വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായവ

വീക്ഷാഗോപുരത്തിന്‍റെയും ഉണരുക!-യുടെയും ഏറ്റവും പുതിയ ലക്കങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോഗിക്കാം. പല ഭാഷകളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഓഡിയോ സൗജന്യമായി കേൾക്കാം. ആംഗ്യഭാഷ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്‌തഭാഷകളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.

താഴെയുള്ള ഭാഷാപട്ടികയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ഭാഷയിൽ ലഭ്യമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അവയുടെ വ്യത്യസ്‌ത ഫോർമറ്റുകളും കാണാൻ തിരയുക എന്നിടത്ത്‌ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കാണേണ്ട വിധം
ഗ്രിഡ്
ലിസ്റ്റ്

മാസികകള്‍

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)

ഉണരുക!

വീക്ഷാഗോപുരം

മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍

ബൈബിളധ്യയനം—അത് എന്താണ്?

തിരുവെഴുത്തുകള്‍ ദൈനംദിനം പരിശോധിക്കല്‍—2018

കൺ​വെൻ​ഷൻ റിലീസുകൾ

കൺ​വെൻ​ഷ​ന്‍റെ ഓരോ ദിവസ​ത്തി​നു ശേഷവും കൺ​വെൻ​ഷൻ റിലീസുകൾ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക.

റിലീസുകള്‍ കാണിക്കുക

ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്‍ വരുത്തിയ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ അച്ചടിച്ച കോപ്പികളില്‍ വരുത്തിയിട്ടില്ല.