വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

02 നവംബർ 2017
പുതുതായി വന്നത്‌

ഗീതം 16, 78, 92, 120—ഗായകസംഘം ആലപി​ച്ചത്‌ (ഇംഗ്ലീഷ്‌) ലഭ്യമാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു

ഗീതം 16, 78, 92, 120—ഗായകസംഘം ആലപി​ച്ചത്‌ (ഇംഗ്ലീഷ്‌) ലഭ്യമാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു

യഹോ​വ​യെ സന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ പാടി സ്‌തു​തി​ക്കു​ക—ഗായക​സം​ഘം ആലപി​ച്ചത്‌ എന്നതിലെ 16, 78, 92, 120 ഗീതങ്ങ​ളു​ടെ ഓഡി​യോ റെക്കോർഡിങ്‌ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീ​ഷിൽ ലഭ്യമാണ്‌. ഈ പാട്ടുകൾ കേൾക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ > സംഗീതം എന്നതിനു കീഴി​ലു​ള്ള യഹോ​വ​യെ സന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ പാടി സ്‌തു​തി​ക്കു​ക—ഗായക​സം​ഘം ആലപി​ച്ചത്‌ എന്ന ശീർഷ​ക​ത്തി​നു മുകളി​ലു​ള്ള ഓഡി​യോ ഡൗൺലോഡ്‌ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക.