വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സഹായം

സഹായം

JW ലൈ​ബ്ര​റി ആംഗ്യ​ഭാ​ഷ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തിൽ എന്തെങ്കി​ലും ബുദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കിൽ, സഹായ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓൺ​ലൈൻ അപേക്ഷാ​ഫാ​റം പൂരി​പ്പിച്ച് അയയ്‌ക്കു​ക.