവരോടു നേരത്തേതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഓര്‍ക്കുക. പഴം തിന്ന ആ ദിവസംതന്നെ അവര്‍ മരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. അവര്‍ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതിരുന്നത്‌ എത്ര വലിയ മണ്ടത്തരമായിരുന്നു!

ആദാമിന്‍റെയും ഹവ്വായുടെയും മക്കളെല്ലാവരും ജനിച്ചത്‌ ദൈവം അവരെ ഏദെന്‍തോട്ടത്തില്‍നിന്നു പുറത്താക്കിക്കഴിഞ്ഞാണ്‌. ഇതിന്‍റെ അര്‍ഥം ആ മക്കളും വയസ്സുചെന്ന് മരിക്കേണ്ടിവരും എന്നായിരുന്നു.

ആദാമും ഹവ്വായും യഹോവയെ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കും അവരുടെ മക്കള്‍ക്കും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു. അവര്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ലാതെ ഭൂമിയില്‍ എന്നേക്കും ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു. ആര്‍ക്കും വയസ്സുചെന്ന്, രോഗികളായി മരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല.

ആളുകള്‍ സന്തോഷത്തോടെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കാന്‍ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു; ആ ആഗ്രഹം ഒരിക്കല്‍ സത്യമാകുമെന്ന് അവന്‍ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. മുഴുഭൂമിയും സുന്ദരമായിത്തീരും. മാത്രമല്ല അതിലെ ആളുകള്‍ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവര്‍ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും തമ്മില്‍ നല്ല സ്‌നേഹമായിരിക്കും. അവര്‍ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും.

ഹവ്വായും മക്കളും

എന്നാല്‍ ഹവ്വാ ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതു നിറുത്തിക്കളഞ്ഞു. മക്കളെ പ്രസവിച്ചപ്പോള്‍ അവള്‍ക്ക് ഒരുപാടു വേദനതോന്നാന്‍ അത്‌ ഇടയാക്കി. ദൈവത്തോട്‌ അനുസരണക്കേടു കാണിച്ചത്‌ അവള്‍ക്ക് എത്ര വലിയ സങ്കടമാണ്‌ വരുത്തിവെച്ചത്‌, അല്ലേ?

ആദാമിനും ഹവ്വായ്‌ക്കും അനേകം മക്കളുണ്ടായി. അവരുടെ ആദ്യത്തെ മകന്‍ ജനിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ അവനു കയീന്‍ എന്നു പേരിട്ടു, രണ്ടാമത്തെ മകന്‌ ഹാബെല്‍ എന്നും. അവര്‍ക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു? നമുക്കു നോക്കാം.

ഉല്‌പത്തി 3:16-23; 4:1, 2; വെളിപ്പാടു 21:3-5.ചോദ്യങ്ങള്‍

 • ഏദെന്‍ തോട്ടത്തിനു വെളിയില്‍ ആദാമിന്‍റെയും ഹവ്വായുടെയും ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളത്‌ ആയിരുന്നു?
 • ആദാമിനും ഹവ്വായ്‌ക്കും എന്തു സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി, എന്തുകൊണ്ട്?
 • ആദാമിന്‍റെയും ഹവ്വായുടെയും മക്കള്‍ വയസ്സുചെന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?
 • ആദാമും ഹവ്വായും യഹോവയെ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ അവരുടെയും മക്കളുടെയും ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളത്‌ ആയിരിക്കുമായിരുന്നു?
 • ഹവ്വായുടെ അനുസരണക്കേട്‌ അവള്‍ക്കു വേദന വരുത്തിയത്‌ എങ്ങനെ?
 • ആദാമിന്‍റെയും ഹവ്വായുടെയും ആദ്യത്തെ രണ്ടു മക്കളുടെ പേര്‌ എന്ത്?
 • ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന മറ്റു കുട്ടികള്‍ ആരാണ്‌?

കൂടുതലായ ചോദ്യങ്ങള്‍

 • ഉല്‌പത്തി 3:16-23; 4:1, 2 വായിക്കുക.

  ഭൂമിയുടെമേലുള്ള ശാപം ആദാമിനെ ബാധിച്ചത്‌ എങ്ങനെ? (ഉല്‌പ. 3:17-19; റോമ. 8:20, 22)

  “ജീവനുള്ളവള്‍” എന്ന അര്‍ഥമുള്ള ഹവ്വാ എന്ന പേര്‌ അനുയോജ്യമായിരുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? (ഉല്‌പ. 3:20)

  പാപം ചെയ്‌തതിനുശേഷം പോലും യഹോവ ആദാമിനോടും ഹവ്വായോടും പരിഗണന കാണിച്ചത്‌ എങ്ങനെ? (ഉല്‌പ. 3:7, 21)

 • വെളിപ്പാടു 21:3-5 വായിക്കുക.

  ഇവിടെനിന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ തുടച്ചുനീക്കപ്പെടാനാണ്‌ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌?