വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വ്യത്യ​സ്‌ത പഠനരീ​തി​കൾ

വ്യത്യ​സ്‌ത പഠനരീ​തി​കൾ
  • വായി​ക്കു​ക: അറിയാ​വു​ന്ന ഭാഷയും പഠിക്കേണ്ട ഭാഷയും തമ്മിൽ ഇരുവ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ള്ള താരത​മ്യം

  • കേൾക്കുക: വാക്കുകൾ, വാചകങ്ങൾ, പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ എന്നിവ തദ്ദേശ​വാ​സി​കൾ വായിച്ച് റെക്കോർഡ്‌ ചെയ്‌തവ

  • കാണുക: ബൈബിൾ പഠി​ക്കേ​ണ്ടത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?, ബൈബി​ള​ധ്യ​യ​നം—അത്‌ എന്താണ്‌? എന്നീ വീഡി​യോ​കൾ അറിയാ​വു​ന്ന ഭാഷയി​ലും പഠിക്കേണ്ട ഭാഷയി​ലും കാണാം

  • ചോദ്യാ​വ​ലി: ഫ്‌ലാഷ്‌ കാർഡു​കൾ