വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ശുശ്രൂ​ഷ​യിൽ ഉപയോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്നവ

ശുശ്രൂ​ഷ​യിൽ ഉപയോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്നവ

JW ഭാഷാ​സ​ഹാ​യി​യി​ലെ വാക്കു​ക​ളും വാചക​ങ്ങ​ളും പ്രസം​ഗ​വേല, പഠിപ്പി​ക്കൽ, ബൈബിൾപ​ദ​ങ്ങൾ എന്നിവയെ കേന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള​താണ്‌. ഇവയിൽ പല ലഘു​ലേ​ഖ​ക​ളും ഉൾപ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടുണ്ട്. ഭാഷകൾ താരത​മ്യം ചെയ്‌തു നോക്കാൻ സഹായ​ക​മാ​യ രീതി​യിൽ അറിയാ​വു​ന്ന ഭാഷയി​ലും പഠിക്കേണ്ട ഭാഷയി​ലും ഈ ലഘു​ലേ​ഖ​കൾ ഇരുവ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നൽകി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.