വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

JW ലൈ​ബ്ര​റി

പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക—ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌

പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക—ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌

JW ലൈ​ബ്ര​റി ഉപയോ​ഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൂറു​ക​ണ​ക്കി​നു പുസ്‌ത​ക​ങ്ങ​ളും ലഘുപ​ത്രി​ക​ക​ളും ലഘു​ലേ​ഖ​ക​ളും വായി​ക്കാ​നും, വീഡിയോകൾ കാണാ​നും കഴിയും. ഇന്‍റർനെറ്റ്‌ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തപ്പോൾപോലും ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ മുന്നമേ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തുവെച്ചിരുന്നാൽ മതി.

പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോ​ഗി​ക്കാ​നാ​യി പിൻവരുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പാലി​ക്കു​ക:

 പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാൻ

നമുക്ക് ഇഷ്ടമു​ള്ള​ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ മുന്നമേ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തുവെച്ചാൽ ഇന്‍റർനെറ്റ്‌ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തപ്പോൾപോലും അവ വായി​ക്കാ​നും പഠിക്കാ​നും സാധി​ക്കും.

  • ഇനവി​വ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക തുറന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അവയുടെ ഒരു പട്ടിക കാണാം.

  • ഭാഷകൾ എന്ന ബട്ടണിൽ തൊട്ടാൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന എല്ലാ ഭാഷക​ളും കാണാ​നാ​കും. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യ​മു​ള്ള ഭാഷ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. നിങ്ങൾ മിക്ക​പ്പോ​ഴും ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഭാഷക​ളാ​യി​രി​ക്കും പട്ടികയിൽ ആദ്യം വരുന്നത്‌. മറ്റൊരു ഭാഷ ടൈപ്പ് ചെയ്‌തു​കൊ​ണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പട്ടികയിൽ നിന്ന് അത്‌ കണ്ടെത്താം.

JW ലൈബ്രറിയിൽനിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പല വിധങ്ങ​ളുണ്ട്.

ഇനമനു​സ​രിച്ച് എന്നത്‌ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ട ഭാഷയി​ലെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇനമനു​സ​രിച്ച് അതായാത്‌ പുസ്‌തകങ്ങൾ, ലഘുലേഖകൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിങ്ങനെ കാണാ​നാ​കും. അതിൽ ഏതെങ്കി​ലും ഒന്നിൽ തൊട്ടാൽ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ കിട്ടും. അതായത്‌ വീക്ഷാ​ഗോ​പു​രം വർഷമനുസരിച്ചോ വീഡിയോകൾ ഇനമനു​സ​രി​ച്ചോ ഒക്കെ ലഭിക്കും. എല്ലാ തരങ്ങളും എന്നത്‌ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ വീണ്ടും പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പഴയ പട്ടിക കാണാം.

പുതിയവ എന്നതു തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമായ പുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കാണാം.

ഇതുവരെ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തിന്‌ മേഘത്തി​ന്‍റെ ചിഹ്നമാ​യി​രി​ക്കു​മു​ള്ളത്‌. ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ തൊട്ടാൽ അത്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ മേഘചി​ഹ്നം അപ്രത്യ​ക്ഷ​മാ​കും. നിങ്ങൾക്ക് അത്‌ വായിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അവിടെ തൊടുക.

ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തവ എന്നതു തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തി​ട്ടു​ള്ള ഏത്‌ ഭാഷയി​ലു​ള്ള പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കാണാ​നാ​കും. ഈ പട്ടിക​യി​ലു​ള്ള​വ​യെ ‘കൂടെ​ക്കൂ​ടെ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നവ,’ ‘ഇടയ്‌ക്കു​മാ​ത്രം ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നവ,’ ‘വലുപ്പ​ത്തി​ന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ’ എന്നിങ്ങനെ പട്ടിക ക്രമീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കും.

പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം നീക്കം ചെയ്യാൻ

 ഒരു പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം ആവശ്യ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലോ ഉപകര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ മെമ്മറി കൂട്ടണ​മെ​ങ്കി​ലോ അത്‌ നീക്കം ചെയ്യാം.

അതിനാ​യി ഇനവി​വ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക തുറന്ന് പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ തൊടുക. എന്നിട്ട് ഇനമനു​സ​രിച്ച് എന്നതിനു കീഴി​ലു​ള്ള പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ട പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം തൊടുക. (ഉദാ. പുസ്‌തകങ്ങൾ) ഒരു പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം നീക്കം ചെയ്യാൻ, കൂടു​ത​ലാ​യി എന്ന ബട്ടണിൽ തൊടുക, എന്നിട്ട് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത്‌ അമർത്തുക.

മെമ്മറി കൂട്ടാ​നാ​യി വലുപ്പം കൂടി​യ​തും ഇടയ്‌ക്കു മാത്രം ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും ആയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാ​വു​ന്ന​താണ്‌. അതിന്‌ ഇനവി​വ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക തുറന്ന് പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ തൊടുക. എന്നിട്ട് ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തവ എന്നതിനു കീഴിലെ ഇടയ്‌ക്കു മാത്രം ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നവ, വലുപ്പം കൂടിയവ എന്നതിൽനിന്ന് തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. ആവശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം നീക്കം ചെയ്യുക.

പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം പുതുക്കാൻ

 നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുതു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാം.

പുതു​ക്കി​യ അത്തരം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കു സമീപം പുതുക്കൽ ചിഹ്നം കാണാ​നാ​കും. ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ തൊട്ടാൽ കാലി​ക​മാ​യ പതിപ്പ് ലഭ്യമാണ്‌ എന്ന സന്ദേശം കാണാം. പുതു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേണ്ടി ഡൗൺലോഡ്‌ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. എന്നാൽ പിന്നീട്‌ ആണ്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോ​ഴു​ള്ള പതിപ്പ് തന്നെ തുടർന്നും വായി​ക്കാം.

ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പുതു​ക്കി​യ പതിപ്പ് ലഭ്യമാ​ണോ എന്ന് അറിയാൻ ഇനവി​വ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്നതു തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. പതിപ്പ് പുതുക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുതു​ക്കാ​നു​ള്ളവ എന്ന ഒരു ഭാഗം കാണാ​നാ​കും. അത്‌ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പുതു​ക്കാ​ത്ത പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പട്ടിക കിട്ടും. ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ തൊട്ടാൽ അതു മാത്രം പുതു​ക്കു​ക​യും എല്ലാം പുതു​ക്കു​ക എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ തൊട്ടാൽ എല്ലാം പുതു​ക്കു​ക​യും ചെയ്യും.

ഈ സവിശേഷതകൾ JW ലൈ​ബ്ര​റി 1.4-നോ​ടൊ​പ്പം, 2015 ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തി​റ​ങ്ങി. ഇത്‌ ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ 2.3-ലും പിന്നീ​ടു​ള്ള വേർഷനുകളിലും ലഭ്യമാണ്‌. ഈ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നിലെങ്കിൽ “JW ലൈ​ബ്ര​റി ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങുകആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌” എന്ന ലേഖന​ത്തി​നു കീഴി​ലു​ള്ള ‘ഏറ്റവും പുതിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കു​ന്ന​തിന്‌’ എന്നതിനു കീഴിലെ വിവരങ്ങൾ നോക്കുക.