വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ലിപ്യ​ന്ത​ര​ണം

ലിപ്യ​ന്ത​ര​ണം

എഴുതു​ന്ന​തി​നാ​യി റോമൻ ലിപി ഉപയോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത ഭാഷക​ളിൽ, വാക്കു​ക​ളും വാചക​ങ്ങ​ളും റോമൻ ലിപി​യി​ലേക്ക് ലിപ്യ​ന്ത​ര​ണം ചെയ്‌തും കാണി​ക്കു​ന്നു.