വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എളുപ്പത്തിൽ വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക

എളുപ്പത്തിൽ വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക

നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തിട്ടില്ലാത്ത വീഡിയോകൾ മങ്ങിയ നിറത്തിലായിരിക്കും കാണുക. jw.org-ൽനിന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാൻ അതിൽ അമർത്തുക. പേജിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോളും ഒന്നിച്ച് ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാൻ ‘ഡൗൺലോഡ്‌-എല്ലാം’ (“Download All”) എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഉപകരത്തിൽനിന്ന് ഒരു വീഡിയോ കളയുന്നതിന്‌ അതിൽ അല്‌പനേരം അമർത്തിപ്പിടിക്കുക.