വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എളുപ്പം ഉപയോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന വീഡി​യോ പ്ലേയർ

എളുപ്പം ഉപയോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന വീഡി​യോ പ്ലേയർ

പിൻവ​രു​ന്ന ലളിത​മാ​യ സ്‌പർശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വീഡി​യോ നിയ​ന്ത്രി​ക്കു​ക:

  • രണ്ടു വിരൽ തൊടുക (Two-finger tap): വീഡി​യോ കാണു​ന്ന​തി​നോ തത്‌കാ​ലം നിറു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ.

  • ഇടത്തേക്കു തൊട്ടു​നീ​ക്കു​ക: അടുത്ത ഭാഗ​ത്തേ​ക്കു പോകാൻ.

  • വലത്തേക്കു തൊട്ടു​നീ​ക്കു​ക: മുമ്പി​ല​ത്തെ ഭാഗ​ത്തേ​ക്കു പോകാൻ.

  • മുകളി​ലേ​ക്കു തൊട്ടു​നീ​ക്കു​ക: വീഡി​യോ​യു​ടെ വേഗത കൂട്ടാൻ. (ഈ സൗകര്യം ആൻ​ഡ്രോ​യ്‌ഡ്‌ ഫോണിൽ ലഭ്യമല്ല.)

  • താഴേക്കു തൊട്ടു​നീ​ക്കു​ക: വീഡി​യോ​യു​ടെ വേഗത കുറയ്‌ക്കാൻ. (ഈ സൗകര്യം ആൻ​ഡ്രോ​യ്‌ഡ്‌ ഫോണിൽ ലഭ്യമല്ല.)

  • ഒരു വിരൽ തൊടുക (Single tap): വീഡി​യോ പ്ലേയർ നിയന്ത്രണ ബാർ കാണി​ക്കാ​നും മറയ്‌ക്കാ​നും.