വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

‘ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ’ ചിട്ട​പ്പെ​ടു​ത്താം​

‘ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ’ ചിട്ട​പ്പെ​ടു​ത്താം​

സാധാരണ ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തോ നിങ്ങൾക്കു പ്രയാസം തോന്നു​ന്ന​തോ ആയ വാചകങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ’ (“Favorites”) എന്നതി​ലേ​ക്കു ചേർക്കുക. ഫ്‌ലാഷ്‌ കാർഡ്‌ മോഡി​ലും നിങ്ങൾക്ക് ‘ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ’ കാണാ​വു​ന്ന​താണ്‌.