വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

പുതുതായി വന്നത്‌

പുതിയ വിഭാഗം—ദൈവ​വി​ശ്വാ​സം

പുതിയ വിഭാഗം—ദൈവ​വി​ശ്വാ​സം

jw.org വെബ്‌​സൈ​റ്റിൽ ഇപ്പോൾ “ബൈബിൾപ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ലു​കൾ” എന്നതിനു കീഴിൽ “ദൈവ​വി​ശ്വാ​സം” എന്ന ഒരു വിഭാ​ഗം​കൂ​ടി കാണാം. ഇതിൽ മുമ്പു വീക്ഷാ​ഗോ​പു​ര​ത്തിൽ പ്രസി​ദ്ധീ​ക​രിച്ച്‌ വന്നിരുന്ന “അവരുടെ വിശ്വാ​സം അനുക​രി​ക്കു​ക” എന്ന ലേഖന​പ​ര​മ്പ​ര​യും ഉൾപ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടുണ്ട്‌.

ദൈവ​വി​ശ്വാ​സം” എന്ന വിഭാഗം കാണുക.