വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

JW.ORG ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വിധം

വെബ്‌​സൈ​റ്റി​ന്‍റെ പ്രത്യേ​ക​ത​കൾ മനസ്സി​ലാ​ക്കി ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക.

പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം കണ്ടെത്താൻ

ആവശ്യ​മു​ള്ള പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ചില എളുപ്പ​വ​ഴി​കൾ: jw.org-ൽനിന്ന് തലക്കെട്ട്, മാസി​ക​യു​ടെ ലക്കം, ലഭ്യമായ ഫോർമറ്റ്‌, പ്രത്യേക വിവരം എന്നിവ കണ്ടെത്താ​നാ​കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെന്ന് പഠിക്കുക.

മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹി​ക്കു​ന്ന ഭാഷയിൽ വെബ്‌​സൈറ്റ്‌ തുറക്കാൻ, വെബ്‌പേജ്‌ കാണാൻ, പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം കണ്ടെത്താൻ എങ്ങനെ കഴിയു​മെ​ന്നു പഠിക്കുക.

JW.ORG മൊ​ബൈൽ ഉപകര​ണ​ത്തിൽ

മൊ​ബൈ​ലിൽ മെനുകൾ, പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ, ഓൺ​ലൈൻ ബൈബിൾ എന്നിവ കാണു​ന്ന​തും ലേഖന​ത്തി​ന്‍റെ ഓഡി​യോ​കൾ കേൾക്കു​ന്ന​തും എങ്ങനെ​യെ​ന്നു മനസ്സി​ലാ​ക്കു​ക

ആംഗ്യ​ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ

ആംഗ്യ​ഭാ​ഷ​യും ആംഗ്യ​ഭാ​ഷാ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കണ്ടെത്താ​നു​ള്ള പടികൾ.