വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

പുതുതായി വന്നത്‌

ഓൺ​ലൈൻ സംഭാവന എളുപ്പ​ത്തിൽ അയയ്‌ക്കാം​

ഓൺ​ലൈൻ സംഭാവന എളുപ്പ​ത്തിൽ അയയ്‌ക്കാം​

ആഗോ​ള​ത​ല​ത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന മതപര​മാ​യ പ്രവർത്ത​ന​ങ്ങൾക്കും സാമൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന​ത്തി​നു​മുള്ള സംഭാ​വ​ന​കൾ ഇപ്പോൾ മറ്റു പല രാജ്യ​ങ്ങ​ളിൽനി​ന്നും ഓൺ​ലൈ​നാ​യി അയയ്‌ക്കാ​വു​ന്ന​താണ്‌. നിങ്ങളു​ടെ പ്രദേ​ശ​ത്തു​നിന്ന്‌ എങ്ങനെ സംഭാവന നൽകാ​മെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ “ലോക​വ്യാ​പക വേലയ്‌ക്കു സംഭാവന ചെയ്യേണ്ട വിധം” എന്ന ഭാഗത്തു കാണാ​നാ​കും.