വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്‍റെ ആൻ​ഡ്രോ​യ്‌ഡ്‌ ഫോണി​ലും മറ്റും രാജ്യ​വ​രി​മ​ധ്യ ഭാഷാ​ന്ത​രം ലഭിക്കാ​ത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

എന്‍റെ ആൻ​ഡ്രോ​യ്‌ഡ്‌ ഫോണി​ലും മറ്റും രാജ്യ​വ​രി​മ​ധ്യ ഭാഷാ​ന്ത​രം ലഭിക്കാ​ത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ആൻ​ഡ്രോ​യ്‌ഡ്‌ 4.0 മുതലുള്ള വേർഷ​നു​ക​ളിൽ മാത്രമേ രാജ്യ​വ​രി​മ​ധ്യ ഭാഷാ​ന്ത​രം ലഭിക്കു​ക​യു​ള്ളൂ.