വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപഠനത്തിനുള്ള പുസ്‌തകങ്ങളും പത്രികകളും

ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാവുന്ന ഈ പുസ്‌തകങ്ങളുടെയും പത്രികകളുടെയും സഹായത്തോടെ ബൈബിൾ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിക്കാം. ഇവയുടെ ഓഡിയോയും ആംഗ്യഭാഷാ വീഡിയോയും പല ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്‌.

താഴെയുള്ള ഭാഷാപട്ടികയിൽനിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ഭാഷയിൽ ലഭ്യമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അവയുടെ വ്യത്യസ്‌ത ഫോർമറ്റുകളും കാണാൻ തിരയുക എന്നിടത്ത്‌ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ പട്ടികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്‍റെ പേരിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം ടൈപ്പ് ചെയ്‌താൽ അതിനു ചേർച്ചയിലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കാണാം.

 

കാണേണ്ട വിധം
ഗ്രിഡ്
ലിസ്റ്റ്

കൺവെൻഷൻ ക്ഷണക്കത്ത്—2017

യഹോവയുടെ സാക്ഷികള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണസഹായി—2016 പതിപ്പ്

തിരുവെഴുത്തുകള്‍ ദൈനംദിനം പരിശോധിക്കല്‍—2017

ഭരണസംഘത്തിൽനിന്നുള്ള കത്ത്—2016

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ സേവനവർഷം 2015-ലെ ലോകവ്യാപക റിപ്പോർട്ട്

ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്‍ വരുത്തിയ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ അച്ചടിച്ച കോപ്പികളില്‍ വരുത്തിയിട്ടില്ല.