വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

ലെപ്‌ടോൺ

ലെപ്‌ടോൺ

ഗ്രീക്കു​തി​രുവെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലെ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന കാലത്തു​ണ്ടാ​യി​രുന്ന, ചെമ്പോ വെങ്കല​മോ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ യഹൂദ​നാ​ണയം. (മർ 12:42; ലൂക്ക 21:2; അടിക്കു​റി​പ്പു​കൾ)—അനു. ബി14 കാണുക.